Електронні таблиці. Рівень 3
 1. Який результат виконаня функції =ГРАДУСЫ(3,1415927)?
  1. величина 180
  2. величина 3,14
  3. величина 90
  4. величина 45

 2. Як знайти середню величину вмісту комірок В6 з робочого аркуша ЛИСТ1 та С3 з робочого аркуша ЛИСТ5 ?
  1. =CРЗНАЧ(Лист1!В6;Лист5!С3)
  2. =CРЗНАЧ(Лист1!В6:Лист5!С3)
  3. =CРЗНАЧ(Лист1В6;Лист5С3)
  4. =CРЗНАЧ(Лист1!$В$6;Лист5!$С$3)

 3. В комірку А2 занесено число 25, в А3-10, в А4-30, який результ виконання функції =СУММЕСЛИ(А2:А4;">20") ?
  1. 55
  2. 35
  3. 65
  4. 40

 4. Як в розширенному фільтрі показати рядки, в яких на елементи одного стовпця одночасно накладається кілька умов?
  1. ввести умови відбору у декілька стовпців з однаковими заголовками
  2. ввести умови відбору в окремі рядки
  3. ввести умови відбору одна під одною в суміжні рядки
  4. ввести умови відбору в різні рядки

 5. В комірку А1 занесено число 2, в В1-4, в В2-8. Який результат обчислення функції = ЕСЛИ(А1<0;B1/A1;ЕСЛИ(А1>0;B2/A1;Деление невозможно))?:
  1. 4
  2. 2
  3. 1
  4. "деление невозможно"

 6. Розвяжіть задачу. Виберіть одну правильну відповідь серед запропонованих.  1. Всього продали 723 кг. продукції; отримали цей результат за формулою =СУММ(В3:В8)
   Вся продана кава коштує 7500 грн; отримали цей результат за формулою =В6*С6.
   Вартість всієї продукції 17914,25 коп, цей результат отримано за формулою =СУММ(D3:D8).
  2. Всього продали 721 кг. продукції; отримали цей результат за формулою =СУММ(В3;В8)
   Вся продана кава коштує 7500 грн; отримали цей результат за формулою =В5:С5.
   Вартість всієї продукції 17914,52 коп, цей результат отримано за формулою =СУММ(D3:D8).
  3. Всього продали 723 кг. продукції; отримали цей результат за формулою =СУММ(В3:В7)
   Вся продана кава коштує 7600 грн; отримали цей результат за формулою =В7*С7.
   Вартість всієї продукції 17914,52 коп, цей результат отримано за формулою =СУММ(D2:D8).
  4. Всього продали 720 кг. продукції; отримали цей результат за формулою =СУММ(В3:В6;В7)
   Вся продана кава коштує 7500 грн; отримали цей результат за формулою =В6*С6.
   Вартість всієї продукції 17914,52 коп, цей результат отримано за формулою =СУММ(D2;D8).

 7. В комірках А2 та B2 знаходяться значення змінних X та Y. Виберіть одну з чотирьох формул, яка є правильним перекладом на мову Excel виразу:  1. =(40*b2^2 + 4/9*a2)/(6*a2^2 – 18*a2*b2).
  2. =(40*B2^2 + 4/(9*A2))/(6*A2^2 – 18*A2*B2).
  3. =((40*B2)^2 + 4/9*A2)/((6*A2)^2 – 18*A2*B2).
  4. =(40*b2^2 + 4/(9*a2))/(6*a2^2 – 18*a2*b2).

 8. В комірках C3 та E3 знаходяться значення змінних X та Y. Виберіть одну з чотирьох формул, яка є правильним перекладом на мову Excel виразу:  1. =(5*C3^(3 + E3) – 2)*(3*C3 + E3^(2*C3))/((10 – C3*E3)*12*C3*E3).
  2. =(5*C3^(3 + E3) – 2)*(3*C3 + E3^(2*C3))/(10 – C3*E3)*12*C3*E3.
  3. =(5*C3^3 + E3 – 2)*(3*C3 + E3^2*C3)/((10 – C3*E3)*12*(C3*E3))
  4. =(5*(C3^(3 + E3)) – 2)*(3*C3 + (E3^2*C3))/((10 – C3*E3)*12*(C3*E3))

 9. В електронній таблиці записано формулу С5*B5/A5^2+B2^2. Вкажіть номер малюнка на якому ви бачите правильний математичний запис цієї формули.  1. 2.
  2. 1.
  3. 3.
  4. 4.

 10. В електронній таблиці записано формулу A1^(2+3*A2)/(A1+B2)*(14*B2)/25. Вкажіть номер малюнка на якому ви бачите правильний математичний запис цієї формули.  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.

 11. Що відображає легенда діаграми:
  1. Структуровані дані
  2. Дату створення
  3. Довідкову інформацію
  4. Тип діаграми

 12. Вираз (5/3)*(A2+C3)/(B2-D3) в електронній таблиці може мати вигляд
  1. 5*(A2+C3)/(3*(B2-D3))
  2. 5(A2+C3)/3(B2-D3)
  3. 5((A2+C3)/(3(B2-D3)))
  4. 5*(A2+C3)(3*(B2-D3))

 13. Засіб автозаповнювання в MS Excel дозволяє:
  1. Створювати ряди даних та прогресії
  2. Створювати ряди даних
  3. Автоматично змінювати розмір клітинок
  4. Виконувати автоматичне форматування діапазону комірок

 14. Що таке поля зведеної таблиці?
  1. Cтовпці вихідних даних
  2. Рядки вихідних даних
  3. Область макету звіту зведеної таблиці
  4. Область, де збираються дані

 15. Яка мова програмування використовується для розробки макросiв у MS Excel:
  1. Visual Basic for Applications
  2. Visual C++
  3. Visual Basic
  4. Turbo Basic

 16. Фільтрація даних — це процедура, призначена для:
  1. Відображення на екрані записів таблиці, значення яких відповідають умовам, які задані користувачем
  2. Графічне подання даних вихідної таблиці
  3. Розміщення даних вихідної таблиці в більш зручному для користувача місці
  4. Зміни порядку записів вихідної таблиці

 17. Процедуру умовного форматування можна застосувати до:
  1. Всього переліченого
  2. Числових значень
  3. Текстових даних
  4. Комірок, що містять формули

 18. До комірки зі значенням 748.8272 застосовано додаткове форматування (малюнок). Якого вигляду набуло значення у комірці:
  1. 748.8
  2. 749
  3. 748.82
  4. 748.83

 19. Яка основна ідея покладена в основу табличного процесора:
  1. Автоматизація розрахунків
  2. Полегшення режиму роботи мікропроцесора
  3. Побудова обчислювальних моделей
  4. Прискорення введення та редагування тексту

 20. До діапазону комірок A1:B3 входить:
  1. 6 комірок
  2. 3 комірки
  3. 2 комірки
  4. 4 комірки

 21. Формула, що міститься в клітинці F25 має вигляд =(B28+K25)*$C$18. Запишіть новий вигляд формули після її копіювання в клітинку G27
  1. (C30+L27)*$C$18
  2. (B28+K25)*$C$18
  3. (B30+K27)*$C$18
  4. (B28+K25)*$C$19

 22. Новий вигляд формули після її копіювання у клітинку H5 має вигляд =E5+(F7-G6) який її початковий вигляд у клітинці D6
  1. =A6+(B8-C7)
  2. =B5+(C7-D6)
  3. =A7+(B9-C8)
  4. =C5+(D7-E6)

 23. В клітинці C26 формула має вигляд: =СУММ( C5:C25)/$B$26, в якій клітинці ця формула матиме вигляд: =СУММ(E10:E30)/$B$26
  1. E31
  2. E30
  3. E29
  4. E32

 24. Після копіювання в комірці H13 формула має вигляд =(E6+F7+G9)*$D$2. Назвіть адресу комірки до копіювання, якщо формула мала вигляд: =(A3+B4+C6)*$D$2
  1. D10
  2. D9
  3. C10
  4. C9

 25. При копіюванні формули =$A$4+$B2*$C3 вниз по стовбцю на одну комірку вона матиме вид:
  1. =$A$4+$B3*$C4
  2. =$A$5+$B2*$C4
  3. =$A$5+$B2*$C3
  4. =$B$4+$B2*$D3

 26. При копіюванні формули =$A$4+$B2*$C3 вправо по рядку на одну комірку вона матиме вигляд:
  1. =$A$4+$B2*$C3
  2. =$A$4+$B2*$D4
  3. =$A$4+$C2*$D4
  4. =$B$4+$C3*$D4

 27. При розрахунку формули ABS(КОРЕНЬ(10^2*100)) отримаємо величину:
  1. 100
  2. 10
  3. 1000
  4. 10000

 28. При введенні формули =ЗНАК(ABS(COS(9.42)))<=1 отримаємо відповіді:
  1. ИСТИНА
  2. ЛОЖЬ
  3. 0
  4. ЗНАК(ABS(COS(9.42)))

 29. При введенні формули =ПРОИЗВЕД(СТЕПЕНЬ(КОРЕНЬ(100);3);5) отримаємо відповіді:
  1. 5000
  2. 500
  3. ИСТИНА
  4. ЛОЖЬ

 30. Запишіть формулу для знаходження суми діапазону виділених клітинок

  Вкажіть три правильні відповіді
  1. СУММ(AC12:AE12;AG12:AH12;AF11:AF18;AD14:AE14;AG14:AH14)
  2. СУММ(AC12:AH12)+СУММ(AF15:AF18)+СУММ(AD14;AE14;AG14;AH14;AF11;AF13)
  3. СУММ(AC12:AH12; AD14:AH14;AF11;AF13;AF15:AF18)
  4. СУММ(AC12:AH12)+СУММ(AF11:AF18)+СУММ(AD14;AE14:AG14;AH14)

 31. Значення коду обмінного пункту розташовано у клітинці А2. Написати формулу, за якою якщо код обмінного пункту дорівнює 206, то у клітинку вписано "Пункт ліквідовано", інакше — "Пункт діє".
  1. =IF(A2=206;"Пункт ліквідовано";"Пункт діє")
  2. =СЧЕТ(A2=206;"Пункт ліквідовано";"Пункт діє")
  3. =IF(A2-206;"Пункт ліквідовано";"Пункт діє")
  4. =IF(A2=206;"Пункт діє";"Пункт ліквідовано")

 32. Значення обсягу оперативної пам'яті комп'ютера розташовано у клітинці В2, значення оптової ціни комп'ютера — у клітинці Е2. Зменшити оптову ціну комп'ютера на 30%, якщо обсяг оперативної пам'яті комп'ютера не більший, ніж 512.
  1. =IF(B2<=512;E2-E2/100*30;E2)
  2. =ЕСЛИ(B2<512;E2-E2/100*30;E2)
  3. =ЕСЛИ(B2<=512;E2;E2-E2/100*30)
  4. =IF(B2>512;E2-E2*0.3;E2)

 33. Значення тарифної ставки Т розташовано у клітинці В2. Кількість відпрацьованих у нічний час годин N записано у клітинці С2. Визначити суму доплат за роботу у нічний час, якщо доплата розраховується як 0,5*T*N, при N < 3 і як Т+Т*(N-2), при N > 2.
  1. =IF(C2<=2;0,5*B2*C2;B2+B2*(C2-2))
  2. =ЕСЛИ(C2>2;0,5*B2*C2;B2+B2*(C2-2))
  3. =IF(C2<=2;B2+B2*(C2-2);0,5*B2*C2)
  4. =IF(C2<=2;0,5*B2*C2;B2+B2*C2)

 34. Кількість років х, які відпрацювало підприємство, записано у клітинці В2. Визначити ефект від капітальних вкладень на різних торговельних підприємствах, якщо ефект дорівнює 2*х*х+125, при х < 11 і 4*х*х+3*х+45, при х > 10.
  1. =IF(B2<=10;2*B2^2+125;4*B2^2+3*B2+45)
  2. =ЕСЛИ(B2<=10;4*B2^2+3*B2+45;2*B2^2+125)
  3. =IF(B2>10;2*B2^2+125;4*B2^2+3*B2+45)
  4. =IF(B2<=10;2*B2*2+125;4*B2^2+3*B2+45)

 35. Прибуток Z записано у клітинці В2. Визначити податок Р, якщо при Z < 421 маємо: P = 0,082*Z, інакше Р = 8,2 + 0,13*(Z - 420).
  1. =IF(B2<=420;0,082*B2;8,2+0,13*(B2-420))
  2. =ЕСЛИ(B2>420;0,082*B2;8,2+0,13*(B2-420))
  3. =IF(B2<=420;8,2+0,13*(B2-420);0,082*B2)
  4. =IF(B2<=420;0,082*B2;8,2+0,17*(B2-120))

 36. Як швидко занумерувати записи книги Excel:
  1. функція Автозапонение
  2. функція Автомаркер
  3. функція Автоформат
  4. функція АвтопереносН

 37. До якої категорії функції належать функції МИН та МАКС:
  1. Статистичні
  2. Математичні
  3. Логічні
  4. Інженерні

 38. Які з перелічених записів можуть бути адресою комірки?
  1. $A4
  2. 6C
  3. $F$
  4. $4

 39. Що означає запис у комірці 1.23Е+09 при автоформатуванні праворуч?
  1. комірка містить лише число
  2. для правильного відображення не вистачає 9 символів
  3. комірка містить число й текст
  4. комірка містить лише текст

 40. Що таке фільтрування даних?
  1. пошук записів
  2. пошук в Інтернеті
  3. кодування тексту
  4. форматування числових даних

 41. Яка з запропонованих функцій MS Excel поверне числовий код першого символа текстового рядка?
  1. КОДСИМВ(текст)
  2. КОД(текст)
  3. КОДСИМВОЛ(текст)
  4. СИМВОЛКОД(текст)

 42. При фільтруванні записів діапазон критерію розширеного фільтра має складатися мінімум з:
  1. двох комірок
  2. чотирьох комірок
  3. однієї комірки
  4. трьох комірок

 43. Назвіть тип діаграми, за допомогою якої ілюструється питома вага показника:
  1. кругова
  2. графік
  3. гістограма
  4. точкова

 44. Чи можна в MS Excel змінити діапазон даних для активної діаграми?
  1. так (для діаграми довільного типу)
  2. так (тільки для кругової діаграми )
  3. ні (діаграму не можна редагувати)
  4. ні (якщо тип діаграми - графік)

 45. Під час розв`язання задачі оптимізації за допомогою надбудови "Поиск решения" обов`язково потрібно задати:
  1. цільову комірку
  2. тип оптимізації
  3. діапазон комірок, значення яких змінюється
  4. цільовий діапазон
  5. діапазон комірок, на значення яких накладаються обмеження