Растрова графіка. Рівень 1
 1. Який пристрій не використовують для відображення графічних файлів:
  1. Сканер
  2. Принтер
  3. Монітор
  4. Плоттер

 2. Який з цих редакторів працює з векторною графікою?:
  1. Corel Draw
  2. Adobe Photoshop
  3. MS Paint
  4. GIMP

 3. В якому форматі зберігає малюнок программа MS Paint згідно із замовчуванням?
  1. .BMP
  2. .GIF
  3. .JPG
  4. .TIFF

 4. Який з цих графічних редакторів входить до складу OC WINDOWS?
  1. Paint
  2. Corel Draw
  3. Adobe Illustrator
  4. Flash Macromedia

 5. В якому з перелічених форматів файл зображення має найбільший обсяг
  1. .bmp
  2. .gif
  3. .jpg
  4. .psd

 6. Якого інструмента немає на панелі інструментів програми Paint:
  1. зірка
  2. многокутник
  3. прямокутник
  4. ламана

 7. Яку програму використовують згідно із замовчуванням для перегляду зображень в ОС Windows?
  1. MS Picture Manager
  2. MS Outlook
  3. MS Paint
  4. MS Publisher

 8. В якому з переліченихї форматів якість зображення не змінюється при збільшенні малюнка?
  1. .CDR
  2. .PSD
  3. .BMP
  4. .GIF

 9. Який з перелічених графічних редакторів використовують переважно для опрацювання зображень?
  1. Adobe Photoshop
  2. Paint
  3. Corel Draw
  4. Adobe Illustrator

 10. Більшість малюнків, які ми бачимо в інтернеті, зберігаються у формі:
  1. растрових зображень
  2. векторних зображень
  3. об'ємних зображень
  4. масштабних зображень

 11. В якому графічному форматі можна зберігати анімовані зображення:
  1. gif
  2. bmp
  3. jpg
  4. tiff

 12. Графічний редактор призначений для:
  1. створення і редагування зображень
  2. створення і редагування текстових документів
  3. підготовки та демонстрації презентацій
  4. побудови діаграм і графіків

 13. Яка з перелічених програм є редактором растрової графіки?
  1. Adobe Photoshop
  2. Free Mind
  3. CorelDraw
  4. Adobe Illustrator

 14. Який пристрій використовують для введення графічних даних у комп’ютер?
  1. сканер
  2. плотер
  3. миша
  4. клавіатура

 15. Зображення збережено в різних форматах. Файл якого формату матиме найбільший розмір?
  1. tif
  2. gif
  3. jpg
  4. jpeg

 16. Який з перелічених форматів файлів є графічним?
  1. gif
  2. rtf
  3. dll
  4. ppt

 17. Для побудови квадрата в графічному редакторі Paint необхідно натиснути і утримувати клавішу
  1. Shift
  2. Ctrl
  3. Tab
  4. Alt

 18. Набір кнопок із зображеннями інструментів для малювання, палітра, робоче поле, меню утворюють:
  1. середовище графічного редактора
  2. набір команд графічного редактора
  3. перелік режимів роботи графічного редактора
  4. повний набір примітивів графічного редактора

 19. Комп’ютерну графіку, в якій зображення формують з окремих точок, кожна з яких має властивості: розташування і колір, називають
  1. растровою
  2. прямолінійною
  3. векторною
  4. фрактальною

 20. Який колір не належить до базових колірних компонентів моделі RGB?
  1. Білий
  2. Червоний
  3. Синій
  4. Зелений

 21. Піксель це:
  1. одиниця растрового зображення
  2. опорня точка об'єкта зображення
  3. вузлова точка зображення
  4. вид штиха

 22. PPI це:
  1. кількість пікселів на дюйм
  2. кількість точок на дюйм
  3. формат зображення
  4. позитивно подана інформація

 23. DPI це:
  1. кількість точок на дюйм
  2. кількість пікселів на дюйм
  3. кольоровий канал
  4. дійсно ротована інформація

 24. Інструмент «Рука» використовують:
  1. для полегшення навігації у випадку великого збільшення зображення
  2. для вирізання потрібного об'єкта з тла
  3. для полегшення налаштування інструмента «Кисть»
  4. для відкриття допоміжного окна

 25. Гістограма:
  1. це палітра, яка дозволяє слідкувати за поділом кольору в зображенні
  2. інформує про використану кольорову модель
  3. показує історію зміни зображення
  4. статистичний показчик зображення

 26. Числова величина у палітрі «Кисть» показує:
  1. розмір пензля у пікселях.
  2. прозорість пензля
  3. величину натиску при роботі
  4. номер пензля у каталозі

 27. Який формат файлу найпридатніший для використання у глобальній мережі:
  1. GIF
  2. BMP
  3. PSD
  4. EXL

 28. Після опрацювання зображення програмою Photoshop отримують файл у форматі:
  1. PSD
  2. JPEG
  3. PDF
  4. MKV

 29. Інструмент «Штамп» використовують для:
  1. клонування зображення
  2. створення градієнту
  3. створення текстових написів
  4. здійснення заливки

 30. Якого кольору буде полотно в редакторі Paint після виконання команди Рисунок – Очистити?
  1. Кольору тла
  2. Основного кольору
  3. Білого
  4. Чорного

 31. Які з інструментів в редакторі Paint не мають параметрів?
  1. Заливка, Вибір кольору, Олівець
  2. Заливка, Вибір кольору, Ластик
  3. Заливка, Розпилювач, Масштаб
  4. Заливка, Вибір кольору, Лінія

 32. Який з інструментів редактора Paint має параметри Вид і Розмір?
  1. Пензлик
  2. Олівець
  3. Розпилювач
  4. Ластик

 33. Яким з інструментів редактора Paint можна виділити довільну область для подальшого редагування?
  1. Виділення довільної області
  2. Зірочка
  3. Виділення
  4. Олівець

 34. В редакторі Paint залити можна тільки фігуру, яка
  1. Має замкнений контур
  2. Виконана інструментами Прямокутник, Многокутник, Овал, Округлений прямокутник
  3. Виконана олівцем
  4. Виконана пензлем

 35. Виберіть з перелічених лише растрові графічні редактори:
  1. Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Macromedia FireWorks, Fractal Design Painter, Paint;
  2. CorelDraw, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, Word Editor;
  3. Paint, Word Editor, Adobe Photoshop;
  4. Corel PhotoPaint, Adobe Illustrator, Paint.

 36. Які перетворення можна виконати з малюнком в Paint?
  1. змінити розміри, розтягнути, нахилити, відобразити, повернути;
  2. скопіювати, перемістити, вставити;
  3. змінити розміри, перемістити в інше місце;
  4. перетворити, розтягнути по горизонталі.

 37. Які команди потрібно виконати, щоб вивести сітку в графічному редакторі?
  1. Вигляд, Масштаб, Інший, 800%, Показати сітку;
  2. Малюнок, Показати сітку;
  3. Малюнок, Масштаб, Вивести сітку;
  4. Вигляд, Масштаб, Сітка.

 38. Графічний редактор призначений для:
  1. створення і опрацювання графічних зображень;
  2. створення і побудови графіків функцій;
  3. створення і редагування тестових зображень;
  4. створення і опрацювання числових даних.