Растрова графіка. Рівень 2
 1. При кодуванні чорно-білого зображення кожен піксел займає:
  1. 1 біт
  2. 1 байт
  3. 2 байти
  4. 2 біти

 2. У якому форматі потрапляє в комп'ютер зображення введене зі сканера?
  1. растровому
  2. векторному
  3. фрактальному
  4. об'ємному

 3. Що таке роздільна здатність?
  1. кількість пікселів, розташованих на відрізку 1 дюйм
  2. кількість відрізків довжиною 1 дюйм, що можна розмістити на екрані монітора
  3. кількість символів, що можна написати в один рядок
  4. кількість файлів, які можна прочитати з екрана

 4. До якого типу графіки відноситься 3D зображення?
  1. векторної
  2. растрової
  3. анімованої
  4. фрактальної

 5. Яка з трьох стрілок, створених у растровій графіці, займає найменший об'єм в пам'яті комп'ютера?
  1. чорна
  2. сіра
  3. зелена
  4. всі займають однаковий об'єм

 6. В якому форматі зберігає дані програма Adobe Photoshop?
  1. .PSD
  2. .PNG
  3. .PDF
  4. .WMF

 7. Що із перелічених абревіатур не є колірною схемою?
  1. RCM
  2. RGB
  3. CMYK
  4. HSB

 8. В якій системі числення закодовано жовто-гарячий колір системи RGB #777f00?
  1. шістнадцятковій
  2. десятковій
  3. змішаній
  4. графічній

 9. Що таке растрова графіка?
  1. набір пікселів, розташованих на гратці
  2. набір кольорових бітів у палітрі кольорів
  3. набір графічних примітивів
  4. набір байтів в пам'яті комп'ютера

 10. Кожний піксел растрового зображення характеризує:
  1. колір, яскравість та прозорість
  2. колірні схеми графічних редакторів
  3. колір, яскравість та об'ємність зображеня
  4. можливість масштабувати зображення

 11. Який інструмент використовують для малювання трикутника в графічному редакторі Paint?
  1. Багатокутник
  2. Трикутник
  3. Прямокутник
  4. Криву

 12. До інструментів малювання графічних примітивів у графічному редакторі Paint належить:
  1. лінія
  2. олівець
  3. розпилювач
  4. пензель

 13. Комп’ютерну графіку, в якій зображення будують з окремих базових геометричних об’єктів, називають:
  1. векторною
  2. растровою
  3. фрактальною
  4. геометричною

 14. Найменшим елементом поверхні екрана, для якого можуть бути задані адреса, колір та інтенсивність, є:
  1. піксель
  2. точка
  3. растр
  4. зерно люмінофора

 15. Сітка, яку на екрані утворюють пікселі, називають
  1. растр
  2. відеоадаптер
  3. відеопамять
  4. роздільна здатність монітора

 16. Скільки останніх команд можна відмінити в графічному редакторі Paint?
  1. 3
  2. 2
  3. 4
  4. 5

 17. Глибина кольору — це:
  1. кількість бітів, які використовують для кодування кольору одного пікселя растрового зображення
  2. насиченість кольору
  3. характеристика, яка задає розташування кольору в спектрі
  4. товщина люмінофорного покриття екрана

 18. Назвіть одну з переваг растрової графіки:
  1. Висока якість зображення
  2. Малі об’єми файлів
  3. Зображення можна збільшувати без втрати якості
  4. Можна легко редагувати об’єкт незалежно від інших

 19. В графічному редакторі Paint, якщо використовувати Багатокутник при утримуванні клавіші Shift, то багатокутник матиме лише кути, кратні:
  1. 45°
  2. 30°
  3. 90°
  4. 60°

 20. До інструментів вільного малювання в графічному редакторі Paint належать:
  1. олівець, пензель, розпилювач, ластик
  2. лінія, крива, еліпс, прямокутник, округлений багатокутник
  3. палітра
  4. заливка, вибір кольорів

 21. Інструмент «Відро» призначено для:
  1. виконання заливки
  2. тимчасового зберігання видалених файлів
  3. зберігання й сортування тимчасових файлів
  4. виконання прибирання

 22. Інструмент «Губка» застосовують для:
  1. зміни насиченості кольору у потрібній області зображення
  2. надання зображенню фактури
  3. виконання заливки
  4. виконання вологого прибирання

 23. Аддитивне змішування кольорів це:
  1. синтез кольору на основі додавання аддитивних кольорів
  2. адекватне сприйняття кольору
  3. сприйняття відбитого кольору
  4. змішування сірих кольорів

 24. Субтрактивний синтез це:
  1. формування кольору за рахунок вилучення кольорів
  2. метод на основі явища метометрії
  3. метод на основі мерехтіння зображення
  4. змішування штучних кольорів

 25. Найбільш якісна інтерполяція зображення це:
  1. бікубічна
  2. білінійна
  3. за сусідніми пікселями
  4. трикубічна

 26. Який з фільтрів не відносять до групи "Blur":
  1. акварель
  2. усереднення
  3. фокус
  4. розмиття по квадрату

 27. Який з фільтрів відносять до групи «Штрихи»:
  1. акценти по краях
  2. пастель
  3. шпатель
  4. дифузія

 28. Який з фільтрів відносять до групи «Художні»:
  1. аплікація
  2. барельєф
  3. єкструзія
  4. зсув

 29. При якому методі Ресамплінга губиться частина інформації про зображення:
  1. даунсамплінг
  2. ресампллінг.
  3. маскування
  4. апроксимація

 30. Який кольор зайвий серед первинних аддитивних кольорів:
  1. жовтий
  2. червоний
  3. зелений
  4. синій

 31. З допомогою яких програм опрацьовують растрові зображення?
  1. Adobe Photoshop, Paint
  2. Adobe Photoshop, Word
  3. Paint, Word
  4. Word, Corel Draw

 32. Які команди треба виконати, щоб зробити копію будь-якого елементу в Paint?
  1. Виділити елемент; команда Копіювати; команда Вставити
  2. Команда Копіювати; Команда вставити
  3. Виділити елемент; команда Копіювати; вказати місце, куди треба скопіювати; команда Вставити
  4. Команда Копіювати;указати місце, куди треба скопіювати; команда Вставити

 33. Скільки останніх команд можна відмінити в Adobe Photoshop?
  1. Всі, що записані в Історії
  2. 40
  3. 95
  4. 2

 34. З якими об’єктами будуть виконуватися дії при роботі з інструментом Move в Adobe Photoshop?
  1. Які знаходяться на робочому шарі
  2. Які знаходяться на видимих шарах
  3. На який буде наведена мишка
  4. З усіма об’єктами

 35. Щоб виконати одночасно редагування елементів, які знаходяться на різних шарах, треба:
  1. Зв’язати шари, на яких знаходяться необхідні елементи, зробити їх робочими і виконати редагування
  2. Виділити всі необхідні елементи і виконати редагування
  3. Зробити невидимими шари, на яких знаходяться елементи, які не треба редагувати, і потім виконувати дії з елементами, що залишилися
  4. Одночасно не можна відредагувати елементи, що знаходяться на різних шарах

 36. Вкажіть параметри текстового напису, значення яких можна змінювати у середовищі графічного редактора Paint?
  1. кольори літер і тла, накреслення, шрифт, розмір шрифту;
  2. шрифт, інтервал між словами, рядками;
  3. колір фону і літер, підкреслення, границі і заливку;
  4. шрифт, звичайний, напівжирний, курсив, колір.

 37. Вкажіть властивості графічних зображень
  1. роздільна здатність зображення, глибина кольору, колірна модель;
  2. фізичний розмір, глибина кольору;
  3. роздільна здатність зображення, ширина кольору;
  4. колірна модель, висота кольору.

 38. Укажіть особливості, які мають растрові графічні об’єкти
  1. обсяг файлу залежить від розміру зображення, якість погіршується при масштабуванні, застосовують для зберігання креслень, шрифтів;
  2. зображення масштабуються та редагуються без втрати якості, займають малий об’єм пам’яті;
  3. обсяг файлу не залежить від розміру зображення, займають великий об’єм пам’яті;
  4. якість зображень при перетвореннях покращується, розмір файлу залежить від складності зображення.

 39. Вкажіть особливості растрових графічних зображень
  1. реалістичність зображення, природність кольорів, можливість отримати зображення за допомогою спеціальних пристроїв;
  2. об’ємність зображення, реалістичність кольорів;
  3. природність кольорів, розміри і форма об’єктів визначаються математичними формулами;
  4. якість зображення залежить від роздільної здатності, об’ємність зображення.

 40. Які з поданих висловлювань характеризують растрові зображення
  1. при збільшенні масштабу перегляду графічного зображення спостерігається пікселізація зображення, зображення нагадує мозаїку;
  2. графічні зображення широко використовують там, де важливим є чіткість контурів зображення;
  3. при збільшенні масштабу перегляду зображення його якість не втрачається;
  4. об’єкти, з яких утворено зображення, розташовуються в рядках і стовпцях.