Мова розмітки гіпертексту HTML. Рівень 1
 1. Мова HTML призначено для:
  1. Створення гіпертекстових документів
  2. Програмування розв'язання математичних задач
  3. Розробки браузерів
  4. Перегляду гіпертекстових документів

 2. Тег — це:
  1. елемент керування мови HTML;
  2. код для визначення структури веб-сторінки;
  3. програма керування виглядом текстових повідомлень та малюнків на веб-сторінці;
  4. будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових дужках.

 3. Тег <НЕАD> використовують для
  1. Створення головної частини HTML-документа
  2. Введення заголовка до тексту
  3. Організації гіперпосилання
  4. Опису заголовка таблиці

 4. Тег <TITLE> призначено для:
  1. визначення заголовку вікна, в якому відображатиметься документ;
  2. позначення тексту як заголовка;
  3. вставлення тексту в комірку таблиці;
  4. позначення нового абзацу.

 5. Теги <Н1>...<Н6> використовують для:
  1. позначення тексту як заголовка;
  2. позначення нового абзацу;
  3. позначення заголовка для таблиці;
  4. розмічення гіперпосилання.

 6. Яким тегом визначають абзац тексту?
  1. <p>
  2. <br>
  3. <div>
  4. <textarea>

 7. За допомогою тега <І> можна:
  1. Оформити виділений фрагмент тексту курсивом
  2. Задати ім'я мітки для гіперпосилання
  3. Вказати адресу файлу, де знаходиться малюнок для вставки
  4. Ввести ім'я HTML-документа

 8. Тег <В> використовують для:
  1. Виділення тексту напівжирним шрифтом
  2. Збільшення розміру букв
  3. Перекладу шрифту в верхній регістр
  4. Вставки малюнка

 9. Тег <А> призначенo для:
  1. створення гіперпосилання;
  2. позначення нового абзацу;
  3. позначення нумерованого списку;
  4. позначення тексту як елемента списку.

 10. Тег <BODY призначений для:
  1. виділення початку та кінця вмісту документа, який буде виведено на екран;
  2. розмічення важливих фрагментів тексту;
  3. вставлення нового рядка в таблицю;
  4. позначення заголовка для вікна відображення документа.

 11. При використання коду α на сторінку буде виведено:
  1. α
  2. &;
  3. альфа;
  4. alpha.

 12. Мітка для внутрішнього гіперпосилання створюється за допомогою атрибута (якоря) <а>:
  1. nаmе
  2. hrеf
  3. а
  4. іmg

 13. Мова розмітки гіпертексту — це:
  1. сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують форматуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць і зв’язком з іншими документами
  2. спеціальні команди для створення зв’язку між певними веб-сторінками
  3. засіб для відтворення веб-сторінок
  4. спеціальні команди для створення зв’язку Інтернету

 14. Тег — це:
  1. команда у мові HTML
  2. код для визначення структури веб-сторінки
  3. будь-яке текстове повідомлення, що розташоване в кутових дужках
  4. програма керування виглядом текстових повідомлень та малюнків на веб-сторінці

 15. Мова розмітки гіпертексту — це:
  1. HTML
  2. JAVA
  3. PHP
  4. CSS

 16. Структурно оформлена одиниця HTML-коду — це:
  1. тег
  2. веб-сторінка
  3. сайт
  4. документ

 17. Файл веб-сторінки має розширення:
  1. htm або html
  2. web або www
  3. http
  4. php

 18. Кожен HTML-файл закінчується тегом:
  1. </НTML>
  2. </ВODY>
  3. <HTML>
  4. <END>

 19. Елемент, що визначає початок та кінець заголовка html-документа:
  1. HEAD
  2. TITLE
  3. HTML
  4. BODY

 20. Тег <BODY> призначено для:
  1. виділення початку та кінця вмісту документа, який буде виведено на екран, встановлення кольорів тексту та тла веб-сторінки
  2. розмічення важливих фрагментів тексту
  3. вставлення нового рядка в таблицю
  4. позначення заголовка для вікна відображення документа

 21. Теги <Н1>...<Н6> використовують для:
  1. позначення заголовка
  2. визначення вигляду заголовка вікна, в якому відображатиметься документ
  3. позначення заголовка для таблиці
  4. позначення нового абзацу

 22. Тег <А> призначено для:
  1. створення гіперпосилання
  2. позначення нумерованого списку
  3. позначення тексту як елемента списку
  4. позначення нового абзацу

 23. За допомогою тега <tаblе> можна створити:
  1. Таблицю
  2. Список
  3. Заголовок
  4. Колонтитул

 24. Що можна створити за допомогою тега <th> ?
  1. Заголовок у таблиці
  2. Рядок у таблиці
  3. Стовчик у таблиці
  4. Виділений текст

 25. Теги < ol> і <li> використовують для створення:
  1. Упорядкованого списку
  2. Маркованого списку
  3. Таблиці
  4. Абзацу

 26. Тег <HR> використовують для створення:
  1. Горизонтальної лінії
  2. Вертикальної лінії
  3. Таблиці
  4. Списку

 27. Який тег визначає невпорядкований (маркований) список?
  1. <ul>
  2. <ol>
  3. <tr>
  4. <td>