Мова розмітки гіпертексту HTML. Рівень 2
 1. Для переведення курсора на наступний рядок використовують тег:
  1. <BR>
  2. <HR>
  3. <P>
  4. <END>

 2. Заголовок в тексті можна виділити за допомогою тега
  1. <H1>
  2. <HR>
  3. <BR>
  4. <TH>

 3. Який із тегів не є тегом структури?
  1. <H1>
  2. <BODY>
  3. <HTML>
  4. <HEAD>

 4. Які команди здатні змінити колір тла документа?
  1. <BODY> ... </BODY>;
  2. <HTML> ... </HTML>;
  3. <FONT> ... </FONT>;
  4. <P> ... </P>;

 5. Яким тегом можна вирівняти по центру відразу кілька абзаців?
  1. <Center>
  2. <align>
  3. <p>
  4. <font>

 6. Оберіть тег створення абзацу з вирівнюванням зліва:
  1. <p align=left> текст </p>
  2. <align=left> текст </align>
  3. <left> текст </left>
  4. <p=left> текст </p>

 7. Гіперпосилання задається міткою:
  1. <a Href="file.htm"> текст </a>
  2. <font Color="file.htm"> текст </font>
  3. <img Src="http://www.chat.ru"> текст </img>
  4. <a embed="http://www.da.ru"> текст </a >

 8. Гіперпосилання на сторінку з адресою 2.html задається тегом:
  1. <a href=”2.html”> сторінка 2 </a>
  2. <a href=”2” > сторінка 2 </a>
  3. <a=”2.html”> сторінка 2 </a>
  4. <a name=”2.html”> сторінка 2 </a>

 9. Посилання на адресу електронної пошти задається тегом:
  1. <a href=”mailto://fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>
  2. <a href=”fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>
  3. <a name=”mailto://fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>
  4. <a href=”#fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>

 10. Вкажіть атрибут тега , за допомогою якого задається зображення для тла сторінки:
  1. background
  2. bgcolor
  3. alink
  4. img

 11. Вкажіть атрибут тега , за допомогою якого задається колір тла сторінки:
  1. bgcolor
  2. background
  3. alink
  4. img

 12. Внутрішнє гіперпосилання на кінець сторінки задається тегом:
  1. <a href=”# end”> в кінець сторінки </a>
  2. <a href=”end”> в кінець сторінки </a>
  3. <a =”# end”> в кінець сторінки </a>
  4. <a href=”end.html”> в кінець сторінки </a>

 13. Тег <FONT> призначено для:
  1. налаштування кольору, гарнітури, накреслення й розміру для групи символів
  2. позначення підкреслення для групи символів
  3. розміщення групи символів напівжирним шрифтом
  4. настроювання вигляду тла частини веб-сторінки

 14. Тег <TITLE> призначено для:
  1. визначення заголовка вікна, в якому відображається документ
  2. визначення заголовка документа, в якому міститься його ключовий опис
  3. позначення тексту як заголовка
  4. встановлення тексту в комірку таблиці

 15. Атрибут — це:
  1. параметр тегу, що впливає на створюваний ним ефект
  2. характеристика тегу, що визначає місце його розташування в HTML-документі
  3. параметри відтворення веб-сторінки на екрані
  4. характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки

 16. Для вставки графічного зображення в HTML-документ використовується тег:
  1. <img src="мал.jpg">
  2. <body background="мал.jpg">
  3. <a href="мал.jpg">
  4. <input="мал.jpg">

 17. Гіперпосилання задають тегом:
  1. <a href="index.html">
  2. <img src="мал.jpg">
  3. <body background="мал.jpg">
  4. <input="мал.jpg">

 18. Внутрішні посилання задають тегом:
  1. <a href = ”#назва мітки”>
  2. <a href = ”назва мітки”>
  3. <a img = ”#назва мітки”>
  4. <a href="mailto:olena123456@mail.ru">

 19. Посилання на адресу електронної пошти задають тегом:
  1. <a href="mailto:olena123456@mail.ru">текст< /a >
  2. <a href="olena123456@mail.ru">текст< /a >
  3. <olena123456@mail.ru>
  4. olena123456@mail.ru

 20. Атрибут COLSPAN в таблицi:
  1. задає, скільки стовпців таблиці буде займати дана комірка
  2. задає, скільки рядків таблиці буде займати дана комірка
  3. задає відстань між комірками таблиці в пікселях
  4. задає вертикальне вирівнювання в комірці

 21. Параметр VLINK=”колір” тега < BODY > :
  1. змінює колір гіперпосилання після першого його використання
  2. змінює колір активізованого гіперпосилання
  3. задає колір гіперпосилання
  4. задає колір тла сторінки

 22. Атрибут ROWSPAN в таблиці:
  1. задає, скільки рядків таблиці буде займати дана комірка
  2. задає, скільки стовпців таблиці буде займати дана комірка
  3. задає відстань між комірками таблиці в пікселях
  4. задає вертикальне вирівнювання в комірці

 23. Як виділяють невеликі цитати?
  1. <cite> ... </cite>
  2. <blockquote> ... </blockquote>
  3. <button type="button"> ...
  4. <sub> ...

 24. Що cтворюють вказівками:
  <dl>
  <dt>...</dt> <dd>...</dd>
  <dt>...</dt> <dd>...</dd>
  </dl> ?
  1. Список визначень з описом
  2. Нумерований список
  3. Маркований список
  4. Таблицю

 25. Що буде відображено на web-сторінці після опрацювання такого коду: "Мій улюблений колір <del> синій </del> <ins> червоний </ins></p>" ?
  1. Мій улюблений колір синій червоний!

  2. Мій улюблений колір синій червоний!

  3. Мій улюблений колір синій червоний!

  4. Мій улюблений колір синій червоний!


 26. Що означає вказівка <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> ?
  1. Посилання на зовнішню таблицю стилів
  2. Розділ навігаційних посилань
  3. Посилання на інтернет адресу
  4. Використання елементів стилю в HTML-документі

 27. Що буде відображено на web-сторінці після виконання вказівкии: <button type="button"> Натисни! </button >?
  1. Натисни!
   • Натисни!
  2. Натисни!