Мова розмітки гіпертексту HTML. Рівень 3
 1. Який текст буде виведено на сторінці, при використанні такого запису:
  <i><b>Країна</b><u>Місто</u></i>:
  1. Країна Місто
  2. Країна Місто
  3. Країна Місто
  4. Країна Місто

 2. Тег <body bgcolor= green text= yellow> використовується для:
  1. Виведення сторінки з тлом зеленого кольору та текстом жовтого кольору
  2. Виведення сторінки з тлом жовтого кольору та текстом зеленого кольору
  3. Виведення тексту сторінки зеленого кольору з жовтим контуром
  4. Виведення сторінки з тлом зеленого кольору та жовтим заголовком

 3. Оберіть код виведення хімічної формули води H2O:
  1. H<sub>2</sub>O
  2. H<sup>2</sup>O
  3. <sub> H2O </sub>
  4. H<i>2</i>O

 4. Який вигляд буде мати запис Х <sub> 2 </sub> + 3 на сторінці:
  1. X2+3
  2. X2+3
  3. X2+3
  4. X+2+3

 5. Як буде виведено браузером такий код:
  <P>
  Іван

  Гавриков
  </ P>
  1. a) в один рядок з одним пропуском
  2. b) в один рядок з двома пропусками
  3. c) у два рядки
  4. d) у три рядки

 6. Як буде виведено даний код браузером?
  <PRE>
  Іван

  Гавриков
  </ PRE>
  1. a) в три рядки;
  2. b) в два рядки;
  3. c) в один рядок;
  4. d) у вигляді списку.

 7. Для виведення на сторінку символу β використовуються записи:
  1. &bеta;
  2. bеta;
  3. β
  4. &еpsilon;

 8. За допомогою якого коду можна вивести на екран ½:
  1. &frаc12;
  2. frаc12;
  3. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>
  4. &dіv12;

 9. Розбиття на фрейми задають тегом:
  1. <FRAMESET>
  2. <FRAME>
  3. <FORM>
  4. <SELECT>

 10. Зв’язок з готовою сторінкою чи вузлом у фреймах задають тегом:
  1. <FRAME>
  2. <FRAMESET>
  3. <FORM>
  4. <SELECT>

 11. Форму задають тегом:
  1. <FORM>
  2. <FRAME>
  3. <FRAMESET>
  4. <SELECT>

 12. Атрибут COLS тега <FRAMESET> задає:
  1. розбиття екрана на кілька вертикальних фреймів
  2. розбиття екрана на кілька горизонтальних фреймів
  3. задає розмір верхнього та нижнього полів фрейму
  4. задає розмір лівого та правого полів фрейму

 13. Атрибут METHOD тега <FORM> задає:
  1. спосіб передачі даних від форми програмі на сервері, що відповідає за їх обробку
  2. вказівник програми, яка обробляє дані форми
  3. завершення роботи з формою
  4. групу перемикачів

 14. Яке значення в HTML5 має тег <section> ?
  1. Визначає розділи документа
  2. Створює посилання
  3. Виділяє цитати
  4. Міняє колір тексту

 15. Для чого використовують в HTML5 тег <mark>?
  1. Для виділення частини тексту
  2. Для підкреслення частини тексту
  3. Для маркування списку
  4. Для закреслення частини тексту

 16. HTML5 дозволяє створити нижній колонтитул у документі за допомогою команд:
  1. <footer>...</footer>
  2. <fieldset>...</fieldset>
  3. <section>...</section>
  4. <base>...</base>

 17. Яке використання в HTML5 має тег <figcaption>?
  1. Створення підпису під ілюстрацією
  2. Створення нижнього колонтитулу в документі
  3. Створення верхнього колонтитулу в документі
  4. Створення заголовка в документі

 18. Який тег в HTML5 визначає розділ навігаційних посилань?
  1. <nav>
  2. <wbr>
  3. <source>
  4. <embed>