Інформація. Рівень 1
 1. Ступень інформативності повідомлення залежить від:
  1. інше
  2. ваги повідомлення
  3. кількості знаків у повідомленні
  4. потужності сигналів

 2. Як називають процес перетворення даних з одного вигляду в інший?
  1. кодування
  2. оцифровка
  3. намагнічення
  4. перерахування

 3. Інформаційна культура людини — це:
  1. знання можливостей ПК та вміння використовувати ПК у роботі
  2. наявність ПК
  3. вміння грати в ігри
  4. вміння вводити тексти

 4. Кого вважають першим програмістом у світі?
  1. А.Лавлейс
  2. Дж.Непера
  3. Ч.Беббіджа
  4. Г.Холеріта

 5. Інформацію людина спріймає лише:
  1. інша відповідь
  2. через органи слуху та зору
  3. через органи нюху та смаку
  4. через органи дотику

 6. Яку з таких властивостей ми не вважаемо властивістю інформації?
  1. стрункість
  2. вірогідність
  3. зрозумілість
  4. вичерпність

 7. Чи можна повідомлення, написане певною мовою, вважати закодованим?
  1. так
  2. ні
  3. не розумію

 8. Один кілобайт — це:
  1. 1024 байт
  2. 1000 байт
  3. 1028 байт
  4. інше

 9. Визначте, що з цього переліку відносится до збереження інформації:
  1. ксерокопія
  2. розмова по телефону
  3. міркування
  4. перегляд фільму

 10. Термін "informatio" означає:
  1. роз'яснення
  2. навчання ПК
  3. міркування
  4. формування

 11. Послідовність сигналів різної природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо — це:
  1. повідомлення
  2. інформація
  3. шум
  4. інформаційний процес

 12. Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є перекладання тексту з російської мови українською?
  1. опрацювання інформаційних даних
  2. передавання інформаційних даних
  3. пошук інформаційних даних
  4. збереження інформаційних даних

 13. Отримано повідомлення, інформаційний обсяг якого дорівнює 32 бітам. Чому дорівнює цей обсяг у байтах?
  1. 4
  2. 5
  3. 2
  4. 3

 14. Вкажіть орган чуття, за допомогою якого здорова людина отримує більшу частину інформації:
  1. очі
  2. вуха
  3. шкіра
  4. язик

 15. Що таке інформатика?
  1. наука про інформацію та інформаційні процеси
  2. наука про методи та засоби збирання, опрацювання даних
  3. наука про управління інформаційними процесами
  4. наука про системи масової інформації

 16. Відеозаписом шкільного свята здійснюється:
  1. зберігання інформації
  2. оброблення інформації
  3. пошуку інформаціїи
  4. декодування інформації

 17. Мінімальна одиниця виміру інформації:
  1. біт
  2. байт
  3. кілобайт
  4. мегабайт

 18. Алфавіт азбуки Морзе складається з:
  1. крапок та тире
  2. нулів та одиниць
  3. 26 літер латиниці
  4. 10 різних знаків