Інформація. Рівень 2
 1. Американською компанією INTEL перший ПК було створено у:
  1. 80-х рр. 20 ст.
  2. 60-х рр. 20 ст.
  3. 70-х рр. 20 ст.
  4. 50-х рр. 20 ст.

 2. Хто запропонував сучасний стандарт кодування даних за допомогою 0 та 1:
  1. Жан Бодо
  2. Самюел Морзе
  3. Чарлз Беббідж
  4. Майкл Фарадей

 3. Які з даних носіїв інформації вважають сучасними:
  1. оптичні
  2. паперові
  3. магнітні стрічки
  4. магнітні диски

 4. Інформація — це:
  1. первинне не означуванне поняття інформатики
  2. новини, газети
  3. підручники
  4. невизначенне поняття інформатики

 5. Виберіть істинне висловлювання:
  1. Повідомлення може бути шумом
  2. Інформація — це шум
  3. Шум — це інформація
  4. Повідомлення не може бути шумом

 6. Повідомлення диктора на вокзалі "Потяг № 91 Київ — Львів відправляється о 22 год. 05 хв." втратило о 23 годині таку властивість:
  1. своєчастність
  2. зрозумілість
  3. повноту
  4. вірогідність

 7. Чи існують одиниці вимірювання величини повідомлення:
  1. ні
  2. так

 8. Відома одиниця вимірювання, наприклад мегабайт, оцінює кількість
  1. об'єму запам'ятовуючого пристрою
  2. знаків у тексті
  3. точок — пікселів у малюнку
  4. корисної інформації

 9. Вкажіть, який приклад не є технічною інформаційною системою:
  1. людина
  2. телебачення
  3. комп'ютер
  4. мережа мобільного зв'язку

 10. Вкажіть, який інформаційний процес ми спостерегаємо, коли лікар визначає діагноз хворому:
  1. опрацювання
  2. передавання
  3. збереження
  4. захист

 11. 1048576 байтів — це:
  1. Мегабайт
  2. Кілобайт
  3. Гігабайт
  4. Терабайт

 12. У колоді з 32 карт дама пік несе інформації рівно:
  1. 5 біт
  2. 1 біт
  3. 3 біт
  4. 6 біт

 13. Скільки поколінь ЕОМ ви знаєте?
  1. 4
  2. 2
  3. 3
  4. 5

 14. Обмін інформацією — це:
  1. розмова по телефону
  2. виконання домашньої роботи
  3. спостереження за поведінкою риб у акваріумі
  4. перегляд телепрограми

 15. Що не може бути носієм інформації при її зберіганні:
  1. промінь світла
  2. тканина
  3. папір
  4. магнітні матеріали

 16. Першу електронну обчислювальну машину в Україні було виготовлено у:
  1. 1951 році
  2. 1950 році
  3. 1949 році
  4. 1948 році

 17. Який розмір (в бітах) має вислів «школа!»
  1. 6 байт
  2. 8 біт
  3. 6 біт
  4. 9 біт

 18. Двійкова система числення має саме таку назву, тому що:
  1. всі числа записують за допомогою двох цифр 0 або 1
  2. в ній використовуються тільки двоцифрові числа
  3. запис кожного числа починається з двійки

 19. Збереження повідомлення неможливе без:
  1. носія даних
  2. ліній зв'язку
  3. комп'ютера
  4. бібліотек, архівів