Інформація. Рівень 3
 1. Прикладами кодування інформації не можна вважати:
  1. інше
  2. мову жестів
  3. малюнки
  4. мову програмування

 2. Першій електронний комп'ютер у континентальній Європі було створено у:
  1. Києві
  2. Парижі
  3. Москві
  4. Стокгольмі

 3. Хто у 1946 році виклав основні принципи роботи та будови комп'ютера:
  1. Нейман
  2. Моргенштерн
  3. Пойа
  4. Шеннон

 4. Автор Аналітичної машини — універсальної механічної цифрової обчислювальної машини з програмним керуванням:
  1. Беббідж
  2. Паскаль
  3. Лейбниц
  4. Чебишев

 5. Один біт інформації має повідомлення, яке
  1. зменшує невизначеність вдвічі
  2. складається з двох будь-яких знаків
  3. записано у двійковому коді
  4. складається з кількох 0 та 1

 6. Шахова дошка складається з 64 полів: 8 стовпців, 8 рядків. Яка кількість біт потрібно для кодування одного шахового поля?
  1. 6
  2. 64
  3. 16
  4. 8

 7. Скільки секунд потрібно, щоб надіслати повідомлення зі швидкістю 14400 біт/с, щоб передати 225 кбайт?
  1. 128
  2. 512
  3. 125
  4. 400

 8. Під носієм інформації зазвичай розуміють:
  1. матеріальний носій, який можна використовувати для запису, зберігання та (або) передачі інформації
  2. лінію зв'язку
  3. параметр інформаційного процесу
  4. комп'ютер

 9. Двійкове кодування одного з 256 символів вимагає кількості інформації:
  1. 1 байт
  2. 1 біт
  3. 4 біт
  4. 1 Кбайт

 10. Отримано повідомлення, інформаційний обсяг якого дорівнює 40 бітам. Чому дорівнює цей обсяг у байтах?
  1. 5
  2. 4
  3. 10
  4. 8

 11. Якої системи числення не існує?
  1. нульової
  2. десяткової
  3. вісімкової
  4. шістнадцяткової

 12. Розслідування злочину – це інформаційний процес:
  1. пошуку інформації
  2. опрацювання інформації
  3. кодування інформації
  4. зберігання інформації

 13. Для запису чисел в шістнадцятковій системі числення традиційно використовують:
  1. цифри 0-9 та літери A-F
  2. числа 0-15
  3. літери A-Q