Основи Інтернету. Рівень 1
 1. Інтернет сервіс провайдер це:
  1. постачальник послуг Інтернет
  2. людина, що займається створенням сайтів
  3. цензор
  4. периферійний пристрій, що використовується для зв'язку з іншим комп'ютером

 2. Що таке URL?
  1. адреса ресурсу Інтернет
  2. протокол передавання гіпертекстових сторінок
  3. засіб для перегляду гіпертекстових сторінок
  4. протокол передавання файлів

 3. Що означає "com" в адресі wwvv.microsoft.com ?
  1. домен комерційної організації
  2. комп'ютерна тематика сайта
  3. протокол передавання комерційної інформації
  4. домен третього рівня

 4. WWW — скорочення від:
  1. world wide web
  2. word wrap workbench
  3. word-by-word web
  4. world windows wire

 5. Що таке модем?
  1. пристрій для зв'язку комп'ютерів через телефонну лінію.
  2. сайт присвячений моді
  3. пристрій для зв'язку з Інтернет провайдером.
  4. периферійний пристрій.

 6. Чи завжди Інтернет-адреса містить www?
  1. не завжди.
  2. завжди.
  3. тільки, якщо ця сторінка офіційно зареєстрована
  4. тільки, якщо сторінку розташовано в Америці

 7. Сервер — це:
  1. комп'ютер, або програма в мережі, що надає доступ до мережевих ресурсів і сервісів багатьом користувачам або клієнтам
  2. самий потужний комп'ютер в мережі
  3. комп'ютерна мережа з головним комп'ютером
  4. комп'ютер

 8. Пошук данних в Інтернеті здійснюється за
  1. ключовим словом або фразою
  2. темою завдання
  3. назвою
  4. розділом

 9. Для пошуку даних в Інтернеті використовують:
  1. пошукові служби
  2. спеціальні пошукові програми
  3. програми операційної системи
  4. пошукові програми

 10. Для пошуку фрази або слова (без змін) необхідно:
  1. взяти слово або фразу у лапки
  2. ввести слово або фразу
  3. взяти слово або фразу у апострофи
  4. поставити знак оклику.

 11. Модем — це пристрій, призначений для:
  1. передавання інформації телефонними каналами зв’язку
  2. виводу інформації на друк
  3. зберігання інформації
  4. опрацювання інформації у поточний момент часу

 12. Електронна пошта (е-mail) дозволяє передавати:
  1. повідомлення і вкладені файли
  2. лише повідомлення
  3. лише файли
  4. голосові повідомлення

 13. Комп’ютер, який підключено до Інтернет, обов’язково має :
  1. ІР–адресу
  2. Web–сервер
  3. домашню Web-сторінку
  4. доменну назву

 14. Браузери (наприклад, Internet Explorer) є:
  1. засобами перегляду Web–сторінок
  2. серверами Інтернет
  3. антивірусними програмами
  4. трансляторами мови програмування

 15. Гіпертекст — це:
  1. структурований текст, в якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
  2. дуже великий текст
  3. текст набраний на комп’ютері
  4. текст, у якому використовують шрифт великого розміру

 16. Задано адресу електронної пошти в мережі Інтернет: User_name@int.glasnet.ru. Яке ім’я користувача електронної адреси?
  1. User_name
  2. int.glasnet
  3. glasnet.ru
  4. ru

 17. Ресурсом мережі Інтернет називають:
  1. адреси об’єктів
  2. текст, малюнок
  3. музику, файл
  4. запис у базі даних поштового серверу

 18. Провайдер — це …
  1. організація, яка надає своїм клієнтам доступ до Інтернет на договірних умовах
  2. пристрій комп’ютера
  3. спеціальна програма для доступу до Інтернет
  4. спеціальний модем

 19. Теги — це ...
  1. команди мови HTML
  2. службові слова
  3. гіпертекст
  4. гіперпосилання

 20. Яка з перелічених програм забезпечує перегляд інформації в мережі Інтернет?
  1. Netscape Navigator;
  2. Outlook Express;
  3. Internet Express;
  4. Windows Commander.

 21. Яка основна мета створення комп'ютерних мереж?
  1.Обмін інформацією.
  2.Спільне використання обладнання.
  3.Доступ до віддалених програм і даних.
  4.Зберігання інформації і програм у зовнішній пам'яті.
  5.Друкування створених документів.
  1. 1, 2, 3
  2. 1, 2, 4
  3. 1, 3, 4
  4. 3, 4, 5

 22. Як називають комп'ютер, що надає іншим свої ресурси?
  1. Сервер
  2. Сервант
  3. Сервус
  4. Сервіз

 23. Провайдер — це організація, що:
  1. постачає послуги Internet
  2. встановлює телефони
  3. створює телефонні мережі
  4. встановлює комп'ютери

 24. Комунікаційними або мережними протоколами називають:
  1. Правила взаємодії комп'ютерів у мережі
  2. Правила підключення до мережі
  3. Правила взаємодії пристроїв комп'ютера
  4. Правила відключення комп'ютерів від мережі

 25. Який стандарт (протокол) використовується при створенні глобальних комп'ютерних мереж?
  1. ТСР/ІР
  2. IPT/CР
  3. ТОР/ІР
  4. ІР/ТСР

 26. Якою мовою пишуть Web-сторінки?
  1. HTML
  2. PASCAL
  3. BASIC
  4. DELPHI

 27. З допомогою якого програмного забезпечення можна створити HTML-документ?
  1. Блокнот
  2. Corel Draw
  3. Excel
  4. Access

 28. Web-сторінка (документ HTML) — це:
  1. Текстовий файл з розширенням htm або html
  2. Текстовий файл з розширенням txt або doc
  3. Двійковий файл з розширенням com або exe
  4. Графічний файл з розширенням gif або jpg

 29. Для перегляду Web-сторінки в Інтернеті використовуються програми:
  1. Internet Explorer, Mozilla Firefox, ...
  2. Microsoft Word, Word Pad, ...
  3. Microsoft Access, Microsoft Excel, ...
  4. Dreamweaver, Front Page, ...

 30. Як називають фрагмент тексту або зображення на Web-сторінці, який дозволяє клацанням на ньому переходити на інші Web-сторінки?
  1. Гіперпосилання
  2. Гіперлист
  3. Гіперпошта
  4. Гіпотенуза

 31. Як називають пристрій, призначений для передавання комп'ютерних даних через телефонні канали зв'язку:
  1. модем
  2. супутник
  3. телефон
  4. адаптер

 32. URL — це адреса ресурсу Інтернет?
  1. Так
  2. Ні

 33. Як називається організація, яка надає своїм клієнтам доступ до Інтернет на договірних умовах ?
  1. провайдер
  2. браузер
  3. домен
  4. хост

 34. Виберіть із списку доменних імен 2 назви, які мають домени третього рівня
  1. banner.kiev.ua
  2. soft.narod.ru
  3. google.com
  4. rambler.ru

 35. Виберіть 2 можливих адреси електронної пошти:
  1. moymail@rambler.ru
  2. 2002km@mail.ru
  3. znanie.info.news
  4. @mail.ru

 36. Визначити, яка адреса електронної пошти э коректною
  1. george_mik@ukr.net
  2. george&mik.ukr.net
  3. george@mik.ukr/net
  4. http:george_mik@ukr.net

 37. Аватар — це:
  1. графічна візитна картка користувача
  2. фонове зображення
  3. підпис автора повідомлення
  4. невеличкий програмний модуль

 38. Для спілкування на форумах потрібне таке програмне забезпечення:
  1. веб-браузер
  2. програма для обміну миттєвими повідомленнями
  3. поштова програма
  4. спеціалізоване програмне забезпечення

 39. Веб 2 — це:
  1. технологія колективного розроблення онлайнових ресурсів
  2. мова розмітки гіпертексту
  3. назва сайту про довідкові ресурси Інтернету
  4. спільнота користувачів Інтернету