Основи Інтернету. Рівень 2
 1. Інтернет — це:
  1. глобальна комп’ютерна мережа, побудована на протоколі TCP/IP
  2. глобальна комп’ютерна мережа
  3. глобальна комп’ютерна мережа, що об*єднає різні комп’ютерні мережі на основі протокола TCP/IP
  4. комп'ютерна мережа для передачі електронної пошти

 2. Хребтом Інтернет називають:
  1. високоякісні лінії зв'язку
  2. головна організація, в якій знаходиться власник глобальної мережі
  3. сукупність провайдерів першого рівня
  4. потужні комп'ютери

 3. Ресурси Інтернет — це:
  1. апаратура, програми та дані, що використовуються в мережі
  2. комп'ютери, засоби зв'язку, засоби передавання і приймання повідомлень
  3. програми та дані, що використовують в Iнтернет
  4. програми, що використовують в Інтернеті

 4. Апаратні, програмні ресурси Інтернет — це:
  1. є чиєюсь власністю, за яку слід платити.
  2. нікому не належать, і є безкоштовними.
  3. безкоштовні, але за правом доступу
  4. безкоштовні.

 5. При прямому доступі до Інтернет можна використати такий канал зв'язку:
  1. спеціальну ISDN-лінію
  2. звичайний телефонний зв'язок
  3. радіоканал
  4. супутниковий канал

 6. Яку адресу має кожний комп'ютер, який під'єднаний до Інтернет:
  1. ІР-адресу
  2. URL-адресу
  3. електронну адресу
  4. поштову адресу

 7. В ІР-адресі комп'ютерів, під'єнаних до Інтернет, ліва частина визначає:
  1. конкретну мережу в Інтернет
  2. комп'ютер в мережі
  3. конкретний комп'ютер в мережі
  4. мережу

 8. Яку інформацію обов'язково повинен повідомити користувачеві провайдер при підписанні угоди з користувачем
  1. телефони, за якими можна додзвонитися до провайдера, логін і пароль
  2. ІР-адресу сервера провайдера
  3. URL-адресу інформаційних ресурсів провайдера
  4. доменну адресу сервера провайдера

 9. До якого з типів належать освітні сайти:
  1. інформаційні
  2. комерційні
  3. розважальні
  4. персональні

 10. URL-адреса інформаційного ресурсу на першому місці має:
  1. назву протоколу для доступу до інформаційного ресурсу
  2. тип ресурсу
  3. адресу сервера, на якому зберігається
  4. назву теки

 11. Сервери Інтернет, які містять файлові архіви, дозволяють:
  1. „скачувати” необхідні файли
  2. проводити відео конференції
  3. приймати участь в телеконференціях
  4. одержувати електронну пошту

 12. Web–сторінка — це:
  1. документ, в якому зберігають інформацію користувача
  2. документ, в якому зберігають інформацію сервера
  3. документ, в якому зберігають всю інформацію щодо мережі
  4. меню програмних продуктів

 13. Як гіпертекстове посилання можна використовувати:
  1. будь-що, перелічене у попередніх пунктах
  2. лише слово;
  3. лише картинку;
  4. довільне слово чи довільну картинку;

 14. HTML (Hyper Text Markup Language) є:
  1. засобом створення Web–сторінок
  2. засобом перегляду Web–сторінок
  3. транслятором мови програмування
  4. сервером Інтернет

 15. Задано адресу електронної пошти у мережі Інтернет: User_name@mtu-net.ua. Яке тут ім’я домену верхнього рівня?
  1. ua
  2. mtu-net.ua
  3. User_name
  4. mtu-net

 16. Модем, який передає інформацію із швидкістю 28000 біт/с, за 1 с може повністю передати:
  1. дві сторінки тексту 3600 байт
  2. малюнок 36 Кбайт
  3. аудіо файл 360 Кбайт
  4. відео файл 3,6 Мбайт

 17. ТСР — це протокол ...:
  1. міжмережевої взаємодії
  2. пересилання повідомлень
  3. керування пересиланням даних
  4. пересилання файлів

 18. Для роботи з FTP–серверами в комп’ютері користувача необхідно встановити:
  1. FTP–клієнт
  2. FTP–браузер
  3. Windows Commander
  4. Unerase

 19. Комп’ютер в мережі, що здійснює запит і користується відповідною послугою, називають
  1. клієнтом
  2. сервером
  3. робочою станцією
  4. маршрутизатором

 20. Як співвідносяться доменне ім'я і ІР-адреса комп'ютера?
  1.Різні форми запису адреси одного і того ж комп'ютера.
  2.Доменне ім'я — адреса комп'ютера у символьному (наглядному) вигляді.
  3.ІР-адреса — адреса комп'ютера у вигляді групи чисел.
  4.Доменне ім'я — адреса комп'ютера у вигляді групи чисел.
  5.Однакова форма запису адреси різних комп'ютерів.
  1. 1, 2, 3
  2. 1, 4
  3. 1, 3, 4
  4. 2, 3, 5

 21. Що таке ІР-адреса?
  1. Адреса комп’ютера у вигляді групи із 4 чисел від 1 до 255, розділених крапкою.
  2. Адреса комп’ютера у вигляді групи із 4 чисел від 1 до 255, розділених комою.
  3. Адреса комп’ютера у вигляді групи із 4 чисел від 1 до 255, розділених дефісом.
  4. Ім’я комп’ютера у вигляді групи із 4 слів.

 22. Що таке доменне ім'я комп'ютера?
  1. Символьне (для людини) ім'я комп'ютера
  2. ІР-адреса
  3. Чотири числа від 0 до 255, розділені крапкою
  4. Група із 4 чисел (наприклад, 235.67.87.23)

 23. Які функції виконує комп'ютер-міст, комп'ютер-шлюз?
  1.Міст - визначення маршруту передачі інформації.
  2.Шлюз — об'єднання мереж з однаковим протоколом обміну.
  3.Міст — об'єднання мереж з однаковим протоколом обміну.
  4.Шлюз — об'єднання мереж з різним протоколом обміну.
  5.Міст — об'єднання мереж з різним протоколом обміну.
  1. 3, 4
  2. 2, 5
  3. 1, 4
  4. 1, 2

 24. Яку структуру має електронна адреса при користування електронною поштою?
  1. Назва поштової скриньки@назва поштового сервера
  2. ІР-адреса комп'тера@назва поштового сервера
  3. Назва поштової скриньки@доменне ім'я
  4. Група із 4 чисел від 0 до 255

 25. Завдяки чому з нижчепереліченого можливий пошук Web-документів?
  1. URL-адреса
  2. Web-адреса
  3. ІР-адреса
  4. Доменне ім'я

 26. Що потрібно користувачу для підключення до Internet?
  1.Мати сучасний комп'ютер.
  2.Модем або виділену лінію, доступ до провайдера.
  3.Встановити і налагодити програми-клієнти.
  4.Мати власний сервер.
  5.Встановити і налагодити програму-сервер.
  1. 1, 2, 3
  2. 1, 3, 4
  3. 1, 2, 5
  4. 1, 4, 5

 27. Які існують способи підключення до мережі Internet?
  1. Комутований — використовує існуючу телефонну мережу
  2. Виділений — використовує постійну лінію, яка з'єднує з сервером
  3. Комутований — використовує постійну лінію, яка з'єднує з сервером
  4. Виділений — використовує існуючу телефонну мережу
  5. Виділений — використовує телевізор, який з'єднує з сервером
  1. 1, 2
  2. 2, 5
  3. 3, 4
  4. 1, 5

 28. Гіпертекст — це:
  1. Структурований текст, в якому можливі переходи по виділених мітках.
  2. Текст великого розміру.
  3. Текст, в якому використовується шрифт великого розміру.
  4. Текст, в який вставлені об’єкти з великим обсягом інформації.

 29. Що входить у склад комп'ютерної мережі?
  1.Комп'ютери.
  2.Пристрої для фізичного з'єднання комп'ютерів.
  3.Спеціальне програмне забезпечення.
  4.Текстові редактори, електронні таблиці тощо.
  5.Пристрої мульти-медіа (CD-ROM, звукові колонки ...)
  1. 1, 2, 3
  2. 1, 3, 5
  3. 1, 2, 4
  4. 1, 4, 5

 30. Як називають глобальну комп'ютерну мережу, побудовану на протоколі TCP/IP?
  1. інтернет
  2. World Wide Web
  3. Internet Explorer
  4. мережа

 31. HTTP — це протокол:
  1. передавання гіпертексту
  2. пересилання повідомлень
  3. міжмережевої взаємодії
  4. керування пересиланням даних

 32. HTML (Hyper Text Markup Language) є засобом створення Web–сторінок?
  1. так
  2. ні

 33. Який протокол відповідає за передачу файлів?
  1. FTP
  2. HTTP
  3. HTML
  4. ТСР

 34. Маршутизатор — це:
  1. електронний пристрій для поєднання двох або більше мереж і керування процесом маршрутизації
  2. електронний пристрій для передавання комп'ютерних даних через телефонну мережу
  3. пристрій для зв'язку з Інтернет-провайдером
  4. периферійний пристрій

 35. Домашня веб-сторінка — це:
  1. перша сторінка, яка відображається після запуску браузера
  2. головна сторінка сайту
  3. сторінка, яка розташована на домашньому комп'ютері
  4. особиста сторінка користувача

 36. Якщо критерієм пошуку є фраза "спеціалізована школа" (у лапках), то буде знайдено:
  1. сайти, що містять фразу "спеціалізована школа"
  2. сайти, що містять слово "Спеціалізована" і слово "школа"
  3. сайти, що містять слово "Спеціалізована" або слово "школа" у будь-яких відмінках
  4. сайти, що містять слово "Спеціалізована" або слово "школа"

 37. Програму, що надає інтерфейс для роботи зі службою електронної пошти, називають:
  1. поштовим клієнтом
  2. поштовим агентом
  3. поштовим сервером
  4. поштовим індексом

 38. Спам — це:
  1. повідомлення рекламного змісту
  2. повідомлення, заражені вірусом
  3. повідомлення з приєднаними файлами
  4. повідомлення погрозливого характеру

 39. Програми для контролю та фільтрації даних, що передаються з однієї мережі в іншу, називають:
  1. брандмауерами
  2. контролерами
  3. аплетами
  4. сокетами