Основи Інтернету. Рівень 3
 1. Визначити, яке з поданих висловлювань є істинним:
  1. Будь-яка організація (комп'ютер) в мережі Інтернет має як ІР-адресу, так і доменну адресу
  2. Будь-яка організація (комп'ютер) в мережі Інтернет має різні ІР- і доменну адреси
  3. Будь-яка організація (комп'ютер) в мережі Інтернет має доменну адресу
  4. Будь-яка організація (комп'ютер) в мережі Інтернет має різні ІР адреси.

 2. Який основний принцип лежить в основі роботи Інтернет:
  1. розподілення ресурсів
  2. використання можливостей комп'ютерів із всього світу
  3. використання телефонних ліній зв'язку
  4. робота на основі однієї спеціальної операційної системи

 3. До глобальної мережі можна під'єднувати:
  1. різні за принципом будови локальні мережі та окремі комп'ютери
  2. однакові за принципом побудови локальні мережі, що працюють під управління однакової операційної системи, та окремі комп'ютери
  3. тільки різні за принципом будови локальні мережі
  4. тільки однакові за принципом будови локальні мережі

 4. Яке з тверджень є правильним:
  1. Протоколи — це правила та технічні процедури, які дозволяють кільком комп'ютерам при об'єднанні в комп'ютерну мережу спілкуватися один з іншим
  2. Існує велика множина протоколів, які мають різні цілі, виконують різні задачі тощо
  3. Протоколи розрізняють за типом комп'ютерів, на яких їх використовують
  4. Протоколи використовують для перевірки та перегляду помилок, які сталися при передаванні даних

 5. На якому з рівнів відповідно до моделі OSI знаходиться протокол FTP:
  1. прикладному
  2. транспортному
  3. мережевому
  4. канальному

 6. Який протокол є базовим в Інтернет?
  1. TCP/IP
  2. HTTP
  3. HTML
  4. TCP

 7. Для передачі в мережі Web–сторінок використовують протокол:
  1. http
  2. www
  3. ftp
  4. dns

 8. Домен — це:
  1. частина адреси, яка визначає адресу комп’ютера в мережі
  2. одиниця вимірювання інформації
  3. назва програми, яка здійснює зв’язок між комп’ютерами
  4. назва пристрою, яка здійснює зв’язок між комп’ютерами

 9. URL–адреса — це:
  1. уніфікована форма запису адрес документів в мережі Інтернет
  2. адреса комп’ютера в Інтернет
  3. адреса електронної пошти
  4. адреса сервера

 10. Модем, який передає інформацію із швидкістю 28000 біт/с, може передати дві сторінки тексту 3 600 байт за:
  1. 1 секунду
  2. за 1 хвилину
  3. 1 годину
  4. 1 день

 11. Які поняття лежать в основі WWW?
  1.Система визначення ресурсів — адреса URL
  2.Протокол передавання гіпертексту HTTP
  3. Мова розмітки гіпертексту HTML
  4 Необхідність використання модема
  5 Тимчасове з'єднання з сервером
  1. 1, 2, 3
  2. 2, 3, 4
  3. 1, 3, 5
  4. 2, 4, 5

 12. Мережна архітектура може бути:
  1. Однорангова та клієнт-серверна
  2. Однорангова та клієнтська
  3. Однорангова та серверна
  4. Дворангова та клієнтська

 13. Одноранговою називають мережу:
  1. Де всі комп'ютери рівноправні
  2. Де один комп'ютер головний — сервер , а інші — робочі станції
  3. Прийнятну до великої кількості комп'ютерів
  4. Де відбувається централізоване управління ресурсами

 14. При передачі даних мережею:
  1. Всю інформацію передають одним файлом
  2. Пакети можна передавати лише одним шляхом
  3. Повідомлення ділять на невеличкі порції — пакети.
  4. Пакети послідовно передають мережею.
  5. Пакети можна передавати різними шляхами
  6 Пакети одночасно передають мережею
  1. 3, 4, 5
  2. 1, 2, 3
  3. 1, 5, 6
  4. 2, 3, 4

 15. Вкажіть пункт, де перeлічено лише мережні протоколи:
  1. TCP/IP, Bluetooth, Wi-Fi, WAP
  2. TCP/IP, Bluetooth, Hi-Fi, WAP
  3. TCP/IP, Bluetooth, Windows, PAW
  4. TCP/IP, MS-DOS, VAW, Bluetooth

 16. Визначте, який з перелічених протоколів призначений для вхідних повідомлень:
  1. POP3
  2. SMTP
  3. IMAP
  4. FTP

 17. Чи справджується висловлювання, що сервер SMTP відповідає за прийняття повідомлень:
  1. Ні
  2. Так

 18. Які з перелічених протоколів відповідно до моделі OSI належать до прикладного рівня:
  1. DNS
  2. FTP
  3. HTTP
  4. TCP

 19. Як називають будь-який мережний протокол, адреса мережевого рівня якого надає достатньо інформації для доставки пакету від одного вузла мережі до іншого на основі використовуваної схеми адресації:
  1. маршрутизований протокол
  2. протокол маршрутизації
  3. RIP
  4. протокол

 20. Якою може бути максимальна швидкість передачі інформації по якісній комутованій телефонній лінії:
  1. 56,6 Кбіт/с
  2. 100 Кбіт/с
  3. 1 Мбіт/с
  4. 1 Кбайт/с

 21. Які програмні компоненти використовує пошукова служба для сканування сайтів Інтернету?
  1. агенти
  2. індексувальні програми
  3. пошукові машини
  4. індекси

 22. Що таке cookie?
  1. файли, що містять налаштування користувача
  2. файли на локальних комп'ютерах
  3. текстові файли на веб-серверах
  4. шпигунські програми

 23. Плагіат — це
  1. видавання чужих матеріалів за свої
  2. використання будь-яких матеріалів без дозволу автора
  3. будь-яке використання матеріалів з Інтернету
  4. оприлюднення власних матеріалів під чужим ім'ям

 24. Найменшою неподільною одиницею даних під час передавання їх мережею є
  1. пакет
  2. біт
  3. файл
  4. повідомлення