Основи Javascript. Рівень 1
 1. Де в документі може розташовуватися тег script згідно зі стандартом HTML?
  1. В HEAD або в BODY
  2. Лише в HEAD
  3. Лише в BODY
  4. Де завгодно

 2. Чи можливо через javascript підключити зовнішній js-файл, відсутній на сторінці?
  1. Так, скільки завгодно файлів і коли завгодно
  2. Так, але лишеи один раз
  3. Так, але лише до завантаження сторінки
  4. Ні

 3. Який оператор з перелічених виконує не лише математичні операції?
  1. +
  2. /
  3. *
  4. -

 4. Що з переліченого не є подією миші?
  1. onmousescroll
  2. onmouseover
  3. onmousemove
  4. onmousewheel

 5. Фігурні дужки в JavaScript використовують:
  1. Для об'єднання декількох операторів
  2. Для виділення рядків
  3. Для порушення пріоритету операцій
  4. Серед переліченого немає правильної відповіді