Основи Javascript. Рівень 3
 1. Чи можна ініціювати DOM-подію з javascript?
  1. Так
  2. Ні

 2. Які з цих тегів відповідають стандарту HTML (strict)?
  1. <script type="text/javascript">
  2. <script>
  3. <script language="javascript">
  4. <script language="javascript" type="text/javascript">

 3. Чи вірно справжується таке висловлювання: будь вміст тега script потрібно обов'язково брати в спеціальну секцію <! [CDATA [...]]>, щоб документ відповідав стандарту XHTML 1.0?
  1. Так
  2. Ні

 4. Як правильно вивести привітання через 5 секунд після запуску скрипта?
  1. setTimeout('alert("Привіт!")', 5000);
  2. sleep(5); alert("Привіт!");
  3. sleep(5000); alert("Привіт!");
  4. setTimeout(function() {alert("Привіт!")}, 5);

 5. Який код, що працює всередині кадру, може перевірити, чи є users масивом?
  1. if (users instanceof parent.Array)
  2. if (users instanceof Array)
  3. if (users.constructor.name == "Array")
  4. if (typeof users == "array")