Комп'ютерні мережі. Рівень 1
 1. Способи з'єднання комп'ютерів?
  1. Волоконно-оптичний кабель, кабель Ethernet, бездротова мережа Wi-fi.
  2. Телефонний кабель, персональна мережа на базі Bluetooth, USB кабель.
  3. Бездротова мережа Wi-fi, волоконно-оптичний кабель.
  4. Кабель USB, кабель телебачення, електричний кабель.

 2. Види комп'ютерних мереж по типу мережевої топології:
  1. Шина, кільце, зірка, ячеїста
  2. Покришка, кільце, решітка, зірка
  3. Дерево, "товсте дерево", зірка, провід
  4. Ячейка, скриня, зірка, шина

 3. Що таке пакет даних?
  1. Це одиниця інформації, яку передають, як незмінний об'єкт від одного вузла до іншого.
  2. Це одиниця інформації, яку передають через інтернет від одного вузла до іншого.
  3. Це файл, який передають від одного комп'ютера до іншого.
  4. Це файл незмінного розміру, який передають через електронну пошту.

 4. Що таке маршрутизатор?
  1. Це електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж та керує процесом маршрутизації.
  2. Це об'єднуючий компонент, до якого підключаються всі комп'ютери в мережі за топологією "зірка".
  3. Це пристрій, призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента.
  4. Це пристрій, призначений для GPS-навігації.

 5. Що таке робоча група?
  1. Це логічне об'єднання комп'ютерів, котрі можуть розділяти свої ресурси.
  2. Об'єднання комп'ютерів, які працюють у групі.
  3. Логічне об'єднання комп'ютерів, які працюють у мережі.
  4. Група комп'ютерів, яка оброблює разом одну і ту ж інформацію.

 6. Що таке домен?
  1. Частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів доменних імен.
  2. Сайт розміщений на DNS-сервері.
  3. Організація, що відповідає за розподіл імен і адрес в інтернеті.
  4. Пристрій, який з'єднує локальну мережу і інтернет.

 7. Дайте визначення Інтернету.
  1. Це система об'єднаних комп'ютерних мереж глобального загальнолюдського суспільства.
  2. Локальне об'єднання комп'ютерів в мережу.
  3. Об'єднання серверів баз даних.
  4. Об'єднання серверів комп'ютерних ігор, що дозволяють грати он-лайн.

 8. Причини виникнення Інтернету.
  1. Створення надійної мережі передачі інформації на випадок війни.
  2. Зростання кількості комп'ютерів у світі.
  3. Для автоматизації виробництв на заводах і фабриках.
  4. Для об'єднання усіх комп'ютерів у одну мережу.

 9. Причина виникнення доменних імен.
  1. Для вирішення проблеми найменування підключених до мережі хостів.
  2. Для зручності запам'ятовування адресів WEB-сторінок.
  3. Для пришвидшення роботи пошуку адреси сервера в Інтернеті.
  4. Для запобігання збігу адрес у інтернеті.

 10. Перелічіть обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення.
  1. Мережева плата, маршрутизатор, кабелі підключення.
  2. Модем, телефонні кабелі, маршрутизатор.
  3. Відеокарта, оперативна пам'ять, модем, кабелі підключення.
  4. Концентратор, модем, телевізійний кабель, миша.

 11. Як називають постачальника послуг Інтернету?
  1. Провайдер.
  2. Комутатор.
  3. Веб-сервер.
  4. Браузер.
  5. Провідник.

 12. Як захиститися від загроз з Інтернету?
  1. Установити на комп'ютері антивірус.
  2. Відкривати файли-вкладення електронної пошти.
  3. Надавати незнайомим особисту інформацію.
  4. Установити на комп'ютері архіватори.

 13. Підключений до інтернету комп'ютер, який приймає від інших ПК запити, обробляє дані та видає результати, використовуючи протокол НТТР, називають:
  1. Веб-сервером.
  2. Провайдером.
  3. Клієнтом.
  4. Робочою станцією.

 14. Відмітьте служби Інтернету:
  1. WWW.
  2. Email.
  3. FTP.
  4. Windows.

 15. Програма призначена для перегляду веб-сайтів називається?
  1. Браузер.
  2. Поштовий клієнт.
  3. Браунінг.
  4. Провайдер.

 16. Які функції виконує браузер?
  1. Відображає на комп'ютері завантажену веб-сторінку.
  2. Завантажує на комп'ютер сторінку з Інтернету.
  3. Встановлює зв'язок з веб-сервером.
  4. Відтворює інформацію у вигляді HTML-коду.