Комп'ютерні мережі. Рівень 2
 1. Назвіть основні принципи, покладені в основу функціонування Всесвітньої мережі.
  1. Група комп'ютерів, об'єднаних і взаємодіючих один з одним, утворює мережу. Інтернет — величезна мережа, що складається з менших мереж, розташованих по всьому світу.
  2. Група комп'ютерів, об'єднаних локальною мережею в офісі або вдома.
  3. Постійна взаємодія серверів БД з лаптопами.
  4. Об'єднання різних типів топологій з'єднань комп'ютерів в одну загальну.

 2. Що таке концентратор?
  1. Об'єднуючий компонент, до якого підключаються всі комп'ютери в мережі за топологією "зірка"
  2. Це пристрій, призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента.
  3. Це електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж та керує процесом маршрутизації.
  4. Пристрій для безперебійного живлення комп'ютера.

 3. Принципи запису IP-адреси типу IPv4.
  1. 32-бітне двійкове числом. Записують у вигляді 4-ох десяткових чисел через крапку.
  2. Має 128-бітове подання. Адреси розділяють двокрапкою.
  3. 48-розрядне число. Розділено на 6 октетів, розділених двокрапкою.
  4. 16-бітне число. Розділено на 4 квартети, розділені комою.

 4. Правила запису доменної адреси.
  1. Структура доменного імені відображає порядок слідування вузлів в ієрархії.
  2. Доменна адреса відображає порядок розміщення файлу на комп'ютері.
  3. Відображає структуру DNS-сервера.
  4. Відображає склад ASCII символів доменного імені.

 5. Протоколи, що застосовують у локальних мережах.
  1. PPPoE, IPv4, L2TP.
  2. IPv6, PPTP, VPN.
  3. LAN, IPSec, MAC.
  4. WAN, LAN, MAC.

 6. Призначення основних мережевих протоколів.
  1. Застосовують для передачі пакетів даних між комп'ютерами.
  2. Застосовують для з'єднання з модемом комп'ютера.
  3. Використовують для передачі радіосигналів у мережі wi-fi.
  4. Використовують для bluetooth-з'єднань.

 7. Способи навігації локальною мережею в середовищі операційної системи.
  1. Через провідник та командну строку.
  2. Через Microsoft Word.
  3. Через браузер.
  4. Через архіватор.

 8. Назвіть системні засоби віддаленого керування комп'ютером.
  1. Підключення до віддаленого робочого столу.
  2. Radmin.
  3. Remote Desktop.
  4. TeamViewer.

 9. Правила запису URL-адреси.
  1. <схема>://<логін>:<пароль>@<хост>:<порт>/?<параметри>#<якір>
  2. <схема>://<хост>@<порт>:<логін>:<пароль>/?<параметри>#<якір>
  3. <схема>://<логін>@<хост>:<порт>:<пароль>/?<параметри>#<якір>
  4. <схема>://<логін>@<хост>:<пароль>:<порт>/?<параметри>#<якір>

 10. Призначення мережі Інтернет.
  1. Створює глобальне інформаційний простір, слугує фізичною основою для Всесвітньої павутини і багатьох систем передачі даних .
  2. Для можливості сидіти в соціальних мережах та грати у он-лайн ігри.
  3. Для ігор та розваг.
  4. Для оновлення антивірусних баз та оновлення ОС.

 11. Відмітьте пункт, де перераховано тільки мережні протоколи:
  1. Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX.
  2. Ethernet, TCP/IP, MS-DOS,Bluetooth,Оpera.
  3. WAP, Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Windows.
  4. Ethernet, TCP/IP, Bluetooth, Hi-Fi, Avast.