Операційна система. Рівень 2
 1. Спосіб взаємодії користувача з системою називають:
  1. Інтерфейсом
  2. Піктограмою
  3. Командою
  4. Дисководом

 2. Що розуміють під багатозадачністю операційних систем?
  1. Можливість виконання кількох програм одночасно
  2. Можливість працювати з кількома комп’ютерами одночасно
  3. Наявність підключення до Інтернету
  4. Наявність програм для розв’язання задач різних типів

 3. Файли можна зберігати:
  1. інша відповідь
  2. на жорсткому диску
  3. на будь-яких носіях пам'яті
  4. в постійній пам’яті
  5. в оперативній пам’яті

 4. Файлом називають
  1. інша відповідь
  2. сукупність даних, записаних на зовнішній носій, що має назву.
  3. сукупність даних, що являють собою одне ціле
  4. логічно об’єднані в одне ціле дані
  5. довільний об’єкт, який зберігається на зовнішньому носії

 5. Основна причина появи операційних систем полягає:
  1. в намаганні приховати від користувача операції низького рівня, що вимагають виконання сотень або тисяч елементарних операцій.
  2. в прагненні спростити користувачу роботу за комп’ютером
  3. в стрімкому падінні математичної культури серед користувачів, що призводить до нерозуміння ними алгоритму з багатьох кроків.
  4. в недовірі до розумових здібностей користувача

 6. На що вказує розширення файлу?
  1. Тип файлу
  2. Прикладну програму, в якій створено даний файл
  3. Прикладну програму, якою потрібно відкрити даний файл
  4. Не несе жодної цінної інформації

 7. Який пункт зазвичай не включає в себе головне меню вікна?
  1. Перемістити
  2. Відновити
  3. Розмір
  4. Згорнути

 8. Що відбувається, коли двічі натискають елемент списку?
  1. Обирання елемента та автоматичне закривання цього вікна
  2. Обирання елемента
  3. Обирання елемента та встановлення його значення як параметра за замовчуванням
  4. Повторне відкритя вікна для обирання елементів

 9. Об’єкт, що містить в собі посилання на інший об’єкт і розташований у файловій системі, називають:
  1. Ярликом
  2. Піктограмою
  3. Іконкою
  4. Значком

 10. Оберіть операції, які можна виконувати для всіх об’єктів файлової системи:
  1. Перейменування
  2. Створення ярлика
  3. Створення
  4. Переміщення

 11. Програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп'ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм називають:
  1. Операційною системою
  2. Системою опрацювання текстів
  3. Середовищем програмування
  4. Браузером

 12. До основних функцій операційної системи можна віднести:
  1. створення середовища, в якому виконуються прикладні програми
  2. надання інтерфейсу користувача
  3. боротьба з вірусами програмами

 13. До якого типу належать файли, що мають розширення:
  1) com, exe, bat;
  2) txt, doc;
  3) bmp, jpg, npg;
  4) wav, mp3:
  1. виконувані файли
  2. текстові файли
  3. графічні файли
  4. звукові файли

 14. Невеликий файл, призначений для доступу до об'єкта операційної системи без переходу до тієї папки, де цей об'єкт розміщено називають:
  1. ярликом
  2. іконкою
  3. утилітою
  4. драйвером

 15. Які ви знаєте стандартні програми ОС Windows?
  1. Word Pad, Paint, Блокнот, Калькулятор
  2. MS Word, MS Excel
  3. MS Access, Провідник
  4. MS DOS, Linux

 16. Які функції виконує ярлик?
  1. швидкий доступ до об'єктів, програм
  2. видалення програм
  3. введення тексту
  4. перехід до головного меню системи

 17. Що таке деінсталяція?
  1. процес коректного вилучення програми
  2. перенесення файлів з однієї папки в іншу
  3. запис інформації на вінчестер
  4. робота з контекстним меню об'єкта

 18. Чи можна вивести на екран одночасно декілька вікон?
  1. так
  2. лише 2 вікна
  3. ні
  4. лише 3 вікна

 19. Що таке MS DOS?
  1. одна з перших операційних систем
  2. текстовий редактор
  3. графічний редактор
  4. програма для роботи з оптичними дисками

 20. На жорсткому диску С: в каталозі Robota міститься документ text.doc. Який повний шлях до файлу?
  1. C:\Robota\text.doc
  2. C:\...\text.doc
  3. Robota\text.doc
  4. C\Robota text.doc