Тестування з інформатики
 1. Для створення нової таблиці потрібно:
  1. Активувати кнопку «Нова база даних»
  2. Створити нову базу даних
  3. Активувати команди «Файл, Створити»
  4. Відкрити вкладку «Таблиці», активізувати кнопку «Створити»

 2. Ключове поле таблиці не може мати:
  1. Нульових та значень, які повторюються
  2. Чисел, більших за 10
  3. Тип «Дата/час»
  4. Десяткових значень в числах

 3. Форми використовують:
  1. Для введення значень у вигляді зручному для користувача
  2. Для відбирання значень таблиці відповідно до поставленої задачі
  3. Для створення набору вкладок
  4. Для перегляду структури таблиці

 4. Команду "Сортуваня" використовують для:
  1. впорядкування послідовності записів у таблиці
  2. відбору записів у таблиці
  3. приховування непотрібних записів у таблиці
  4. розділення записів на основні й підпорядковані

 5. Для чого призначені макроси:
  1. для зберігання даних бази
  2. для автоматичного виконання послідовності команд
  3. для виконання складних програмних дій
  4. для відбору й опрацювання даних бази

 6. Визначення поняття «запис» в реляційній БД:
  1. сукупність полів, що відповідають одному об’єкту
  2. сукупність зв’язаних за якоюсь ознакою списків
  3. сукупність елементів файлів
  4. найменший елемент інформації з власною назвою

 7. Для чого створюють "Схему даних"?
  1. для відображення даних з таблиць
  2. для спрощення сортування в таблицях бази даних
  3. для наочного відображення зв’язків між таблицям бази даних
  4. для відображення властивостей бази даних

 8. Ключами пошуку в системах керування базами даних (СКБД) називаються
  1. номера записів, що задовольняють умови пошуку
  2. номер першого по порядку запису, що задовольняє умови пошуку
  3. поля, за значенням котрих здійснюється пошук
  4. діапазон записів файлу БД, в якому здійснюється пошук

 9. У вікні «Построитель выражений» вміщено перелік:
  1. Функцій
  2. Інший варіант
  3. Елементів керування
  4. Типів полів

 10. Для введення звуку до комп‘ютера використовують
  1. Мікрофон
  2. Клавіатуру
  3. Сканер
  4. Колонки

 11. Для переміщення курсора в кінець рядка на клавіатурі існує клавіша
  1. PgUp
  2. End
  3. Home
  4. PgDn

 12. Вкажіть пристрої, призначені лише для виведення даних:
  1. Оперативна пам'ять, постійна пам'ять, кеш-пам'ять
  2. Клавіатура, миша, сканер
  3. CD-диск, DVD-диск, флеш-пам'ять
  4. Монітор, плотер, принтер, навушники

 13. Основними характеристиками монітора є
  1. Розмір по діагоналі в дюймах, роздільна здатність, розмір зерна в мм, частота поновлення кадрів
  2. Тип за конструктивом, вага, яскравість, контрастність
  3. Наявність зручної панелі управління, розмір по глибині
  4. Розмір в см по ширині та довжині, колір корпусу, товщина екрану

 14. Центральний процесор конструктивно розміщений
  1. На адаптері
  2. На материнській платі
  3. На платі оперативної пам‘яті
  4. У блоці живлення

 15. Кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно опрацьовуватись процесором, називається:
  1. Розмірністю
  2. Швидодією
  3. Тактовою частотою
  4. Розрядністю

 16. Пристрій (плата) оперативної пам‘яті
  1. Знаходиться на дискеті
  2. Знаходиться в системному блоці і має окремий конструктив
  3. Знаходиться на жорсткому диску
  4. Знаходиться на оптичному диску

 17. 3GHg CPU (Intel Centrino DUO)\4GB RAM\500GB HDD\TFT 19"\FDD\DVD-R\RW: оберіть значення, що відповідає розміру оперативної пам‘яті:
  1. 3GHg
  2. 4GB
  3. TFT 19"
  4. 500GB

 18. На малюнку схема ілюструє:
  1. Принцип кодування інформації
  2. Принцип роботи комп'ютера
  3. Принцип перетворення аналогових сигналів

 19. Заголовки стовпців електронної таблиці позначають:
  1. маленькими російськими літерами
  2. маленькими літерами латиниці
  3. великими російськими літерами
  4. великими літерами латиниці

 20. Вибрати вірний запис формули для електронної таблиці:
  1. 7*F7+D6K6
  2. =F3*H4-L3
  3. F3G3+45
  4. F3G3=

 21. Відносне посилання на комірку А1 активного робочого аркуша в MS EXCEL записується у вигляді:
  1. $A$1
  2. A1
  3. #A#1
  4. A$1

 22. Скільки аргументів може мати функція КОРЕНЬ?
  1. декілька
  2. один
  3. нефіксовану кількість
  4. три

 23. Яке значення буде відображене в комірці E2 програми Excel
  1. 8
  2. 4
  3. 9
  4. 0

 24. A, B, C, D, E, F, … — це назви:
  1. формул
  2. стовпців
  3. рядків
  4. аркушів

 25. В комірках А2 та B2 знаходяться значення змінних X та Y. Виберіть одну з чотирьох формул, яка є правильним перекладом на мову Excel виразу:



  1. =(40*b2^2 + 4/(9*a2))/(6*a2^2 – 18*a2*b2).
  2. =((40*B2)^2 + 4/9*A2)/((6*A2)^2 – 18*A2*B2).
  3. =(40*b2^2 + 4/9*a2)/(6*a2^2 – 18*a2*b2).
  4. =(40*B2^2 + 4/(9*A2))/(6*A2^2 – 18*A2*B2).

 26. Вираз (5/3)*(A2+C3)/(B2-D3) в електронній таблиці може мати вигляд
  1. 5((A2+C3)/(3(B2-D3)))
  2. 5*(A2+C3)(3*(B2-D3))
  3. 5*(A2+C3)/(3*(B2-D3))
  4. 5(A2+C3)/3(B2-D3)

 27. Як швидко занумерувати записи книги Excel:
  1. функція Автоформат
  2. функція Автозапонение
  3. функція АвтопереносН
  4. функція Автомаркер

 28. В якому графічному форматі можна зберігати анімовані зображення:
  1. tiff
  2. jpg
  3. bmp
  4. gif

 29. Піксель це:
  1. одиниця растрового зображення
  2. вузлова точка зображення
  3. опорня точка об'єкта зображення
  4. вид штиха

 30. Які перетворення можна виконати з малюнком в Paint?
  1. скопіювати, перемістити, вставити;
  2. перетворити, розтягнути по горизонталі.
  3. змінити розміри, розтягнути, нахилити, відобразити, повернути;
  4. змінити розміри, перемістити в інше місце;

 31. Яка з трьох стрілок, створених у растровій графіці, займає найменший об'єм в пам'яті комп'ютера?
  1. сіра
  2. зелена
  3. чорна
  4. всі займають однаковий об'єм

 32. Що таке растрова графіка?
  1. набір кольорових бітів у палітрі кольорів
  2. набір пікселів, розташованих на гратці
  3. набір графічних примітивів
  4. набір байтів в пам'яті комп'ютера

 33. Які команди треба виконати, щоб зробити копію будь-якого елементу в Paint?
  1. Команда Копіювати;указати місце, куди треба скопіювати; команда Вставити
  2. Виділити елемент; команда Копіювати; вказати місце, куди треба скопіювати; команда Вставити
  3. Команда Копіювати; Команда вставити
  4. Виділити елемент; команда Копіювати; команда Вставити

 34. Який колір закодовано у колірній схемі RGB наступним набором чисел (255, 255, 255):
  1. червоний
  2. зелений
  3. синій
  4. білий

 35. При переведенні растрового зображення у який формат ми втрачаємо якість зображення?
  1. .gif
  2. .tiff
  3. .psd
  4. .jpg

 36. Зображення має розмір 40×50 пікселів. Воно займає на диску 1000 байтів. У ньому використано:
  1. 256 кольорів
  2. 16 кольорів
  3. 1024 кольорів
  4. більше, ніж 65 тис.кольорів

 37. За допомогою тега <І> можна:
  1. Вказати адресу файлу, де знаходиться малюнок для вставки
  2. Оформити виділений фрагмент тексту курсивом
  3. Задати ім'я мітки для гіперпосилання
  4. Ввести ім'я HTML-документа

 38. Тег <BODY> призначено для:
  1. вставлення нового рядка в таблицю
  2. позначення заголовка для вікна відображення документа
  3. розмічення важливих фрагментів тексту
  4. виділення початку та кінця вмісту документа, який буде виведено на екран, встановлення кольорів тексту та тла веб-сторінки

 39. Теги < ol> і <li> використовують для створення:
  1. Абзацу
  2. Упорядкованого списку
  3. Маркованого списку
  4. Таблиці

 40. Для переведення курсора на наступний рядок використовують тег:
  1. <END>
  2. <HR>
  3. <P>
  4. <BR>

 41. Посилання на адресу електронної пошти задається тегом:
  1. <a href=”fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>
  2. <a href=”mailto://fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>
  3. <a href=”#fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>
  4. <a name=”mailto://fox@ukr.net”> відправити ЛИСТА </a>

 42. Атрибут ROWSPAN в таблиці:
  1. задає, скільки рядків таблиці буде займати дана комірка
  2. задає вертикальне вирівнювання в комірці
  3. задає відстань між комірками таблиці в пікселях
  4. задає, скільки стовпців таблиці буде займати дана комірка

 43. Тег <body bgcolor= green text= yellow> використовується для:
  1. Виведення сторінки з тлом жовтого кольору та текстом зеленого кольору
  2. Виведення сторінки з тлом зеленого кольору та жовтим заголовком
  3. Виведення тексту сторінки зеленого кольору з жовтим контуром
  4. Виведення сторінки з тлом зеленого кольору та текстом жовтого кольору

 44. Зв’язок з готовою сторінкою чи вузлом у фреймах задають тегом:
  1. <FRAMESET>
  2. <FRAME>
  3. <FORM>
  4. <SELECT>

 45. Яке значення в HTML5 має тег <section> ?
  1. Визначає розділи документа
  2. Міняє колір тексту
  3. Виділяє цитати
  4. Створює посилання

 46. Інформаційна культура людини — це:
  1. вміння грати в ігри
  2. наявність ПК
  3. вміння вводити тексти
  4. знання можливостей ПК та вміння використовувати ПК у роботі

 47. Яку з таких властивостей ми не вважаемо властивістю інформації?
  1. зрозумілість
  2. вірогідність
  3. вичерпність
  4. стрункість

 48. Визначте, що з цього переліку відносится до збереження інформації:
  1. розмова по телефону
  2. ксерокопія
  3. міркування
  4. перегляд фільму

 49. Відома одиниця вимірювання, наприклад мегабайт, оцінює кількість
  1. знаків у тексті
  2. корисної інформації
  3. точок — пікселів у малюнку
  4. об'єму запам'ятовуючого пристрою

 50. 1048576 байтів — це:
  1. Терабайт
  2. Мегабайт
  3. Гігабайт
  4. Кілобайт

 51. Скільки поколінь ЕОМ ви знаєте?
  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 5

 52. Прикладами кодування інформації не можна вважати:
  1. мову програмування
  2. інше
  3. малюнки
  4. мову жестів

 53. Автор Аналітичної машини — універсальної механічної цифрової обчислювальної машини з програмним керуванням:
  1. Лейбниц
  2. Беббідж
  3. Чебишев
  4. Паскаль

 54. Двійкове кодування одного з 256 символів вимагає кількості інформації:
  1. 1 байт
  2. 1 Кбайт
  3. 4 біт
  4. 1 біт

 55. Для пошуку даних в Інтернеті використовують:
  1. програми операційної системи
  2. спеціальні пошукові програми
  3. пошукові служби
  4. пошукові програми

 56. Яка основна мета створення комп'ютерних мереж?
  1.Обмін інформацією.
  2.Спільне використання обладнання.
  3.Доступ до віддалених програм і даних.
  4.Зберігання інформації і програм у зовнішній пам'яті.
  5.Друкування створених документів.
  1. 1, 2, 4
  2. 1, 3, 4
  3. 3, 4, 5
  4. 1, 2, 3

 57. Комунікаційними або мережними протоколами називають:
  1. Правила взаємодії комп'ютерів у мережі
  2. Правила взаємодії пристроїв комп'ютера
  3. Правила відключення комп'ютерів від мережі
  4. Правила підключення до мережі

 58. Яку адресу має кожний комп'ютер, який під'єднаний до Інтернет:
  1. ІР-адресу
  2. поштову адресу
  3. URL-адресу
  4. електронну адресу

 59. Для роботи з FTP–серверами в комп’ютері користувача необхідно встановити:
  1. FTP–браузер
  2. FTP–клієнт
  3. Windows Commander
  4. Unerase

 60. Гіпертекст — це:
  1. Текст, в який вставлені об’єкти з великим обсягом інформації.
  2. Текст великого розміру.
  3. Текст, в якому використовується шрифт великого розміру.
  4. Структурований текст, в якому можливі переходи по виділених мітках.

 61. До глобальної мережі можна під'єднувати:
  1. тільки однакові за принципом будови локальні мережі
  2. однакові за принципом побудови локальні мережі, що працюють під управління однакової операційної системи, та окремі комп'ютери
  3. тільки різні за принципом будови локальні мережі
  4. різні за принципом будови локальні мережі та окремі комп'ютери

 62. URL–адреса — це:
  1. адреса електронної пошти
  2. уніфікована форма запису адрес документів в мережі Інтернет
  3. адреса комп’ютера в Інтернет
  4. адреса сервера

 63. Одноранговою називають мережу:
  1. Де відбувається централізоване управління ресурсами
  2. Прийнятну до великої кількості комп'ютерів
  3. Де один комп'ютер головний — сервер , а інші — робочі станції
  4. Де всі комп'ютери рівноправні

 64. Де в документі може розташовуватися тег script згідно зі стандартом HTML?
  1. Лише в HEAD
  2. Лише в BODY
  3. Де завгодно
  4. В HEAD або в BODY

 65. Чи можливо через javascript підключити зовнішній js-файл, відсутній на сторінці?
  1. Так, але лише до завантаження сторінки
  2. Ні
  3. Так, але лишеи один раз
  4. Так, скільки завгодно файлів і коли завгодно

 66. Який оператор з перелічених виконує не лише математичні операції?
  1. -
  2. /
  3. +
  4. *

 67. Які з цих варіантів задають масив з елементів "a", "b"?
  1. var a = "a","b".split(',')
  2. var a = ( "a", "b" )
  3. var a = { "a", "b" }
  4. var a = new Array("a","b")

 68. Скільки параметрів можна передати функції?
  1. Скільки зазначено у визначенні функцій або менше
  2. Скільки зазначено у визначенні функцій або більше
  3. Будь-яку кількість
  4. Рівно стільки, скільки вказано у визначенні функції

 69. Які виклики програми опрацювання подій спрацюють при клацанні на div?
  div.onclick = function() { alert(1) }
  div.onclick = function() { alert(2) }
  1. Лише другий
  2. Другий потім перший
  3. Перший потім другий
  4. Лише перший

 70. Чи можна ініціювати DOM-подію з javascript?
  1. Ні
  2. Так

 71. Які з цих тегів відповідають стандарту HTML (strict)?
  1. <script>
  2. <script language="javascript" type="text/javascript">
  3. <script language="javascript">
  4. <script type="text/javascript">

 72. Як правильно вивести привітання через 5 секунд після запуску скрипта?
  1. setTimeout('alert("Привіт!")', 5000);
  2. sleep(5); alert("Привіт!");
  3. setTimeout(function() {alert("Привіт!")}, 5);
  4. sleep(5000); alert("Привіт!");

 73. Що таке маршрутизатор?
  1. Це електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж та керує процесом маршрутизації.
  2. Це пристрій, призначений для GPS-навігації.
  3. Це пристрій, призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента.
  4. Це об'єднуючий компонент, до якого підключаються всі комп'ютери в мережі за топологією "зірка".

 74. Що таке робоча група?
  1. Це логічне об'єднання комп'ютерів, котрі можуть розділяти свої ресурси.
  2. Об'єднання комп'ютерів, які працюють у групі.
  3. Логічне об'єднання комп'ютерів, які працюють у мережі.
  4. Група комп'ютерів, яка оброблює разом одну і ту ж інформацію.

 75. Причина виникнення доменних імен.
  1. Для вирішення проблеми найменування підключених до мережі хостів.
  2. Для пришвидшення роботи пошуку адреси сервера в Інтернеті.
  3. Для запобігання збігу адрес у інтернеті.
  4. Для зручності запам'ятовування адресів WEB-сторінок.

 76. Протоколи, що застосовують у локальних мережах.
  1. LAN, IPSec, MAC.
  2. PPPoE, IPv4, L2TP.
  3. IPv6, PPTP, VPN.
  4. WAN, LAN, MAC.

 77. Назвіть системні засоби віддаленого керування комп'ютером.
  1. Remote Desktop.
  2. TeamViewer.
  3. Radmin.
  4. Підключення до віддаленого робочого столу.

 78. Призначення мережі Інтернет.
  1. Для ігор та розваг.
  2. Для оновлення антивірусних баз та оновлення ОС.
  3. Створює глобальне інформаційний простір, слугує фізичною основою для Всесвітньої павутини і багатьох систем передачі даних .
  4. Для можливості сидіти в соціальних мережах та грати у он-лайн ігри.

 79. Функції інтернет-провайдера.
  1. Створення пошти та надання доступу до Інтернету.
  2. Віддалене налаштування серверу БД
  3. Продажа трафіку у великих об'ємах, хостингові послуги, послуги поштового серверу.
  4. Надання доступу до мережі, віддалене керування комп'ютерами користувачів.

 80. В чому полягає віддалене керування комп'ютером?
  1. Доступ до файлів на іншому комп'ютері.
  2. В керуванням комп'ютером з іншого комп'ютера через Інтернет або локальну мережу.
  3. В наданні доступу до мережі віддалено.
  4. В наданні прав на комп'ютері іншим користувачам.

 81. Які існують стандарти Wi-Fi і WiMAX?
  1. 802.11, 802.15.3a, 802.15.4.
  2. 802.15.1, 802.11a/b/g/n.
  3. 802.11a/b/g/n, 802.16d/e/m.
  4. 802.11a/b/g/n, 802.15.3.

 82. Скільки існує операційних систем?
  1. 1
  2. Не можна назвати точне число
  3. 3
  4. 5

 83. Рядок, за який можна переміщувати будь-яке вікно, називають рядком:
  1. заголовка
  2. теки
  3. керування
  4. завдань

 84. Який знак розділяє ім’я та розширення файлу?
  1. ? (знак питання)
  2. . (крапка)
  3. * (зірочка)
  4. , (кома)

 85. Основна причина появи операційних систем полягає:
  1. в намаганні приховати від користувача операції низького рівня, що вимагають виконання сотень або тисяч елементарних операцій.
  2. в прагненні спростити користувачу роботу за комп’ютером
  3. в недовірі до розумових здібностей користувача
  4. в стрімкому падінні математичної культури серед користувачів, що призводить до нерозуміння ними алгоритму з багатьох кроків.

 86. Що відбувається, коли двічі натискають елемент списку?
  1. Обирання елемента
  2. Обирання елемента та встановлення його значення як параметра за замовчуванням
  3. Повторне відкритя вікна для обирання елементів
  4. Обирання елемента та автоматичне закривання цього вікна

 87. Програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп'ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм називають:
  1. Середовищем програмування
  2. Браузером
  3. Операційною системою
  4. Системою опрацювання текстів

 88. Буфер обміну — це
  1. ділянка пам'яті, призначена для постійного зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати
  2. ділянка оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати
  3. запам'ятовуючий пристрій комп'ютера, де зберігають дані
  4. флеш-пам'ять

 89. Утиліту пошуку та виправлення помилок на диску, які трапляються під час різних збоїв та некоректної роботи системи, називають
  1. дефрагментацією диска
  2. форматуванням диска
  3. очисткою диска
  4. перевіркою диска

 90. Утиліту, яка допомагає зібрати разом різні фрагменти файлів так, щоб вони займали єдиний нерозривний простір, називають
  1. перевіркою диска
  2. форматуванням диска
  3. дефрагментацією дисків
  4. очисткою диска

 91. Як вставити новий слайд
  1. меню Файл — створити слайд
  2. Показ слайдів — створити слайд
  3. меню Правка — створити слайд
  4. меню Вставка — створити слайд

 92. Чи можливо колір тла змінити на кожному слайді?
  1. ні
  2. ніколи
  3. тільки на титульному
  4. так

 93. Натиснувши яку клавішу, можна припинити показ слайдів презентації?
  1. Enter
  2. Esc
  3. Del
  4. Ins

 94. Програмами для опрацювання потокових презентацій є:
  1. MS PowerPoint
  2. Adobe Photoshop
  3. Adobe Flash
  4. Microsoft Movie Maker

 95. Якого эфекту анімації не існує:
  1. Виділення
  2. Вихід
  3. Шлях переміщення
  4. Шлях зникнення
  5. Вхід

 96. Розташуйте в правильній послідовності дії які необхідно виконати для розміщення на слайді нового напису і введення до нього тексту:
  1. Виконати Вставлення => Текст => Напис.
  2. Вибрати слайд, на якому буде розмищено новий напис.
  3. Виділити на слайді прямокутну область напису, в яку буде введено текст.
  4. Увести у створений напис потрібний текст.

 97. Формат файлу презентації, що відкривається в режимі редагування:
  1. ppt
  2. pptn
  3. ppsm
  4. pps

 98. Чи можливо вікно документа PowerPoint розділити на два (як, наприклад, у Word):
  1. так
  2. так, кнопкою «Розділити»
  3. ні
  4. лише для різних двох презентацій

 99. Як називається вигляд робочої області програми Movie Maker, в якому можна налаштовувати тривалість кліпів?
  1. Майстер налаштувань
  2. Шкала часу
  3. Часовий пояс
  4. Розкадровка

 100. При форматуванні тексту розрізняють:
  1. Автоформатування тексту
  2. Форматування символів, абзаців, сторінок
  3. форматування абзаців, символів, тексту
  4. Форматування символів, абзаців

 101. За способом подання шрифти у MS Word поділяють на:
  1. Скриті та видимі
  2. Звичайні, графічні, спеціальні
  3. Основні та видозмінені
  4. Векторні та растрові

 102. Збереження документу виконується комбінацією клавіш:
  1. Shift+X
  2. Ctrl+Y
  3. Ctrl+S
  4. Alt+S

 103. Для чого створюються шаблони?
  1. Для створення структури документа
  2. Для створення макроса
  3. Для спрощення роботи з типовими документами
  4. Для прискорення форматування тексту

 104. Вирівнювання тексту по ширині — це:
  1. Ctrl+J
  2. Ctrl+H
  3. Shift+H
  4. Alt+J

 105. Речення у програмі Microsoft Word — це:
  1. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується крапкою, знаком оклику чи питиння
  2. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується крапкою, знаком оклику чи питиння або трьома крапками
  3. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується крапкою
  4. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується трьома крапками

 106. Яка роль недрукованих символів у форматуванні документа?
  1. Ввод деяких важливих символів, відсутніх на клавіатурі
  2. Підрахунок кількості символів у документі
  3. Ввод нестандартних символів
  4. Оцінити якість введення тексту

 107. Автоматична заміна здійснюється за допомогою комбінації клавіш:
  1. Правка — Знайти — Ctrl+H
  2. Ctrl+H
  3. Правка — Ctrl+F
  4. Правка — Знайти — Shift+F

 108. Роздрукувати виділену сторінку можна:
  1. Файл — Друк — Поточна — Ок
  2. Файл — Друк — Номера сторінок — Ок
  3. Файл — Друк — Ок
  4. Файл — Друк — Виділений фрагмент — Ок

 109. Які характеристики обов’язкові для всіх об’єктів?
  1. вузли, сегменти, заливка
  2. кількість вузлів, параметри сегментів, контур, заливка
  3. параметри кривої та заливка
  4. кількість вузлів, з’єднаних сегментами, контур

 110. Формат EPS
  1. застосовується для збереження колекцій графічних зображень
  2. використовують у системі обробки векторної графіки Corel Draw
  3. рекомендований для друку
  4. розширення програми Adobe PhotoShop

 111. Векторна графіка — це спосіб зображення об’єктів за допомогою:
  1. зірочок
  2. кольорових точок, розташованих на сітці
  3. точок, ліній та многокутників
  4. пікселів

 112. Перетворення декількох різних об’єктів в один можливо за умови:
  1. об’єднання декількох об’єктів
  2. групування необхідних об’єктів
  3. об’єднання виділених об’єктів
  4. групування об’єктів

 113. Що називають графічними примітивами??
  1. текстури, малюнок, візерунок
  2. Прямі, криві, кола, еліпси, прямокутники тощо
  3. заливка, градієнти
  4. текст, колір,

 114. Відчуття, яке виникає у людини при дії світла на його орган зору, — це:
  1. модель RGB
  2. колір
  3. світло
  4. заливка

 115. Колір або текстура, що заповнює простір, — це:
  1. модель RGB
  2. каркас
  3. заливка
  4. обводка

 116. Що називають контуром?
  1. лінія, що сполучає вузли
  2. відрізок, що сполучає вузли об’єкту
  3. лінія певного кольору і товщини, яка огинає об’єкт по периметру

 117. Що називають заливкою?
  1. область навколо об’єкта
  2. набір кольорів для фарбування об’єкту
  3. область всередині об’єкта, що залита певним кольором або сумішшю кольорів чи візерунком
  4. колір всередині об’єкта