Текстовий редактор. Рівень 1
 1. При форматуванні тексту розрізняють:
  1. Форматування символів, абзаців
  2. Форматування символів, абзаців, сторінок
  3. форматування абзаців, символів, тексту
  4. Автоформатування тексту

 2. Процес зміни вигляду, вже наявного тексту — це:
  1. Форматування
  2. Редагування
  3. Введення
  4. Переміщення

 3. За допомогою якого пункту меню змінюють параметри форматування абзацу:
  1. Формат — Абзац
  2. Файл — Абзац
  3. Формат — Шрифт — Абзац
  4. Правка — Втавити — Абзац

 4. Попередній перегляд документу призначений для того, щоб:
  1. З'ясувати розташування тексту на сторінках
  2. Оцінити якість відформатованого тексту
  3. Надрукувати документ
  4. Переглянути тест у браузері

 5. За способом подання шрифти у MS Word поділяють на:
  1. Векторні та растрові
  2. Звичайні, графічні, спеціальні
  3. Основні та видозмінені
  4. Скриті та видимі

 6. Які види відступів може мати абзац?
  1. Лівий, правий, відступ першого рядка.
  2. Відступ першого рядка.
  3. Відступ від центру.
  4. По ширині

 7. Яким може бути розмір шрифта?
  1. від 8 до 72 - вибирати у списку.
  2. від 1 до 1638 з точністю 0,1.
  3. від 10 до 1638 з точністю 0,5.
  4. від 100 до 1638 з точністю 0,25.

 8. Яку комбінацію клавіш використовують для переходу на новий рядок у межах абзацу?
  1. SIFT+Enter
  2. CTRL+Enter
  3. Ctrl+Shift+Enter
  4. Enter

 9. Яку команду необхідно виконати в програмі MS WORD для того, щоб кожен створений новий абзац розташовувався на новій сторінці:
  1. Виконати команду «Формат — Абзац — Положение на странице» та встановити прапорець для опції «з нової сторінки».
  2. У вікні властивостей шрифту встановити прапорець для опції «починати з нової сторінки».
  3. Змінити параметри стилю, яким відформатований даний документ.
  4. Засобами програми MS WORD виконати таку операцію неможливо.

 10. В якому пункті меню редактора MS WORD можна встановлювати параметри сторінки поточного документу:
  1. Файл
  2. Формат
  3. Вид
  4. Сервис

 11. Текстовий редактор – це …
  1. програма, яка дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст
  2. програма, яка роздруковує тексти
  3. програма, яка дозволяє створювати оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення
  4. програма, яка дозволяє вводити, редагувати, форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст.

 12. Текстовий процесор – це …
  1. програма, яка дозволяє вводити, редагувати, форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст
  2. програма, яка дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст
  3. програма, яка роздруковує тексти
  4. програма, яка дозволяє створювати оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення.

 13. Документи, створені програмою Блокнот мають розширення:
  1. .txt
  2. .doc
  3. .com
  4. .rtf

 14. Документи, створені програмою Microsoft Word мають розширення:
  1. .doc
  2. .exe
  3. .txt
  4. .xls

 15. Збереження документу виконується комбінацією клавіш:
  1. Ctrl+S
  2. Shift+X
  3. Ctrl+Y
  4. Alt+S

 16. Символ у програмі Microsoft Word – це …
  1. найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак
  2. сутність, яка позначає іншу сутність
  3. умовне позначення деякого об’єкту
  4. мінімальний обсяг інформації, що може бути переданий у цифровому вигляді.

 17. Слово у програмі Microsoft Word – це …
  1. послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом
  2. найменша одиниця мови
  3. окремий ярлик, що позначає окремий предмет, дію чи якість
  4. ораторський жанр церковно-релігійного й повчального змісту в Київській Русі.

 18. Абзац у програмі Microsoft Word – це …
  1. послідовність символів,розташованих між двома символами кінця абзацу
  2. основна структурна одиниця тексту
  3. відступ від початку рядка
  4. період мовлення, тексту, що складається з одного чи декількох речень.

 19. Рядок – це…
  1. послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні
  2. кілька слів, літер чи інших символів, надрукованих в одну лінію
  3. ланцюжок символів
  4. основна ритмічна одиниця в системі віршування.

 20. Апостроф можна набрати за допомогою комбінації клавіш:
  1. Ctrl+Є
  2. Ctrl+Ё
  3. Shift+Є
  4. Alt+2

 21. Виберіть клавіші, які не використовуються безпосередньо під час роботи зі списками:
  1. Ctrl+Shift
  2. Backspace
  3. Del
  4. Enter

 22. Багаторівневий список — це:
  1. список, у якому абзаци пронумеровано згідно з їхньою ієрархічною структурою
  2. список, у якому кожний абзац на початку помічається деякими спеціальним символом
  3. список, у якому на початку кожного абзацу вказаний його номер
  4. список, у якому кожний абзац починається з нового рядка

 23. Укажіть назву фрагмента тексту, що закінчується натисканням клавіші Enter
  1. абзац
  2. речення
  3. блок
  4. слово

 24. Щоб відкрити область завдань, потрібно натиснути комбінацію клавіш:
  1. Ctrl+F1
  2. Ctrl+F2
  3. Ctrl+F3
  4. Ctrl+F4

 25. Щоб скасувати попередню дію, потрібно натиснути комбінацію клавіш:
  1. Ctrl+Z
  2. Ctrl+S
  3. Ctrl+P
  4. Ctrl+A