Текстовий редактор. Рівень 2
 1. Назвати способи форматування тексту:
  1. Пряме форматування, форматування стилями
  2. Форматування символів, абзаців
  3. Форматування сторінок, таблиць, схем
  4. Автоформатування документу

 2. Які стилі використовують для форматування тексту?
  1. Стиль символу та стиль абзацу
  2. Стилі символу, абзацу, сторінки
  3. Стиль сторінки та стиль розділів
  4. Стилі для зміни зовнішнього вигляду тексту

 3. Для чого використовують розрив сторінки?
  1. Для розташування тексту з нової сторінки
  2. Для зміни параметрів стилю сторінки
  3. Для встановлення колонтитула
  4. Для зміни параметрів форматування сторінки

 4. Яку команду редактора викоритовують для багаторівневого списку, щоб перейти на нищий рівень нумерації?
  1. Збільшити відступ
  2. Зменшити інтервал
  3. Зменшити відступ
  4. Перехід здійснится "Як усталено"

 5. Іменований набір параметрів оформлення тексту — це:
  1. Стиль
  2. Таблиця
  3. Шаблон
  4. Зміст

 6. Для чого створюються шаблони?
  1. Для спрощення роботи з типовими документами
  2. Для прискорення форматування тексту
  3. Для створення структури документа
  4. Для створення макроса

 7. З яким розширенням зберігаються шаблони файлів текстового редактора?
  1. .dot
  2. .txt
  3. .doc
  4. .exe

 8. Які стилі використовує MS WORD для створення змісту докумета?
  1. Заголовок1, Заголовок2, Заголовок3
  2. Оглавление1, Оглавление2, Оглавление3
  3. Стиль1, Стиль2, Стиль3
  4. Шаблон1, Шаблон2, Шаблон3

 9. В якому з режимів відображення документа можна переглянути колонтитули?
  1. Розмітка сторінки
  2. Звичайний
  3. Структура
  4. Веб-документ

 10. Форматування багатосторінкових документів, передбачає:
  1. використання стилів Заголовок 1...9
  2. обмежене використання стилів
  3. стилів, створених користувачем
  4. спеціальних стилів

 11. Клавіша Caps Lock — це:
  1. клавіша довготривалої зміни регістру
  2. клавіша короткотривалої зміни регістру
  3. клавіша керування, яка змінює призначення інших клавіш
  4. клавіша переходу до нового абзацу.

 12. Клавіша Delete — це:
  1. клавіша видалення виділеного фрагмента або символу праворуч від курсору
  2. клавіша видалення виділеного фрагмента або символу ліворуч від курсору
  3. клавіша керування, яка змінює призначення інших клавіш
  4. клавіша прокручування тексту.

 13. Символи, відсутні на клавіатурі вводяться:
  1. вставка — символ
  2. вставка — об'єкт
  3. правка — вставити
  4. вид — панель інструментів - автотекст.

 14. Змінювання зовнішнього вигляду:
  1. форматування
  2. редагування
  3. набір
  4. макетування

 15. Виправлення помилок, вилучення зайвих фрагментів:
  1. редагування
  2. форматування
  3. макетування
  4. друкування

 16. Оформлення заголовків, внесення графічних об’єктів — це:
  1. макетування
  2. форматування
  3. збереження
  4. редагування

 17. Який параметр не задається при форматуванні символів?
  1. вирівнювання
  2. шрифт
  3. накреслення
  4. інтервал між символами

 18. Вирівнювання тексту за лівим краєм — це:
  1. Ctrl+L
  2. Ctrl+R
  3. Shift+L
  4. Ctrl+Alt+L

 19. Вирівнювання тексту по ширині — це:
  1. Ctrl+J
  2. Alt+J
  3. Shift+H
  4. Ctrl+H

 20. Який з параметрів не застосовують до форматування абзацу?
  1. інтервал між символами
  2. вирівнювання
  3. міжрядковий інтервал
  4. відступ першого рядка.

 21. Речення у програмі Microsoft Word — це:
  1. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується крапкою, знаком оклику чи питиння або трьома крапками
  2. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується крапкою
  3. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується трьома крапками
  4. послідовність слів, яка починається з великої літри та закінчується крапкою, знаком оклику чи питиння

 22. Для вставлення зображення потрібно користуватися командами підменю:
  1. Вставка — Малюнок — З файлу
  2. Вставка — Малюнок — Об'єкт WordArt
  3. Вставка — Малюнок — Картинки
  4. Вставка — Малюнок — З файлу — Зображення

 23. Вирівнювання тексту по центру роблять, натискаючи:
  1. Ctrl+Е
  2. Ctrl+J
  3. Ctrl+В
  4. Ctrl+Х

 24. Для введення української літери ґ, потрібно натиснути комбінацію клавіш:
  1. Правий Alt + г
  2. Лівий Alt + г
  3. Shift + г
  4. Alt + Shift + г
  5. Ctrl + Alt + Shift + г

 25. Для введення української літери Ґ, слід натиснути комбінацію клавіш:
  1. Правий Alt + Shift + г
  2. Лівий Alt + Shift + г
  3. Shift + г
  4. Сtrl + Shift + г