Векторна графіка. Рівень 1
 1. З чого складається будь-яке зображення векторного способу кодування?
  1. з кількох об’єктів
  2. з пікселів
  3. з кіл та прямокутників
  4. з кривих та прямих

 2. Що таке вузол графічного об’єкта?
  1. це опорна точка на контурі об’єкта, що фіксує один із кінців сегменту
  2. це точка на контурі об’єкта, що фіксує кінець сегменту
  3. це точка трансформованого об’єкта векторного зображення
  4. це опорна точка об’єднаних об’єктів

 3. Що таке сегмент?
  1. це частина лінії, що з’єднує два суміжні вузли
  2. це контур, між двома точками
  3. це частина лінії між двома точками
  4. це лінія між двома кінцевими вузлами

 4. Чи залежать властивості кожного об’єкта від властивостей решти об’єктів?
  1. не залежать
  2. залежать від властивостей ще трьох об’єктів
  3. залежать від властивостей об’єктів з однотипною заливкою
  4. не залежать від об’єктів імпортованих з інших редакторів

 5. Чи залежить якість зображення від розміру об’єкта?
  1. не залежить
  2. залежить від типу геометричної фігури
  3. залежить від масштабу зображення
  4. залежить від координат об’єкта

 6. Які переваги мають векторні зображення?
  1. незмінна якість при масштабуванні й малий розмір файлів
  2. реалістичність зображень та малий розмір файлів
  3. незмінна якість та реалістичність зображень
  4. малий розмір файлів, багато готових зображень, реалістичність зображень

 7. Які недоліки мають векторні зображення?
  1. відсутність реалістичності зображень
  2. відсутність реалістичності зображень і великий розмір файлів
  3. погіршення якості при масштабу ванні
  4. зміна якості при стисненні об’єму файлів

 8. Які характеристики обов’язкові для всіх об’єктів?
  1. кількість вузлів, параметри сегментів, контур, заливка
  2. параметри кривої та заливка
  3. вузли, сегменти, заливка
  4. кількість вузлів, з’єднаних сегментами, контур

 9. Зовнішній вигляд форми об’єкта залежить від:
  1. від кількості вузлів, параметрів сегментів
  2. від кількості вузлів, параметрів сегментів, заливки контуру
  3. від існування вузлів, заливки та товщини контуру
  4. від кількості вузлів, типу заливки

 10. Які існують типи заливки?
  1. одноколірна, градієнтна, заливка візерунком, заливка текстурою
  2. растрова, фонова, конічна, лінійна
  3. растрова, фонова, заливка візерунком, заливка текстурою
  4. одноколірна, двоколірна, багатоколірна, користувацька

 11. Що таке вузол графічного об'єкта?
  1. це опорна точка на контурі об'єкта, що фіксує один із кінців сегменту
  2. це точка на контурі об'єкта, що фіксує кінець сегменту
  3. це точка трансформованого об'єкта векторного зображення
  4. це опорна точка об'єднаних об'єктів

 12. Що таке сегмент?
  1. це частина лінії, що з'єднує два суміжні вузли
  2. це контур, між двома точками
  3. це частина лінії між двома точками
  4. це лінія між двома кінцевими вузлами

 13. Чи залежить якість зображення векторної графіки від розміру об'єкта?
  1. не залежить
  2. залежить від типу геометричної фігури
  3. залежить від масштабу зображення
  4. залежить від координат об'єкта

 14. Які переваги мають векторні зображення?
  1. незмінна якість при масштабуванні, малий розмір файлів
  2. реалістичність зображень та малий розмір файлів
  3. незмінна якість та реалістичність зображень
  4. малий розмір файлів, багато готових зображень, реалістичність зображень

 15. В моделі RGB базовими кольорами є:
  1. червоний, зелений, синій
  2. пурпуровий, синій, жовтий
  3. чорний, білий, сірий
  4. червоний, зелений, жовтий, синій

 16. В чому недолік векторного зображення?
  1. відсутність реалістичності зображень
  2. відсутність реалістичності зображень і великий розмір файлів
  3. погіршення якості при масштабуванні
  4. зміна якості при стисненні об'єму файлів

 17. Які типи заливок існують?
  1. одноколірна, градієнтна, заливка візерунком, заливка текстурою
  2. растрова, фонова, конічна, лінійна
  3. растрова, фонова, заливка візерунком, заливка текстурою
  4. одноколірна, двоколірна, багатоколірна, користувацька

 18. Заливку можна застосувати:
  1. до замкненого контуру
  2. до будь-якого об'єкта
  3. лише до згрупованих об'єктів
  4. лише до об'єднаних об'єктів

 19. В моделі CMYK базовими кольорами є:
  1. блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний
  2. пурпурний, синій, червоний, зелений
  3. чорний, білий, сірий
  4. червоний, зелений, жовтий, синій

 20. Які види тексту можна застосувати у векторній графіці?
  1. фігурний та звичайний текст
  2. фігурний та символьний текст
  3. художній та користувацький текст
  4. зовнішній та внутрішній текст

 21. Яка назва векторних графічних редакторів
  1. Corel Draw
  2. MS Offis
  3. Paint
  4. Adobe PhotoShop

 22. Які формати входять до векторних?
  1. eps
  2. jpeg
  3. bmp

 23. Формат EPS
  1. використовують у системі обробки векторної графіки Corel Draw
  2. застосовується для збереження колекцій графічних зображень
  3. рекомендований для друку
  4. розширення програми Adobe PhotoShop

 24. Піксель — це:
  1. графічна точка зображення, яка має колір
  2. робоча область аркуща
  3. максимальна точка зображення
 25. Векторна графіка — це спосіб зображення об’єктів за допомогою:
  1. точок, ліній та многокутників
  2. зірочок
  3. пікселів
  4. кольорових точок, розташованих на сітці

 26. В яких випадках зручніше використовувати векторний формат?
  1. для зображення графіків, логотипів, схем, діаграм
  2. для зображення об’єктів з фотографічною точністю
  3. для ретельного зображення малюнків
  4. для зображення об’єктів з великою кількістю деталей чи відтінків

 27. Вкажіть сучасні векторні редактори:
  1. Corel Draw, Adobe Illustrator
  2. Microsoft Word, Microsoft WordPad
  3. Adobe Photoshop, Microsoft Paint
  4. CHEMWIND, ISYSDRAW

 28. Для чого використовують сучасні векторні редактори?
  1. для зображення об’єктів
  2. для створення текстових файлів
  3. для збереження векторних файлів
  4. для створення та збереження фотографій

 29. Чому векторні об’єкти потребують значно меншого обсягу пам’яті, ніж растрові?
  1. тому що їх задано математичними об’єктами
  2. тому що їх описують за допомогою вже наявних об’єктів
  3. тому що їх зберігають у вигляді таблиці
  4. тому що їх зберігають у запакованому вигляді у спеціальних форматах

 30. Як можна створювати нові векторні об’єкти складної форми?
  1. за допомогою вирівнювання, перетину, виключення одних об’єктів з інших
  2. за допомогою зміни набору пікселів
  3. за допомогою зміни деяких команд
  4. за допомогою інструментів виділення