Векторна графіка. Рівень 2
 1. Як встановити колір заливки векторного об’єкту?
  1. викликати діалогове вікно «заливка», обрати тип заливки, створити необхідний об’єкт
  2. створити об’єкти, клікнути на обраному кольорі палітри
  3. створити об’єкти, клікнути на обраному кольорі палітри, обрати з діалогового вікна тип заливки
  4. обрати з діалогового вікна тип заливки, клікнути на обраному кольорі палітри

 2. Заливку можна застосувати:
  1. до замкненого контуру
  2. до будь-якого об’єкта
  3. лише до згрупованих об’єктів
  4. лише до об’єднаних об’єктів

 3. Які види тексту можна застосувати у векторній графіці?
  1. фігурний та звичайний текст
  2. фігурний та символьний текст
  3. художній та користувацький текст
  4. зовнішній та внутрішній текст

 4. Дії та операції, застосовані до групи:
  1. поширюються на всі об’єкти групи
  2. поширюються на всі об’єкти документу
  3. на об’єкт нижнього шару
  4. на об’єкти перших двох шарів

 5. Інструмент «крива Без’є» використовують для:
  1. побудови кривих
  2. побудови вектора
  3. побудови сектора
  4. з’єднання кінців кривої

 6. Довільна крива складається з:
  1. вузлів та сегментів
  2. прямих та кривих
  3. з’єднаних згрупованих об’єктів
  4. з’єднаних векторів

 7. До параметрів абрису відносять:
  1. стиль, кінцевий та початковий наконечники, товщину абрису
  2. стиль абрису, початковий та кінцевий наконечники
  3. стиль абрису, його колір, товщину абрису
  4. стиль абрису, початковий наконечник, колір абрису

 8. До параметрів кривої Без’є відносяться:
  1. координати початкового та кінцевого вузлів кривої, нахил маніпулятора кривини, довжини дотичних до вузлів
  2. координати початкового та кінцевого вузлів кривої, маніпулятор кривини, довжини дотичних до вузлів
  3. координати всіх вузлів кривої, вигляд маніпулятора кривини, довжини дотичних векторів до вузлів
  4. координати вибраних вузлів кривої, напрям маніпулятора кривини, довжини дотичних до вузлів

 9. Перетворення декількох різних об’єктів в один можливо за умови:
  1. об’єднання виділених об’єктів
  2. об’єднання декількох об’єктів
  3. групування необхідних об’єктів
  4. групування об’єктів

 10. Об’єднана фігура має заливку об’єкта,:
  1. на нижньому шарі з виділених об’єктів
  2. що створений першим
  3. що знаходиться на останньому шарі
  4. який створено останнім
 11. Перш ніж виконати будь-яку дію над об'єктом, його необхідно:
  1. виділити
  2. копіювати
  3. дублювати
  4. клонувати

 12. До параметрів абрису відносять:
  1. стиль, кінцевий та початковий наконечники, товщина, колір
  2. стиль, розмір, колір
  3. розмір, колір, товщина
  4. стиль, початковий наконечник, колір

 13. Довільна крива складається з:
  1. вузлів та сегментів
  2. прямих та кривих
  3. з'єднаних згрупованих об'єктів
  4. з'єднаних векторів

 14. Якого ефекту можна досягти, вибравши інструмент "пензель для розмазування"?
  1. витягування або вдавлювання меж об'єкта
  2. переміщення тіні об'єкта
  3. витягування тіні
  4. перспективи

 15. Палітра в графічному редакторі — це:
  1. набір кольорів
  2. лінія, коло, прямокутник
  3. олівець, пензлик, ластик
  4. виділення, копіювання, вставка

 16. Примітивами в графічному редакторі називають:
  1. лінію, прямокутник, еліпс, багатокутник
  2. олівець, пензлик, ластик
  3. виділення, копіювання, вставку
  4. кольорові палітри

 17. Щоб оперувати групою об'єктів як одним цілим, необхідно ці об'єкти
  1. згрупувати
  2. об'єднати
  3. виділити
  4. копіювати

 18. Який ефект дає змогу автоматизувати процес створення об'ємних зображень?
  1. екструзії
  2. лінзи
  3. перетікання
  4. перспективи

 19. Які режими малювання підтримує інструмент «художнє перо»?
  1. заготовка, пензлик, розпилювач, каліграфічне перо, перо з натиском
  2. фігурний, каліграфічний та символьний
  3. художній та користувацький
  4. виділення, копіювання, вставка

 20. Як називають контейнер для векторного малюнка?
  1. полотно
  2. аркуш
  3. палітра
  4. сітка

 21. Відтінок якого кольору задає код (0,0,255)в схемі RGB?
  1. Blue
  2. White
  3. Grey
  4. Green

 22. Що називають графічними примітивами??
  1. Прямі, криві, кола, еліпси, прямокутники тощо
  2. текст, колір,
  3. заливка, градієнти
  4. текстури, малюнок, візерунок

 23. Із точок складається
  1. растрове зображення
  2. векторне зображення
  3. трикутник
  4. прямокутник

 24. Відчуття, яке виникає у людини при дії світла на його орган зору, — це:
  1. колір
  2. світло
  3. модель RGB
  4. заливка

 25. У моделі RGB використовуються 3 кольори:
  1. червоний, зелений, синій
  2. помаранчовий, червоний, білий
  3. чорний, білий, синій
  4. червоний, жовтий, синій
 26. Чому векторні графічні зображення можуть бути збільшені або зменшені без втрати якості?
  1. тому що масштабування зображень проводиться за допомогою множення параметрів на необхідний коефіцієнт
  2. тому що зображення змінюється за допомогою графічного редактора
  3. тому що зображення форматується необхідним чином програмою графічних перетворень
  4. тому що масштабування зображень проводиться автоматично

 27. Які розширення імен використовують для векторних зображень?
  1. ai, al, art, cdr, cgm, cmx, fh, wmf, wpg, xar
  2. apd, gif, gih, jpg, jps, mac, png, psd, tif, wdp
  3. afp, dim, pdc, spd, bio, cnt, dvd, vga
  4. abw, awt, bdp, doc, dot, rtf, txt, wp

 28. Для чого використовують векторні формати?
  1. для збереження векторних даних
  2. для збереження текстових файлів
  3. для відображення зображень в циклі
  4. для опису форми і кольорів об’ємних моделей

 29. Який спосіб подання зображення в векторній формі?
  1. зображення описують послідовністю команд
  2. зображення складається з множини пікселів
  3. зображення задається окремим файлом
  4. зображення задається за допомогою символів

 30. Щоб змінити розмір векторного малюнка, необхідно:
  1. змінити його опис
  2. намалювати новий малюнок
  3. використати деяку множину пікселів для нового зображення
  4. фізично змінити його розмір