Векторна графіка. Рівень 3
 1. Застосування художніх ефектів до об’єктів можливе:
  1. після перетворення об’єктів з векторних зображень у растрові
  2. за умови можливості растрування об’єктів
  3. за умови об’єднання об’єктів
  4. після групування об’єктів

 2. Застосування інтерактивних ефектів (тінь, напівпрозорість, видавлювання) можливе:
  1. до виділених векторних об’єктів
  2. до об’єкта, перетвореного в растрове зображення
  3. до виділеного векторного об’єкта
  4. до одного об’єкта

 3. У результаті дублювання об’єкта створюється екземпляр
  1. який успадковує всі властивості цього об’єкта
  2. який успадковує координати вихідного об’єкта
  3. який пов’язаний з вихідним об’єктом
  4. який успадковує форму вихідного об’єкта

 4. Що називають керуючим клоном?
  1. оригінал, за яким створюють клон
  2. копію об’єкта, яка зберігає зв’язок зі своїм оригіналом
  3. копію об’єкта, що відображається на екрані
  4. копію об’єкта, яка знаходиться на нижньому шарі

 5. Ефект видавлювання:
  1. домальовує грані, додаткові поверхні виділеного об’єкта, встановлює перспективу із заданою точкою сходу
  2. перетворює двовимірний об’єкт на тривимірний, обираючи точку сходу
  3. змінює грані об’ємної фігури
  4. домальовує верхні грані виділеного об’єкта із заданою перспективою

 6. Блокування об'єкта унеможливлює:
  1. перетворення об'єкта, зміну заливки, зміну контуру
  2. перетворення об'єкта
  3. зміну заливки
  4. переміщення об'єкта

 7. Перспектива — це:
  1. система зображення на площині з урахуванням зорового сприйняття людини
  2. збільшення об'єкта
  3. викривлення об'єкта
  4. система зображення тривимірного об'єкта

 8. У результаті дублювання об'єкта створюється екземпляр, який:
  1. успадковує всі властивості цього об'єкта
  2. успадковує координати вихідного об'єкта
  3. пов'язаний з вихідним об'єктом
  4. успадковує форму вихідного об'єкта

 9. Що називають керуючим клоном?
  1. оригінал, за яким створюють клон
  2. копію об'єкта, яка зберігає зв'язок зі своїм оригіналом
  3. копію об'єкта, що відображається на екрані
  4. копію об'єкта, яка знаходиться на нижньому шарі

 10. Ефект перетікання:
  1. створює групу з двох керуючих та набору проміжних об'єктів
  2. перетворює двовимірний об'єкт на тривимірний
  3. створює викривлення під час обертання
  4. домальовує верхні грані виділеного об'єкта із заданою перспективою

 11. Колір або текстура, що заповнює простір, — це:
  1. заливка
  2. каркас
  3. обводка
  4. модель RGB

 12. Останню дію відміняє поєднання клавіш:
  1. Ctrl + Z;
  2. Ctrl + Alt + Del;
  3. Shift + del;
  4. Ctrl + Q

 13. Для здобуття копії наявного зображення можна використовувати
  1. копіювання або дублювання;
  2. формування
  3. завантаження
  4. копію об’єкта, яка знаходиться на нижньому шарі

 14. Як в CMYK описується чорний колір
  1. (0,0,0,100)
  2. (0,0,100,0)
  3. (100,0,0,0)
  4. (0,100,0,0)
 15. Які об’єкти називаються примітивами у графічному редакторі?
  1. лінія, коло, прямокутник
  2. олівець, кість, ластик
  3. виділення, копіювання, вставлення
  4. кольорова палітра

 16. З чого складається будь-який векторний об’єкт?
  1. з контуру та заливки
  2. з набору спеціальних символів
  3. з послідовності векторних команд
  4. з набору кольорових точок

 17. Що називають контуром?
  1. лінія певного кольору і товщини, яка огинає об’єкт по периметру
  2. лінія, що сполучає вузли
  3. відрізок, що сполучає вузли об’єкту

 18. Що називають заливкою?
  1. область всередині об’єкта, що залита певним кольором або сумішшю кольорів чи візерунком
  2. область навколо об’єкта
  3. колір всередині об’єкта
  4. набір кольорів для фарбування об’єкту

 19. Як створити нові об’єкти векторної графіки?
  1. за допомогою опису координат вузлів та математичних рівнянь для відрізків, що їх сполучають
  2. за допомогою зміни фізичних величин
  3. за допомогою текстового опису
  4. за допомогою послідовності деяких команд