Випускні роботи 2012 року

Теми практичних робіт 1–39 — це всі теми практичних робіт, перелічені у чинних у 2012–2013 навчальному році Державних навчальних програмах для академічного й профільного вивчення інформатики щодо операційної системи, офісних технологій та опрацювання зображень.

  Операційна система

 1. Робота з клавіатурним тренажером:
 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи, його налаштування
 3. Робота з об’єктами файлової системи
 4. Пошук інформації на комп’ютері
 5. Захист комп’ютера від вірусів.
 6. Архівування та розархівування даних.
 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.
 8. Текстовий процесор

 9. Введення, редагування й форматування тексту.
 10. Робота з текстовими фрагментами.
 11. Таблиці й зображення в текстових документах.
 12. Створення формул.
 13. Стилі й шаблони документів.
 14. Електронні таблиці

 15. Організація табличної інформації.
 16. Виконання обчислень.
 17. Організація графічної інформації (варіанти 1 і 2).
 18. Робота з базами даних (списками).
 19. Реалізація умовних конструкцій. Умовне форматування (варіанти 1 і 2).
 20. Засоби оптимізації.
 21. Елементи математичної статистики.
 22. Елементи регресійно-кореляційного аналізу.
 23. Презентації

 24. Розробка слайдової презентації.
 25. Анімація у презентаціях.
 26. Бази даних

 27. Створення таблиці бази даних.
 28. Створення зв’язків між таблицями.
 29. Створення бази даних з різними типами запитів.
 30. Створення бази даних з різними типами форм.
 31. Створення звітів.
 32. Створення макросів.
 33. Створення форми з кнопками.
 34. Стиснення бази даних.
 35. Растрова графіка

 36. Робота з виділеними областями. Виділення фрагментів зображень різними методами. Збереження виділеної області у якості маски. Корекція виділення у каналі маскування.
 37. Розфарбування чорно-білих ілюстрацій, фотографій. Перетворення кольорових фото в чорно-білі або одноколірні.
 38. Робота з текстом. Спеціальні ефекти для шарів. Текстові ефекти.
 39. Ретушування фотографій. Підвищення різкості зображень. Виділення дрібних дефектів. Освітлення, затемнення зображень.
 40. Векторна графіка

 41. Створення малюнків за допомогою графічних примітивів.
 42. Створення малюнків з кривих. Використання заповнень усіх типів.
 43. Особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів.
 44. Методи створення зображень тривимірних об’єктів на площині.
 45. Ефект перетікання. Створення ефекту рельєфу. Створення тексту. Спеціальні ефекти для фігурного тексту.

 46. Створення завантажувальних носіїв.
 47. Використання вказівок Tерміналу.
 48. Побудова таблиці істинності й нормальної диз'юнктивної форми булевої функції.
 49. Розташування кнопок, полів і написів на формі та реалізація умовних конструкцій у cередовищі Lazarus
 50. Створення коротких анімаційних фільмів у середовищі GIMP.
 51. Середовище Scratch. Призначення, розробники, інтерфейс.
 52. Створення власного об'єкту в середовищі програмування Scratch.
 53. Реалізація умовних конструкцій у середовищі Scratch (1 і 2).
 54. Розв’язування логічних задач «Скарбниці знань» (2 клас).
 55. Алгоритм і розв’язування алгоритмічних задач «Скарбниці знань» (4 клас).