Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення бази даних з різними типами форм.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо технологій створення різних типів форм.

Учень повинен пояснювати:

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери з встановленими ОС та LibreOffice Ваse.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Назвіть елементи програмного вікна LibrеOffice Вase при створенні форми.

3. Вивчення нового матеріалу

Формаце спеціальний об'єкт бази даних, створений розробником і призначений для зручного введення даних до таблиці чи відображення даних. У формах можна виводити дані з кількох зв'язаних таблиць. Можна також створювати форми, які забезпечують різне подання одних і тих самих даних. Такі різні види подання даних називають типами форм.

Типи форм:

Монопольна формаформа, вікно якої є монопольним. Інакше кажучи, поки вікно діалогу цієї форми відкрите, неможливо активувати жодне інше з виведених на екран вікон СУБД.

Використання форм для введення та редагування даних має ряд переваг в порівнянні з використанням таблиць. При перегляді даних в режимі таблиці часто важко побачити всі поля окремого запису. Крім цього, форми дозволяють вибрати зручне розташування даних полів і забезпечити перегляд графічних об'єктів, які зберігаються у полях OLE — об'єктів.

Елементи керування — графічні елементи (поле, кнопка тощо) — розташовано у формі або звіті для керування поданням даних.

Правила роботи з формами:

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

Примітка. Для виконання практичної роботи можна попередньо завантажити базу даних 1.odb. Працюючи з нею, учень зможе отримати не більше 9 балів за роботу. Або він за власним вибором самостійно створить базу даних з двома таблицями. Одна таблиця з назвою «Персоналії» має такі поля: ID, примітки, номер. Інша таблиця «Таблиця1» має такі поля: ID, прізвище, паспорт, адреса, посада. У таблиці подано 12 заповнених записів. В останньому випадку успішно виконавши завдання учень зможе отримати 12 балів».

 1. Завантажити у середовищі LibreOffice Base наявну базу баних 1.odb або створити власну згідно з проведеним інструктажем щодо виконання роботи.

 2. У програмному вікні LibreOffice Base клацнути мишкою по ярлику Форми, після чого клацнути по ярлику Використати помічника для створення форми.

  Всі подальші кроки 1–8 робити у межах вікна діалогу Помічник форм 4 рази для створення 4 форм. Всі дії збігатимуться крім кроків 5 і 8 (див. нижче).

  • На кроці 1. Вибір поля по черзі вибрати всі поля і натискати кнопку переносу [>>],

   щоб отримати такий результат вибору.

   і натиснути кнопку Далі.

  • На кроці 2. Встановлення субформи виставити прапорець Додати субформу і натиснути кнопку Далі.

  • На кроці 3. Додати поля субформи

   додати поле Примітки до субформи і натиснути кнопку Далі.

  • На кроці 4. Отримати об'єднані поля вибрати Перше об'єднане поле субформи — Примітки, Перше об'єднане головне поле форми — Serial Namber і натиснути кнопку Далі.

  • На кроці 5. Розташувати елементи керування:

   • встановити Розташування підписи — Вирівняти ліворуч;
   • вибрати Розташування головної форми і записати назву вибраного;
   • вибрати Розташування субформ натисканням кнопки, розташованої вниз-праворуч від кнопки вибору Розташування головної форми. Якщо такої кнопки немає, вибрати першу у рядку зліва;
   • натиснути кнопку Далі.

   Далі подано 4 групи зображень, відділені горизонтальними лініями. У кожній групі по 3 таких зображення: вікно діалогу після зробленого вибору, вигляд головної форми, і субформи для зробленого вибору.


  • На кроці 6. Встановити джерела даних вибрати ... для вводу нових даних ... і натиснути кнопку Далі.

  • На кроці 7. Застосувати стилі вибрати Бежевий і Тривимірний вигляд. Натиснути кнопку Далі.

  • На кроці 8. Встановити назву у поле Назва форми ввести вибраний на кроці 5 вид Розташування головної форми. Редагуємо базу за потребою та натискаємо "Завершити".

 3. Зберегти модифіковану базу даних з назвою Ваше прізвище у теку, вказану вчителем.

 4. Закрити програмне вікно LibreOffice Base і повідомити вчителя про завершення роботи.

6. Підбиття підсумків уроку

Запитання для самоконтролю

 1. Як завантажити LibreOffice Base?
 2. Як відкрити наявну базу й форму?
 3. Яке призначення форм?
 4. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?
 5. Як увести у форму деякий текст?
 6. Які є стилі форм?
 7. Як створити структуру бази даних?
 8. Що означає модіфікувати структуру бази даних?
 9. Як ввести дані у базу даних?
 10. Як сховати чи показати стовпці у таблиці?
 11. Як встановити нове поле у структуру таблиці?
 12. Як вилучити поле зі структури таблиці?
 13. Як вписати текст на саму форму (її тло)?
 14. Що таке форма?
 15. Як редагувати дані у формі бази даних LibreOffise Base?
 16. Які прикінцеві дії потрібно виконати для створення різних типів форм при конструюванні бази даних LibreOffise Base?

Виставлення оцінок. Нагородження символічним призом за найкращу створену форму.

7. Домашнє завдання
Ознайомитися з основними принципами створення різних типів баз; повторити прийоми роботи з таблицями (створення, збереження, копіювання, вилучення, корекція даних). Створити власну базу з формами різних типів.


Текст упорядкував Cоколов Віктор Анатолійович, вчитель ЗНЗ № 304 Святошинського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 8.10.2012 по 14.12.2012.