Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cтворення форми з кнопками.

Мета: навчити створювати форми з кнопками для завантаження форм та звітів бази даних у середовищі LibreOffice Basе.

Обладнання й матеріали: ПК з встановленими ОС та Libre Office, база даних school.odb.

Структура уроку
 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Яке призначення форми?
 2. Які об'єкти бази даних можуть бути джерелом для форми?
 3. Які є режими створення форм?
 4. Як називають панелі інструментів 1, 2, 3?
 5. Яке призначення інструментів цих панелей?

3. Вивчення нового матеріалу

Форму з кнопками зазвичай створюють як меню швидкого доступу до об’єктів бази даних за допомогою елементів діалогу: кнопок, перемикачів, посилань тощо. В LibreOffice таку форму можна створити, використовуючи макроси і кнопки.

Розглянемо, як створити кнопку на формі та підключити до неї макрокоманду виклику іншої форми.

Крок 1
У середовищі LibreOffice Base завантажимо наявну базу даних School.odb На закладці Форми виберемо Створити форму в режимі дизайнера.

Крок 2
На панелі інструментів Елементи управління натискаємо інструмент Кнопка.

Вставляємо кнопку на форму. Для цього треба обвести, утримуючи ліву кнопку миші, область форми, де буде розташовано кнопку.

Відпускаємо клавішу миші. Кнопку створено.

Крок 3
Двічі натискаємо на Кнопку для виклику вікна Властивості: Кнопка — меню властивостей та подій. У цьому вікні на закладці Загальні змінюємо властивість Текст, тобто підписуємо кнопку, після чого закриваємо вікно діалогу.

Таким самим способом створимо ще одну кнопку з назвою список учнів 10б.

Крок 4
Скористаємося вказівкою меню Засоби / Макроси / Керуваннями макросами / LibreOffice Basic для виклику вікна діалогу Макрос LibreOffice Basic.

У вікні Макрос LibreOffice Basic виділити базу даних school.odb та натиснути Створити.

Система запропонує створити новий модуль Module1. Натискаємо Гаразд.

Крок 5
У вікні редактора LibreOffice Basic обираємо school.odb / Standart / Module1 і помічаємо вже створену порожню процедуру main для завантаження форми учні.

Створюємо ще один макрос мовою LibreOffice Basic з назвою Form1.

Тлумачення рядків коду макросу таке:

Заголовок макросу Form1
Cтворити сталу sNewDocumentName — назву форми «учні»
В активній базі даних school.odb відкрити форму "учні"
Кінець макросу.


Після створення макросу form1, потрібно переконатися, що код працює. Для запуску макроса на виконання потрібно підвести курсор до заголовку sub form1 та натиснути F5. Результатом виконання має бути завантаження форми учні.

Створимо ще один макрос який буде відкривати звіт учні 10б.

Новостворений макрос form1 відрізняється від report1 лише типом документу. В першому випадку документ є формою:

ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getbyname(sNewDocumentName).open

а в другому — звітом:

ThisDatabaseDocument.ReportDocuments.getbyname(sNewDocumentName).open.


Крок 6
Після створення макросу його можна прив’язати до події натискання кнопки. Для цього треба повернутися до редактора меню та двічі натиснути на створену кнопку. З’явиться меню властивостей та подій — вікно Властивості: Кнопка. У цьому вікні на закладці Події натиснемо кнопку виклику (...) наступного меню напроти Execute action (Виконати дію) для виклику вікна.

У вікні Призначити дію натискаємо клавішу Макрос, щоб підтвердити вибір макросу.

У вікні Вибір макросу вибираємо щойно створений макрос form1 і натискаємо кнопку Гаразд.

Таким чином, макрос підключено (до події натискання кнопки). Натискаємо Гаразд.

У вікні Призначити дію також натискаємо Гаразд. У редакторі форм натискаємо кнопку Зберегти на панелі інструментів Стандартна, або комбінацію клавіш Ctrl + S. Закриваємо вікно редактора форм.

Повертаємося у головне меню середовища Libre Office Base на закладку Форми. Подвійне натискання на формі головна відкриє її у режимі виконання команд.Натискання на кнопку Учні відкриє форму з таблицею учні.

Відключення блокування макросів
Якщо до бази даних долучити макроси, то система безпеки LibreOffice може їх заблокувати і видати таке повідомлення.

Для подальшої роботи з макросами потрібно відключити блокування, знизивши рівень захисту. Для цього потрібно у вікні головного меню середовища скористатися вказівкою меню Засоби / Параметри для виклику вікна діалогу Параметри.

У вікні Параметри обрати LibreOffice / Безпека й натиснути кнопку Безпека макросів.

У вікні діалогу Безпека макросів потрібно здійснити вибір рівня безпеки (рекомедовано середній) і натиснути кнопку Гаразд.

При наступному завантаженні бази даних система запитає підтвердження включення макросів.

Створення кнопки запуску форми з кнопками на панелі інструментів.

Після створення форми з кнопками постає питання: як здійснити швидкий доступ до неї без пошуку у переліку форм? Одним із варіантів вирішення цієї задачі є створення окремої кнопки завантаження головної кнопкової форми на панелі інструментів. Для вирішення цієї задачі необхідно здійснити такі кроки.

Крок 1
Створити макрос main, що відкриває кнопку «головна», з таким кодом.

 
Sub main
const sNewDocumentName="головна" 
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getbyname(sNewDocumentName).open
End Sub

Крок 2
Створити нову панель інструментів з кнопкою виклику головної форми. Скористатися вказівкою меню Засоби / Налаштувати для виклику вікна діалогу Налаштувати.

У вікні діалогу Налаштувати на закладці панелі інструментів натиснути кнопку Створити

В діалогоовому вікні у полі Назва панелі інструментів ввести Школа. У полі Зберегти у вказати назву БД school.odb. Натиснути Гаразд.

У полі Панель інструментів обрати панель інструментів Школа. Для додавання нового інструменту, натискаємо кнопку Додати.

У вікні Додати команди в полі Категорія обрати LibreOffice / school.odb / Standаrt / Module1. У полі команди з'явиться перелік макросів бази даних. Обираємо макрос main, натискаємо кнопку Додати і кнопку Закрити.

Повертаємося до вікна Налаштувати. У полі Команди з'явилася команда main. Для зміни піктограми команди треба натиснути кнопку Змінити.

Із колекції обрати потрібний значок і натиснути кнопку Гаразд.

В результаті на панелі інструментів з'явиться ще один інструмент . Після натисканні на цей інструмент завантажиться форма головна у режимі виконання команд.

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу
Для виконання практичної роботи використати наявну базу даних school.odb. Файл містить таблиці: «класи», «учні», «учителі», запит: «Хлопці, вік яких 15 років», відповідні авто форми до таблиць та запитів, звіт: «Список учнів 10а класу». Після завантаження бази даних у середовище Libreoffice Base зробити таке:

 1. Розробити форму з кнопками такого вигляду.


 2. Написати макроси для завантаження форм і звітів.
 3. Підключити макроси до відповідних кнопок форми.
 4. Перевірити працездатність роботи макрокоманд.
 5. Зберегти базу даних з назвою Ваше прізвище у теку вказану вчителем.
 6. Повідомити вчителя про завершення роботи.
 7. Закрити всі програмні вікна і вимкнути ПК.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Повторити матеріал уроку і знати відповіді на такі питання:

 1. Яке призначення форми з кнопками?
 2. У яких випадках необхідно знизити рівень захисту системи безпеки офісного пакету?
 3. Яким чиним можна створити новий інструмент на панелі інструментів?
 4. Як створити команду виклику звіту?

Текст упорядкував Ремізов Андрій Віталійович, вчитель інформатики Українського колежу імені В. О. Сухомлинського Дніпровського району, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.10.2012 по 14.12.2012.