Розробка уроку — практичної роботи

Тема: cкладання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Мета: навчитися складати алгоритми з розгалуженням. Навчитися виконувати створені алгоритми у середовищі програмування Скретч.

Обладнання: Дошка для писання крейдою або маркером, ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch.

Структура уроку
 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати означення понять і порівняти їх з поданими.

Алгоритмце запис скінченої послідовності вказівок, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати для досягнення певної мети.

Виконавець алгоритмужива істота (людина чи тварина) або автоматичний пристрій (робот, верстат з програмним керуванням, електронна обчислювальна машина тощо), що спроможна діяти і діє згідно з наданим алгоритмом.

Система вказівок виконавцясукупність усіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

Словесна форма подання алгоритмуалгоритм, записаний мовою людською спілкування (наприклад, українською). Кожна вказівка такого алгоритму є спонукальним реченням. Допустимі вставки — математичні формули.

Подання алгоритму у вигляді програмизапис алгоритму вказівками (операторами) мови програмування.

Розгалуженняце алгоритмічна конструкція, що передбачає виконання певних вказівок залежно від справдження певної умови (логічного виразу).

3. Вивчення нового матеріалу

Оператор розгалуження називають ще умовним оператором. Майже в усіх мовах програмування його запис починають зі службового слова якщо (if англійською). Після цього службового слова зазвичай логічний вираз. Залежно від його істинності виконують ту чи іншу вказівку програми.

В середовищі Scratch блоки умовних операторів розташовано в категорії Керувати.

Вказівки-блоки, які відображають конструкцію розгалуження, мають вбудовану шестикутну область, куди вставляють блок із потрібною умовою.

При виконанні умовного оператора неповної форми при істинній умові виконують вказівку, розташовану всередині блоку умовного оператора, і далі виконують наступні (за умовним оператором) вказівки. Інакше (при хибній умові) виконують лише наступні вказівки.

При виконанні умовного оператора повної форми при істинній умові виконують вказівку, розташовану всередині гілки якщо. Інакше (при хибній умові) виконують вказівку всередині гілки інакше.

У Scratch немає обмежень на вкладення умовних операторів (один в інший). Можна збирати розгалуження будь-якої складності.

4. Інструктаж з ТБ

5. Закріплення вивченого матеріалу

Примітка. Повідомляти вчителя про виконання кожного завдання.

Завдання 1. Створити проект для порівняння двох заданих чисел згідно з таким алгоритмом:

 1. Отримати два числа A і B.
 2. Знайти різницю А – B.
 3. При від'ємній різниці повідомити, що число А менше.
 4. При додатній різниці повідомити, що число А більше.
 5. Якщо різниця дорівнює 0, повідомити, що числа збігаються.

Завдання 2. Створити проект, у якому користувач буде виконувати роль тренера: під його керівництвом головний герой — кошеня — буде займатись спортом згідно з таким алгоритмом:

 1. Перемістити кошеня на 50 кроків.
 2. Повернути його на 30°.
 3. Чекати 2 секунди.
 4. Якщо натиснуто клавішу Стрілка праворуч, герой біжить праворуч на 20 кроків.
 5. Чекати 2 секунди.
 6. Якщо ж натиснуто клавішу Стрілка ліворуч, герой біжить ліворуч на 20 кроків.
 7. Чекати 2 секунди.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Дати відповіді на запитання:

 1. Що таке розгалуження?
 2. Які існують форми розгалуження?
 3. Скільки умовних операторів можна вставити один в одного?
 4. У чому різниця між повною і неповною формами розгалуження?
 5. Для чого використовують умовні оператори?

Створити проект демонстрації роботи пристрою, що сигналізує про зниження температури відносно вказаного рівня: якщо температура нижче 8 градусів, то вмикають червону лампочку, і вимикають зелету, інакше увімкнено зелену і вимкнуто червону.


Текст упорядкувала Срібна Анжеліка Володимирівна, вчитель ліцею № 157 Оболонського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 08.01.2013 по 25.01.2013.