Розробка уроку — практичної роботи

Тема: алгоритми з повторенням і розгалуженням.

Мета: навчитися складати алгоритми з використанням структури повторення і розгалуження, записувати їх мовою PHP, виконувати створені алгоритми у навчальному середовищі програмування з відображенням у веб-браузері результатів.

Після виконання роботи учень:

Обладнання: ПК із встановленою ОС і браузером, веб-сервер з можливістю використання PHP або стійким сполученням з Інтернетом для використання online-компілятора PHP.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Вироблення практичних навичок
 4. Інструктаж з ТБ
 5. Закріплення вироблених навичок
 6. Підбиття підсумків уроку
 7. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Означити або описати поняття, виділені жирним шрифтом у тексті нижче.

Елементи синтаксису PHP — правила використання розділових знаків:

Описова частина містить опис всього, що буде надалі використано у програмі.

PHP сам здатний визначати тип змінної, який він «дізнається» виходячи з даних, які зберігаються в змінній.

Цілі числа (тип int):

Дійсні числа (тип float) подають десятковим дробом з десятковою крапкою. Для них визначено такі самі операції, що для цілих.

Вказівка розгалуження (умовний оператор) if ... elif ... else
Cинтаксис: після службового слова if записують умову, далі можуть слідувати одна або більше необов'язкових частин elseif і наприкінці необов'язкова частина else. Загальна форма запису виглядає таким чином:

<?php
if (умова)
 {
 Блок виразів1
 }
elseif
 {
 Блок виразів2
 }
else
 {
 Блок виразів3
 }
?> 

Логічні оператори

Вказівка:

if X:
   A = Y
else:
   A = Z

займає 4 рядки. Те саме можна записати одним рядком таким чином:

A = Y if X else Z

Цикл for має такий синтаксис:

for (
 вказівки ініціалізації;
 умова виконання циклу;
 вказівки після ітерації) { тело циклу;}

Цикл while виконує тіло циклу до тих пір, поки справджується умова циклу. Умова записують перед тілом циклу і встановлюють її істинність до виконання тіла циклу. Синтаксис у найпростішому випадку виглядає таким чином:

while умова {
 блок вказівок
 }

Щойно умова стане хибною, виконання циклу буде припинено, а керування буде передано наступній після тіла циклу вказівці.

Означення (оголошення) функції
Починають оголошення з ключового слова function. Потім записують назву функції, після чого у круглих дужках вказують список змінних-параметрів. Функції не тільки виконують певні перетворення, але й можуть повертати в програму результат цих перетворень. Для цього використовують ключове слово return — див. такий приклад.

<?php
function x_cube($x){
 $x3=$x*$x*$x;
 return $x3;
}
?>

3. Інструктаж з техніки безпеки
4. Вироблення практичних навичок


Завдання 1. Вивести всі парні числа у межах від 10 до 45 включно (по одному в рядку) та суму цих чисел, отримати таку відповідь.

Вказівки до виконання з використанням серверу:

 1. Cкласти алгоритм і програму мовою PHP для .
 2. Створити файл main.php і вписати у нього HTML і PHP коди.
 3. Зберегти створений файл на сервері у вказану вчителем теку.
 4. У рядку адреси браузера набрати відповідну адресу .../main.php.
 5. Переглянути роботу програми на сервері.
 6. У разі потреби внести відповідні зміни й перети до пункту 3.
 7. Повідомити вчителя про виконання завдання.


Вказівки до виконання з використанням online-компілятора PHP
(у дужках подано коментарі для поданої нижче ілюстрації для сторінки sandbox.onlinephpfunctions.com):

 1. Cкласти алгоритм і програму мовою PHP.

 2. Створити файл main.php і вписати у нього HTML і PHP коди.

 3. Скопіювати вміст створеного файлу у поле для введення коду (у текстове поле для введення безпосередньо нижче слів: Your script:).

 4. Запустити на виконання код (натиснути кнопку Execute code виконати код).

 5. Вміст поля виводу скопіювати у файл main.html (з текстового поля для виведення безпосередньо нижче слів: Result:).

 6. Переглянути за допомогою браузера файл main.html.

 7. У разі потреби внести відповідні зміни й перети до пункту 3.

 8. Повідомити вчителя про виконання завдання.

У разі потреби порівняти з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 2. Проаналізувати код і роботу програми, що отримує надіслане користувачем число і порівнює його з випадково вибраним. У разі збігу чисел користувач отримує повідомлення про його виграш, інакше про його програш.

Завдання 3. Проаналізувати код і роботу програми, що отримує надіслане користувачем число і розв'язує завдання 1 для діапазону чисел від 1 до надісланого.

5. Підбиття підсумків уроку
Аналіз результатів роботи учнів на уроці та виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

Завдання 4. Створити програму мовою РНР до задачі для виведення усіх 4-цифрових чисел, у яких сума перших двох цифр дорівнює сумі останніх двох цифр. Вказівка: використати 4 вкладені цикли FOR за значеннями цифр та умовний оператор IF.

Для отримання високої оцінки передбачити надсилання меж діапазону, серед яких шукати потрібні числа. Без такого надсилання пошук здійснювати у межах від 1000 до 9999 включно.


Текст упорядкувала Замліла Надія Сергіївна, вчитель гімназії № 315 Дарницького району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 28.11.2016 по 02.12.2016.