Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення комп’ютерної моделі процесу взаємо­пов’язаного функціону­вання двох чи більше об’єктів за допомогою мови C++ з використанням бібліотеки wxWidgets.

Мета:

Після виконання роботи учень:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС, браузером, середовищем CodeBlocks для програмування мовою С++ з використанням бібліотеки wxWidgets, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Інструктаж з ТБ
 4. Вироблення практичних навичок
 5. Підбиття підсумків уроку
 6. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Протлумачити вказівки:

wxPaintDC z(Panel1);
z.SetBrush(wxColor(0,0,0));
z.SetPen(wxPen(wxColor(0,0,0),1));
z.DrawRectangle(0,0,600,450);
srand(time(NULL));
wxColor c = wxColor(red, green, blue);
z.DrawCircle(wxPoint(x0,y0,r0);

і порівняти з очікуваним.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Завдання 1. Створити проект у середовищі CodeBlocks для програмування мовою С++ з використанням бібліотеки wxWidgets «Злипання кругів»:

Вважити, що маса круга пропорційна його площі (квадрату радіуса).

Вказівки до виконання

 1. У середовищі CodeBlocks у вказаній учителем теці створити проєкт discs з використанням бібліотеки wxWidgets з такими параметрами:

  • Prefered GUI — Builders;
  • Application Type — Frame Based.
 2. Видалити об'єкти: MenuBar1 і StatusBar1, виділивши їхні зображення (клацнувши на них лівою кнопкою миші) над зображенням форми і натиснувши клавішу Delete.

 3. Надати властивостям форми значення (тут і нижче у тексті вказано лише ті властивості, значення яких потрібно змінити):

  • Title — Discs;
  • Width — 600;
  • Height — 450.

 4. Розташувати на формі панель wxPanel з вкладення Standard і надати її властивостям такі значення:

  X0
  Y0
  Width 600
  Height450
 5. Розташувати на панелі користувацький віджет Custom з вкладення Standard і надати його властивостям такі значення:

 6. Creating code$(THIS) = new $(CLASS)($(PARENT));
  Include filewx/dcclient.h
  Var namez
  Class namewxPaintDC
  X0
  Y0
  Width 600
  Height450

  Щоб змінити значення Creating code (коду породження), потрібно клацнути лівою кнопкою миші праворуч від відповідного значення

  і у вікні діалогу Creating code вилучити зайві символи, після чого натиснути на кнопку з написом OK.

 7. Розташувати на формі таймер wxTimer з вкладення Tools і виставити проміжок між вмиканнями 50 мілісекунд, що відповідає частоті 20 кадрів на секунду.

 8. Створити обробник події вмикання таймера:

  • виділити таймер, клацнувши на ній лівою кнопкою миші, і перейти до розгляду подій, натиснувши кнопку із зображенням фігурних дужок {};

  • навести вказівник миші на рядок з написом None (Жодного) праворуч від напису EVT_BUTTON, клацнути лівою кнопкою миші і з випадного меню вибрати Add new handler (Додати новий обробник);

  • підтвердити створення події OnTimer1Trigger вмикання таймера, натиснувши кнопку з написом OK у вікні діалогу New hadler (Новий обробник);

 9. Описати глобальні змінні

  const int m =20;// початкова кількість кругів
  double r[m],  // радіуси кругів
      x[m],  // абсциси центрів кругів
      y[m],  // ординати центрів кругів
     vx[m],  // горизонтальні складові швидкостей кругів
     vy[m];  //  вертикальні складові швидкостей кругів
  wxColour c[m]; // кольори кругів
  int n=m;    // поточна кількість кругів
  bool start=true;// початок гри
  у коді discsMain.cpp безпосередньо після вказівок
  
  BEGIN_EVENT_TABLE(discsFrame,wxFrame)
    //(*EventTable(discsFrame)
    //*)
  END_EVENT_TABLE()
 10. На початку коду discsMain.cpp замовити бібліотеку:

  #include <ctime>

  для того, щоб кожного разу породжувати різні послідовності псевдовипадкових чисел за рахунок ініціалізації генератора псевдовипадкових чисел поточною кількістю секунд процесорного часу вказівкою:

  srand(time(NULL));

 11. Описати функцію OnTimer1Trigger коду discsMain.cpp — обробник події вмикання таймера, що передбачає виконання завдання. Порівняти створене з очікуваним.

 12. Перевірити правильність виконання проекту. Для цього на панелі інструментів середовища CodeBlocks натиснути (у вказаному порядку) такі кнопки:

  Save all files (Зберегти всі файли);
  Build (Побудувати);
  Run (Запустити).

  Замість натискання двох останніх кнопок можна натиснути одну:

  Build and run (Побудувати і запустити).

  У разі потреби внести зміни у код програми.

 13. Повідомити вчителя про завершення роботи над проектом.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання

Завдання 2. Написати аналогічну програму, в якій об'єкти замість злипання відштов­хуються один від одного пружно без кручення, дотримуючись закону збереження енергії. Останнє означає, що у інерційній системі з початком координат у центрі мас системи двох кругів останні змінюють напрям швидкості на протилежний без зміни величини цієї швидкості.


Текст упорядкував Олександр Рудик.