Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення комп’ютерної моделі процесу взаємопов’язаного функціону­вання двох чи більше об’єктів за допомогою мови JavaScript.

Мета: навчитися створювати комп’ютерну модель процесу взаємопов’язаного функціонування двох чи більше об’єктів за допомогою мови JavaScript, вдосконалювати вміння визначати зв'язки між об'єктами, представляти їх у нових взаємозв'язках; формувати обізнаність про можливості ПК як інструменту навчально-пізнавальної діяльності. Після виконання роботи учень:

Обладнання: ПК з встановленими ОС, текстовим редактороом і браузером.

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Інструктаж з ТБ
 4. Вироблення практичних навичок
 5. Підбиття підсумків уроку
 6. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Розгалуження — це простий, але потужний інструмент створення нелінійних алгоритмів. Для його запису використовують оператор такого вигляду:

if (умова) {оператор1;}

або

if (умова) {оператор1;} else {оператор2;}

При справдженні умови проглядач виконує оператор1. Для другої повної форми при хибності умови проглядач виконує оператор2.

Функція є способом зв'язати разом кілька вказівок в одне ціле для того, щоб зручним чином викликати їх з різних рядків коду. Загальний вигляд опису (означення) функції такий:

function назва ([параметр1] [,параметр2] [… , параметрN])
{ вказівки тіла функції
 [return величина]
}

Правила передавання аргументів функції

Math.floor(x) повертає результат округлення x до цілого числа.

Math.random() повертає випадкове число з проміжку [0; 1].

setInterval(назва функції, час у мілісекундах) періодично викликає функцію через рівні проміжки часу.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних навичок


Завдання 1. Створити проект «Злипання кругів»: два круги однакового розміру радіусу з випадковими початковими координатами і швидкостями рухаються квадратним полем рівномірно і прямолінійно до дзеркального відбивання від його меж або до дотику один з одним, після якого відбувається злипання і перетворення двох кругів на один при маси, що пропорційна площі, й імпульсу руху.

Вказівки до виконання можна виробити, використавши конкурс ідей.

 1. Встановити колір (зелений) і розміри поля (до натискання кнопки 0×0).
 2. Описати вигляд кнопки запуску (80×30).
 3. Описати колір кругів.
 4. Розташувати круги на полі, використавши <div id=…></div>.
 5. Описати виклик функції myMove натисканням кнопки.

 6. Всі подальші кроки, якщо не сказано інше, зробити у тілі функції myMove.

 7. Періодично викликати функцію step кожні 10 мілісекунд.
 8. Отримати посилання на поле та круги за допомогою document.getElementById("…").
 9. Задати межі координат (0..400) на полі й початковий діаметр кругів (50).
 10. Надати початкових випадкових значень коодинатам і швидкостям.
 11. Відобразити початковий стан.

 12. Всі подальші кроки зробити у тілі функції step, означеній у тілі myMove.

 13. Запрограмувати зміну координат при відбиванні від країв поля.
 14. Визначити, чи настала пора зиття кругів.
 15. При злитті кругів для одного круга:
  • розмір збільшити у √¯2 разів;
  • колір змінити на оранжевий;
  • центр помістити у точку дотику;
  • складові швидкостей замінити на відповідні середні арифметичні.
  Для іншого круга:
  • швидкості надати нульового значення;
  • розміри зробити нульовими;
  • центр розташувати у куті поля.
 16. Запрограмувати зміну координат при прямолінійному рівномірному русі.
 17. Відобразити поточне розташування кругів.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
У разі потреби завершити роботу над програмою. Порівняти з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 2. Ускладнити аналогічну програму, в якій використати більшу кількість кругів (бажано змінювану хоча б у коді). Запрограмувати зникнення з поля зору кнопки після натискання на неї.


Текст упорядкувала Власенко Юлія Миколаївна, вчитель школи І-ІІІ ступенів № 9 Оболонського району м. Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 22.10.2018 р. по 26.10.2018 р.