Розробка уроку

Тема: поняття об'єкта у мові програмування, його властивостей і методів. Створення програми, її виконання та налагодження мовою C#.

Мета: сформувати визначення об'єкта у мові програмування, ознайомити учнів з його властивостями та методами, навчити створювати програми мовою C#.

По завершенню вивчення учень:

Обладнання: ПК із встановленою ОС і середовищем програмування мовою C# або стійким сполученням з Інтернетом для використання online-компілятора C# (наприклад, Compile C# online або rextester.com).

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

Мотивація навчання: на цьому уроці ви ознайомитеся з основами об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) мовою C#. Ви дізнаєтеся про принципи ООП і навчитеся писати прості програми мовою C#.

Найчастіше об'єкти, що створені на основі принципів ООП, відображають реальні предмети. Наприклад, при створенні форуму сайту доречно мати клас Member для збереження даних про кожного учасника форуму (ім'я, обліковий запис, електронна адреса, пароль тощо). Для цього класу потрібно означити (описати) методи опрацювання даних: реєстрація, авторизація, вихід із системи тощо.

2. Актуалізація опорних знань

Завдання. Назвати поняття, виділені жирним шрифтом, і порівняти з поданим описом у тексті щодо об'єктно-орієнтованого програмування (ООП).

C# (вимовляти сі шарп) — об’єктно-орієнтована мова програмування, розроблена у 1998−2001 роках групою інженерів під керівництвом Андерса Хейлсберга в компанії Microsoft як мова розробки застосунків для платформи Microsoft NET Framework.

Основні переваги С#:

3. Вивчення нового матеріалу

Оголошення класу за допомогою службового слова case має такий вигляд:

[модифікатор_доступу] class [назва_класу]
{
 // тіло класу
}

Модифікатори доступу для класів:

Приклад оголошення класів Student і Pupil:

class Student // без вказівки модифікатора доступу буде internal
{ // тіло класу
}

public class Pupil
{ // тіло класу
}

Коректність оголошення можна перевірити, вставивши його у приклад з сайту rextester.com і виконавши відповідний код.

Члени класу

Всі члени класу, як і сам клас, мають свій рівень доступу. Тільки у членів їх може бути вже п'ять:

Якщо не вказано модифікатор доступу для члена, йому буде надано режим достопу private. За допомогою модифікаторів доступу в C# реалізовано один із базових принципів ООП — інкапсуляцію.

Поле класу — це змінна, оголошена усередині класу. Як правило, поля оголошують з модифікаторами доступу private або protected, щоб заборонити прямий доступ до них. Для отримання доступу до полів потрібно використовувати властивості або методи. Приклад оголошення полів у класі:

class Student
{ private string firstName;
 private string lastName;
 private int age;
}

Створення об'єктів здійснюють за допомогою службового слова new і назви класу — див. фрагмент коду:

class Student
{ private string firstName;
 private string lastName;
 private int age;
 public string group;
}
class Program
{ static void Main (string [] args)
 { Student student1 = new Student ();
  Student student2 = new Student ();
 }
}

Доступ до членів об'єкта здійснюють за допомогою оператора «.», тобто записуючи назву об'єкта й назву його члена через крапку — див. приклад коду.

При спробі звернутися таким чином ззовні класу до полів з модифікатором доступу private буде виявлено помилку компіляції з повідомленням про недосяжність такого поля внаслідок рівня захисту (даних).

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


Завдання 1. Написати код мовою C#, у якому:

Записати код у файл з назвою Ваше прізвище1.txt у вказану вчителем теку. Порівняти з демонстраційним розв'язанням.

Завдання 2. Написати код мовою C#, у якому:

Записати код у файл з назвою Ваше прізвище2.txt у вказану вчителем теку. Порівняти з демонстраційним розв'язанням, у якому за дату і час виробництва взято поточну дату й час див. DateTime.Now .

6. Підбиття підсумків уроку
Протягом уроку ми пригадали основні поняття об'єктно-орієнто­ваного програ­мування і ознайомилися, як у програмах мовою C#:

Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Написати код C#, у якому cтворити клас User з властивостями login, password, email, rating. Як усталено значення рейтингу встановити нульовим.


Текст упорядкувала Заєць Ірина Юріївна, вчитель інформатики школи І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 11.12.2017 р. по 15.12.2017 р.