Налаштування взаємодії wxWidgets і CodeBlocks
при ОС Ubuntu/Linux

(ілюстрації подано для Linux Mint 18.1 Serena Mate)
 1. Встановити CodeBlocks, використавши менеджер програм.

 2. Завантажити зі сторінки wxWidgets архів (Source Code) останньої або останньої стійкої версії — файл wxWidgets*.tar.bz2. Тут і далі зірочкою * позначено версію. Наприклад, 3.1.1.

 3. У середовищі Терміналу перейти у теку із завантаженим архівом і розпакувати архів вказівкою Терміналу:

  cd Завантаження
  tar -xvf wxWidgets*.tar.bz2

 4. Зайти у теку — результат розпакування архіву — вказівкою Терміналу:

  cd wxWidgets*

 5. Запустити конфігуратор для перевірки наявності всіх залежностей вказівкою Терміналу:

  ./configure

 6. Запустити процес компіляції (збирання) програми вказівкою Терміналу:

  make

  і дочекатися припинення виведення повідомлень, серед яких не має бути повідомлення про помилку (error).

 7. Завершити встановлення, викорис­тавши такі вказівки Терміналу:

  sudo apt-get install checkinstall
  sudo checkinstall


  і погодившись на всі запити, тобто ввівши "у" або натиснувши клавіші Enter.

 8. Скомпілювати прикладиопис англійською), розташовані у теці samples всередині теки wxWidgets* — результату розпакування архіву сирцевого коду wxWidgets*.tar.bz2,

  викорис­тавши такі вказівки Терміналу:

  cd samples
  make

 9. Пересвідчитися у дієздатності програм-прикладів (хоча б деяких), запустивши на виконання виконувані файли, створені всередині тек access, animate, … , xti, розташованих всередині теки samples. Наприклад, calendar має виводити обрані дати (крім першої, вибраною самою програмою).

 10. Пересвідчитися у можливості компілювання програм-прикладів окремo, виконавши всередені відповідної теки таку вказівку Терміналу:

  g++ -g назва_коду.cpp $(wx-config --cxxflags --libs) -o назва_виконуваного_файлу

  Наприклад, для теки calendar ця вказівка може мати такий вигляд:

  g++ -g calendar.cpp $(wx-config --cxxflags --libs) -o tobedone

Примітка. Назва теки збігається з назвою коду — назвою файлу програми-прикладу, який містить ця тека. Переміщення теки, що містить програму-приклад, з wxWidgets*/samples, може призвести до помилки компіляції. Станом на червень 2018 року немає конфігураційних файлів проектів CodeBlocks для програм-прикладів.

Ознайомлення з кодами програм-прикладів потрібно вважати лише першим кроком знайомства з можливостями WxWidget. Наступний крок може бути таким:

Опис створення проекту WxWidjets збігається до пункту 11 з описом при ОС Windows — вказання параметрів конфігурації wxWidgets — виглядом вікна діалогу.

Власне створення проекту почнеться з такого вигляду вікна CodeBlocks.Алгоритм завантаження прикладів у середовище CodeBlocks з метою подальшого редагування має такий вигляд:

 1. Скопіювати теку з прикладом (для поданих далі ілюстрацій calendar) у зручне для роботи місце.

 2. У середовищі CodeBlocks cтворити порожній проект з такою самою назвою, що має скопійована тека:

  • використати вказівку меню File / New / Project…;

  • вибрати wxWidgets project і натиснути кнопку Go;

  • вибрати wxWidgets 3.0x і натиснути кнопку Next;

  • ввести назву проекту, вказати розташування скопійованої теки і натиснути кнопку Next;

  • при бажанні ввести автора, адреси його електронної пошти та сайту і натиснути кнопку Next;

  • вибрати:
   • Prefered GUI Builder None;
   • Application Type Frame Based;
   і натиснути кнопку Next;

  • обрати Create "Release" configuration і натиснути кнопку Next;

  • серед Other Options обрати Create Empty progect і натиснути кнопку Finish.

 3. Використати вказівку меню Project / Add files… ,

  вказати усі наявні у теці файли з розширенням cpp i h (у даному випадку лише calendar.cpp),

  і натиснути кнопку Відкрити.

 4. Підтвердити вибір цілей, натиснувши кнопку Гаразд.

 5. Скопіювати файл sample.xpm з теки wxWidgets*/samples у теку проекту (для поданої ілюстрації calendar).

  Такий файл, але для іншого зображення, можна створити і самостійно у середовищі редактора растрової графіки. У цьому випадку, можливо, доведеться (у середовищі текстового редактора) виправити його другий рядок, щоб він набув такого вигляду:

  static const char *const sample_xpm[] = {

 6. У середовищі CodeBlocks відкрити всі приєднані файли, знайти рядок:

  #include "../sample.xpm"

  і видалити з нього дві крапки, тобто надати йому такого вигляду:

  #include "sample.xpm"

  (для файла calendar.cpp це 60-ий рядок). Інакше кажучи, врахувати розташування файлу sample.xpm не безпосередньо зовні теки проекту, як надано архівом wxWidgets, а в теці проекту.

 7. Наступні дії виконати лише при роботі з ОС Windows:

  • клацнути правою кнопкою миші на проекті;

  • в контексному меню вибрати Build option;

  • перейти на вкладення Linker settings;

  • натиснути кнопку Edit і у вікні діалогу Edit library

   натиснути кнопку з трикрапкою і вказати розташування бібліотеки libwxmsw31u.a, після чого натиснути кнопку Гаразд;

  • у вікні діалогу Project build options натиснути кнопку Гаразд.

 8. При бажанні змінити у рядках коду з відступом:

  // Create the main application window
  MyFrame *frame = new MyFrame(
    wxT("Calendar wxWidgets sample"),
    wxPoint(50, 50),
    wxSize(450, 340));

  заголовок вікна wxT, верхній лівий кут вікна wxPoint і розміри вікна wxSize у пікселях.

 9. Скомпілювати програму і запустити її на виконання.

Примітка. У червні 2023 року упорядник тексту помітив, що описані вище дії, коректні для wxWidgets версій 3.0.* і 3.1.* (мова про назви пакунків, завантажених з сайту розробників), призводить до помилок для версії 3.2.2.1 навіть при вказанні попередніх версій при створенні проєкту при роботі з ОС Linux Mint. Більше того, проєкти, створені при встановлених версіях wxWidgets 3.0.* і 3.1.*, виявляються непрацездатними при встановленій версії 3.2.2.1. Було вирішено використати wxWidgets-3.0.5 при створенні нових розробок уроків.


Текст упорядкував Олександр Рудик.