Розробка уроку — практичної роботи

Тема: елементи мови подійно-орієнтованого програмування Ruby.

Мета: знати:

По завершенню вивчення учень (учениця):

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС, інтепретатором Ruby та бібліотекою Ruby2D, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати означення (опис) поняттям, виділеним жирним шрифтом, і порівняти з очікуваним.

Об'єкт (від латинською objectum — предмет, явище) — це те, на що спрямована певна діяльність (на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність).

Властивість об'єктавеличина (параметр), значення якої описує стан об'єкта. Наприклад, об'єкт «учень» має такі властивості (подано невичерпний перелік): вік, зріст, маса тіла, успішність з певного предмету тощо.

Властивості бувають:

Подіязміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення наявного об'єкта.

Подійно-орієнтоване програмування (ПОП, англійською EDP — event driven programming) — підхід до програмування з наголосом на опрацювання подій.

Rubyце інтерпретована мова високого рівня для швидкого і зручного об’єктно- та подійноорієнтованого програмування.

Ruby 2Dбагатоплатформна бібліотека для створення 2D-програми мовою Ruby.

Об'єкти Ruby2D:

3. Вивчення нового матеріалу

При описі опрацювання подій мовою Ruby зручно використати можливості бібліотеки Ruby2D — див. опис при демонстрації дії коду кожного прикладу.

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченного матеріалу

Для кожного із поданих далі завдань створену програму записати з назвою Ваше_прізвище_№_завдання.rb (наприклад, vovk1.rb) у вказану вчителем теку.

 1. Написати програму, яка створює вікно із заголовком 1, розміром 200×200, який можна у подальшому, і кожні 2 секунди випадковим чином змінює колір його тла.

 2. Написати програму, яка створює вікно із заголовком 2, розміром 200×200, зеленим тлом і закриває це вікно через 3 секунд після його відкриття.

 3. Написати програму, яка створює вікно із заголовком 3, розміром 400×400, зеленим тлом і білим кругом з діаметром 24 пікселів у середині вікна. Натискання на клавіші керування вказівником мають призводити до зсуву круга на 6 пікселів у відповідному напрямку.

 4. Написати програму, яка створює вікно із заголовком 4, розміром 600×40, білим тлом і виводить маленькими літерами латиниці розміру 30 випадкового кольору (кожна свого) текст, набраний на клавіатурі.

 5. Написати програму, яка створює вікно із заголовком 5, розміром 100×100, початковим жовтим тлом і:

  • змінює колір тла на червоний при натисканні лівої кнопки миші;
  • змінює колір тла на зелений при натисканні правої кнопки миші;
  • змінює колір тла на жовтий при прокручуванні коліщатка миші;
 6. Написати програму, яка створює вікно із заголовком 6, розміром 200×200 і зеленим тлом. При натисканні правої кнопки мишки кожного разу має з'являтися жовтий круг, який змінює колір на помаранчевий при виведенні вказівника миші за межі круга і змінює колір на жовтий при перебуванні вказівника миші у крузі.

 7. Порівняти створені програми з демонстраційними розв'язаннями: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

 1. Вивчити матеріал уроку.

 2. Створити програму, яка при натисканні клавіш Shift, Ctrl, Alt виводить літери латиниці: A, B, C відповідно.

 3. Створити програму, яка у файл записує екранні координати вказівника миші у момент натискання лівої кнопки і припиняє свою роботу із закриванням файлу після натискання клавіші Esc


Текст упорядкувала Булига Зоя Іванівна, вчитель школи I-III ступенів № 95 Шевченківського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 26.03.2018 по 30.03.2018