Розробка уроку

Тема: введення і виведення даних, вікна повідомлень, їх використання, передавання значень між вікном повідомлення і змінними мовою С#.

Мета:

По завершенню вивчення учень:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС та середовищем MonoDevelop.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вивчення нового матеріалу й вироблення практичних навичок.
 5. Підведення підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з учнями. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. Оголошення теми й мети уроку.

2. Актуалізація опорних знань
Яким чином здійснюють зведення (перетворення) числових типів у рядковий (string) і навпаки? Порівняти отриману відповідь з очікуваним.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вивчення нового матеріалу

При ознайомленні з переліченими нижче матеріалами всі приклади програм бажано перевіряти щодо правильності роботи:

5. Вироблення практичних навичок
Усі створені програми записати у вказану вчителем теку у файли з назвою Ваше_прізвище_Номер_завдання_.cs.

Завдання 1. Cтворити програму мовою C#, яка зчитує першого рядка файлу input.txt два цілих числа і виводить добуток цих чисел у інформаційному вікні.

Завдання 2. Cтворити програму мовою C#, яка зчитує першого рядка файлу input.txt два цілих числа, викликає вікно діалогу вибору файлу і записує добуток цих чисел перший рядок вибраного файлу.

Завдання 3. Cтворити програму мовою C#, виводить форму з розташованими по вертикалі двома полями введення, написом і кнопкою.

Після введення значень дійсних чисел у поля введення з використанням десяткової коми і натискання кпопки програма має записати частку чисел у файл output.txt, тексті напису й інформаційному вікні.

6. Підведення підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашня робота.

 1. Повторити матеріал уроку.
 2. Порівняти створені у класі програми з демонстраційними розв'язаннями 1, 2, 3.
 3. Створити програму, яка :
  • або виводить форму для анкети з трьома написами-заголовками, трьома полями для введення і кнопкою, натискання на яку призводить до дописування введених значень, розділених крапкою з комою, у файл input.txt;

  • або імітує роботу примітивного калькулятора для виконання арифметичних дій (додавання, віднімання, множення і ділення) з десятковими дробами. Радимо зосередитися на створенні обробників подій, використавши код, що створює вікно такого вигляду.


Текст упорядкував Олександр Рудик.