Розробка уроку

Тема: введення і виведення даних, вікна повідомлень, їх використання, передавання значень між вікном повідомлення і змінними мовою Java.

Мета:

По завершенню вивчення учень:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС та середовищем програмування мовою Java, наприклад Netbeans.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вивчення нового матеріалу й вироблення практичних навичок.
 5. Підведення підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з учнями. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. Оголошення теми й мети уроку.

2. Актуалізація опорних знань
Дати відповідь на питання:

 1. Які класи і сталі використовують для введення з консолі й розбиття рядків?
 2. Які класи використовують для введення / виведення рядків з файлу / у файл?
 3. Який клас використовують для введення нерядкових змінних і аналізу потоку?
 4. Яким чином рядок перетворити на число?

Порівняти відповіді з очікуваним: 1, 2, 3, 4.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вивчення нового матеріалу


Зміст

Клас JOptionPane призначено для виведення у графічний інтерфейс програми різно­манітної інформації і вибору даних.

Цей клас успадковано від базового класу JComponent бібліотеки Swing. З ним можна працювати безпосередньо, створюючи представників і налаштовуючи їхні властивості. Вигляд представника класу JOptionPane такий (іконка може бути відсутньою).

ІконкаОбласть
виведення повідомлень
і введення даних
Кнопки керування

Основні методи JOptionPane

Позначення опису синтаксису основних методів JOptionPane (див. далі):

Синтаксис методу showMessageDialog

Синтаксис методу showConfirmDialog Синтаксис методу showInputDialog Локалізація кнопок JOptionPane має такий вигляд:
UIManager.put("OptionPane.yesButtonText",  "Так");
UIManager.put("OptionPane.noButtonText",  "Ні");
UIManager.put("OptionPane.cancelButtonText","Скасувати");
UIManager.put("OptionPane.okButtonText",  "Гаразд");
Приклад використання JOptionPane містить виклики всіх перелічених типів вікон діалогу. Вікна, подане наступним малюнком, містить кнопки, після натискання на які буде створено вікна діалогу. У поданому далі переліку зображень вікон діалогу номер збігається з написом на кнопці вікна, що виникає при запуску програми.

Приклад зручно аналізувати, переглядаючи в одному вікні (браузера) вигляд вікон діалогу, а в іншому — код, який їх створює. У цьому коді коментарі //1, //2, …, //9 вказують, якої кнопки стосується відповідна частина коду. 1. Тут, як і для кнопки з написом "6", використано зображення netbeans.png. Зображення взято з поточної теки, що є текою проєкту. В упорядника тексту це була тека /home/chief/NetBeansProjects/work. 2. Залежно від дій з вікном, що має заголовок "Вікно підтвердження" (перше ліворуч вгорі), буде викликано вікно, що має заголовок "Select an Option", з написом:
  • "Справді готові?" — після натискання кнопки з написом "Так";
  • "Справді неготові?" — після натискання кнопки з написом "Ні".


 3. Після натискання кнопки з написом "Ні" роботу програми буде припинено.

Клас JColorChooser бібліотеки Swing надає панель з палітрами кольорів в моделях RGB і HSB.

Найпростіший (але не єдиний!) спосіб використання — створити вікно діалогу, що містить панель вибору кольорів, статичним методом showDialog з трьома аргументами:

Вказівка

Color c = JColorChooser.showDialog (null, "Вибір кольору", null);

виводить вікно діалогу з п'ятьма вкладеннями:

Метод showDialog повертає обраний колір після клацання по кнопці OK і null, якщо клацнули по кнопці Cancel. Після цього вікно діалогу зникає з екрану, але не зникає з пам'яті. Воно запам'ятовує вибраний колір і при наступному виклику цей колір можна відновити клацанням по кнопці Reset. При першій появі вікна на екрані клацання по кнопці Reset повертає початковий колір, заданий третім параметром методу.

При виконанні такого коду

package work;
import java.awt.Color;
import javax.swing.JColorChooser;
public class Work
{ public static void main(String[] args)
 { Color c = JColorChooser.showDialog (null, "Вибір кольору", null);
  System.out.println(c);
 }
}

після такого вибору

і натискання кнопки OK буде отримано таке виведення у консоль.

java.awt.Color[r=255,g=0,b=204]

5. Вироблення практичних навичок

Завдання 1. Створити програму, яка зчитує з файлу input.txt масив цілих чисел і виводить у консоль їхню суму.

Завдання 2. Створити програму, яка зчитує з рядка консолі масив цілих чисел і виводить у файл output.txt їхню суму.

Завдання 3. Створити програму, яка зчитує з файлу input.txt масив цілих чисел і виводить у вікно повідомлення їхню суму.

Завдання 4. Створити програму, яка зчитує з вікна діалогу масив цілих чисел і виводить у файл output.txt їхню суму.

6. Підведення підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашня робота.

Повторити матеріал уроку. У разі потреби доробити завдання 1-4. Порівняти з очукуваним: 1, 2, 3, 4.

Завдання 5. Створити програму, яка зчитує з вікна діалогу масив цілих чисел і виводить у консоль їхню суму.

Завдання 6. Створити програму, яка зчитує з консолі масив цілих чисел і виводить у вікно повідомлення їхню суму.


Текст упорядкував Олександр Рудик. з використанням матеріалів сторінки http://java-online.ru/swing-joptionpane.xhtml.