Розробка уроку — практичної роботи

Тема: поняття елемента керування, події, пов’язані з елементами керування, обробники цих подій мовою Javascript.

Мета:

По завершенню вивчення: учень

Обладнання: ПК з ОС і браузером, веб-сервер з можливістю використання Javascript або стійким сполученням з Інтернетом для використання online-компілятора Javascript.

Структура уроку

  1. Організаційний момент.
  2. Актуалізація опорних знань.
  3. Вивчення нового матеріалу.
  4. Інструктаж з ТБ.
  5. Вироблення практичних навичок.
  6. Підбиття підсумків уроку.
  7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Дати відповіді на запитання. Порівняти відповіді з очікуваними.

Особливістю мови Javascript є те, що вона спрямована на створення динамічних HTML-сторінок завдяки використанню елементів керування та підтримує велике коло баз даних.

Форма це основний інструмент заповнення і передавання повідомлень від користувача до сервера. У формах можна вводити текст або вибирати потрібні варіанти зі списку. Залежно від введених користувачем даних ця програма може формувати різні веб-сторінки, відправляти запити до бази даних, запускати різні додатки тощо.

Об'єкт (від латинською objectum — предмет, явище) — це те, на що спрямована певна діяльність. Кожний об'єкт має свою назву та низку властивостей (параметрів).

Подіязміна властивостей об'єкта, взаємодія між об'єктами, утворення нового об'єкта або знищення наявного об'єкта.

Методдія, яку об'єкт може виконувати.

Події й опрацювання подій є істотньою частиною програмування мовою JavaScript. Події переважно спричиняються діями користувача. Програми опрацювання подій (обробники подій) описано далі таким чином (перелік не є вичерпним):

назва програми — подія — зміст події та зауваження щодо її опрацювання:

3. Вивчення нового матеріалу

Елементи керуванняце графічні об'єкти для показу або введення даних, виконання дій або полегшення роботи: текстові поля, списки, перемикачі, кнопки, прапорці тощо. Елементи керування дають користувачеві змогу, наприклад, запускати веб-сценарії. Елементи керування можуть бути зв'язані, вільні або обчислювані.

Зв'язаний елемент керуванняелемент, джерело даних якого — поле в таблиці або запиті. Його використовують для відображення значень полів бази даних. Це може бути текст, дати, числа, значення «Так/Ні», зображення або діаграми.

Вільний елемент керуванняелемент керування, який не має джерела даних, який використовують для відображення відомостей, зображень.

Обчислюваний елемент керуванняелемент керування, джерело даних якого — вираз — комбінація операторів, назв елементів керування, назв полів, функцій, які повертають одне значення, і сталих.

Обробник подіїце частина програми, що виконує певні дії у відповідь на подію (спричинену, наприклад, дією користувача).

Основні типи елементів керування

Вибір файлів для відправлення вибраних файлів і приховані елементи реалізють за допомогою елемента INPUT.

Перелічені вище елементи керування використовують для побудови інтерфейсу користувача на веб-сторінці і для створення HTML-форм. Елемент INPUT є найуживанішим тегом, за його допомогою реалізуються основні функції форми. Якщо елементи керування вказано поза контейнером FORM, то вони створюють не форму, а інтерфейс користувача на веб-сторінці. Його особливість — відсутність кінцевого (завершальногого) тега.

Синтаксис використання простих елементів керування

В HTML5 добавлено нові значення типу елемента INPUT, описані у таблиці нижче

ТипПризначення
colorвибір кольору
dateвибір дати
datetime-localвказання місцевої дати й часу
emailдля адреси електронної пошти
monthвибір місяця
numberдля введення чисел
rangeповзунок для вибору числа:
min — найменше значення;
max — найбільше значення;
value — значення як усталено;
step — крок
searchполе для пошуку
telдля телефонних номерів
timeдля часу
urlдля веб-адрес
weekвибір тижня

Виклик обробника події вказують у контейнері елемента у такому форматі:

Назва_події="Назва_функції-обробника()"

Наприклад, для події клацання кнопкою миші і обробника Get це має такий вигляд:

onclick="Get()"

Запис тексту в абзац кодом Javascript здійснюють такою вказівкою:

document.getElementById('id_абзацу').innerHTML=('текст для виведення');

Заміна елемента керування на текст (напис) кодом Javascript здійснюють такою вказівкою:

id_елемента.outerHTML="текст для виведення";

В обох випадках текст для виведення — це код HTML. Інакше кажучи, у ньому можна використовувати усі коди HTML для форматування символів і тексту.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Завдання 1. Використовуючи такі зображення:

і текст, створити форму експрес-опитування за таким зразком:

Після натискання кнопки з написом Результат внизу сторінки на її місці має виникнути такий напис:

На місці 4 має бути кількість правильних відповідей — одна з цифр 0, 1, 2, 3, 4 залежно від дій користувача. Усі коди записати у теку з назвою Ваше прізвище_1 у місці, вказому вчителем. Порівняти з демонстраційним розв'язанням: html + js.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити матеріал уроку. При потребі доробити завдання. Створити форму, яка має багаторядкове текстове поле і кнопку. Натискання на кнопку має призводити до відображення тексту, введеного у багаторядкове текстове поле і кількість набраних символів.


Текст упорядкував Олександр Рудик.