Розробка уроку — практичної роботи

Тема: реалізація алгоритму гри «Сапер» з визначенням для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами мовою С++.

Мета:

Обладнання: комп'ютери зі встановленими ОС, браузером, середовищем CodeBlocks для програмування мовою С++ з використанням бібліотеки wxWidgets, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань
Протлумачити дію вказівок мовою С++ і порівняти з очікуваними відповідями.

3. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо таке навчальне завдання.

Завдання. Створити комп'ютерну гру «Сапер»

мовою С++ у середовищі CodeBlocks з використанням бібліотеки wxWidgets для подання графіки.

Правила комп'ютерної гри «Сапер»

Мета гри: знайти всі порожні клітинки, не зачепивши міни.
Рівні складності вказують, обираючи розмір поля.
Початок гри: потрібно клацнути по довільній клітині ігрового поля.
Перебіг гри:

Якщо у відкритій комірці вказано число, воно показує, скільки мін приховано у восьми сусідніх клітинах навколо даної (нуль не вказують). Це число допомагає гравцеві зрозуміти, де розташовано безпечні клітини.

Перед виконанням завдання потрібно ознайомитися з описом роботи з графікою. При розгляді кодів опису звернути увагу лише на останню (в кожному коді) функцію, де власне й подано вказівки опрацювання й виведення графіки. Ці коди передбачають компіляцію таким самим чином, що й демонстраційні приклади (samples) бібліотеки wxWidgets (без середовища CodeBlocks). У розв'язанні завдання потрібно буде створити об'єкт wxPaintDC — нащадок wxPanel.

Для виконання завдання потрібно в обробнику подій визначати координати x, y вказівника миші:

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Вказівки до виконання завдання:

 1. У середовищі CodeBlocks у вказаній учителем теці створити проєкт miner з використанням бібліотеки wxWidgets з такими параметрами:

  • Prefered GUI — Builders;
  • Application Type — Frame Based.
 2. Видалити об'єкти: MenuBar1 і StatusBar1, виділивши їхні зображення (клацнувши на них лівою кнопкою миші) над зображенням форми і натиснувши клавішу Delete.

 3. Надати властивостям форми значення (тут і нижче у тексті вказано лише ті властивості, значення яких потрібно змінити):

  • Title — miner;
  • Width — 320;
  • Height — 340.
 4. Отримати форму для гри такого вигляду,

  розташувавши на формі об'єкти з вкладення Standard (Стандартне):

  • wxStaticText — 2 написи з такими значеннями властивостей:

  LabelSize %
  X 1100
  Y 4 4
  Width 48 12
  Height 24 24

  • wxTextCtrl — 3 поля для введення даних з такими значеннями властивостей:

  Text1010 10
  X3360110
  Y 0 0 0
  Width 2424 24
  Height2727 27

  • wxButton — кнопка з такими значеннями властивостей:

  LabelNew game
  X145
  Y 0
  Width 70
  Height 29
  • wxPanel — панель з такими значеннями властивостей:

   X10
   Y30
   Width 300
   Height300
   Background(0,128,0)

   Щоб змінити значення Вackground (кольору тла), потрібно клацнути лівою кнопкою миші праворуч від початкового значення, з випадного списку вибрати Custom

   у вікні діалогу Choose color задати координати кольору схеми RGB і на натиснути кнопку Гаразд.

  • Custom — користувацький віджет (покласти на панель) з такими значеннями властивостей:

  Creating code$(THIS) = new $(CLASS)($(PARENT));
  Include filewx/dcclient.h
  Var namez
  Class namewxPaintDC
  X10
  Y10
  Width 300
  Height300

  Щоб змінити значення Creating code (коду породження), потрібно клацнути лівою кнопкою миші праворуч від відповідного значення

  і у вікні діалогу Creating code вилучити зайві символи, після чого натиснути на кнопку Гаразд.

 5. Створити обробник події натискання кнопки з написом New game (Нова гра):

  • виділити кнопку з написом New game, клацнувши на ній лівою кнопкою миші, і перейти до розгляду подій, натиснувши кнопку із зображенням фігурних дужок {};

  • навести вказівник миші на рядок з написом None (Жодного) праворуч від напису EVT_BUTTON, клацнути лівою кнопкою миші і з випадного меню вибрати Add new handler (Додати новий обробник);

  • у вікні діалогу New handler (Новий обробник) підтвердити створення обробника OnButton1Click події натискання кнопки Button1, натис­нувши кнопку Гаразд.

 6. Описати глобальні структури даних для обліку стану гри і функцію OnButton1Click. Остання має містити таке:

  • опис об'єкта типу wxPaintDC для малювання меж між клітинами ігрового поля;

  • зчитування з полів введення даних:
   • розміри поля nx , ny;
   • відсоток клітин з мінами m;

  • якщо виміри сторін поля лежать у межах:
   • від 6 до 50 по горизонталі;
   • від 6 до 30 по вертикалі,
   а відсоток — додатний і не перевищує 100, робити таке:

   • підрахувати кількість мін;
   • випадковим чином заповнити частину клітин мінами;
   • підрахувати для кожної клітини кількість мін у сусідніх клітинах;
   • надати значення:
    • розміри об'єкта для малювання і панелі по горизонталі / вертикалі — добуток 30 і кількості клітин по горизонталі / вертикалі;

    • розмір форми по горизонталі / вертикалі — сума розміру панелі по горизонталі / вертикалі + 25 / 65;

    • вивести інформаційне вікно Гра Сапер з повідомленням: "Увага: розпочато нову гру!".

    Скористатися такими шаблонами:

    this -> SetSize(nx*30+25, ny*30+65); this -> Update();
    Panel1-> SetSize(nx*30,  ny*30);  Panel1 -> Update();
    wxMessageDialog *d0 = new wxMessageDialog(NULL,wxT("Увага: розпочато нову гру!"),wxT("«Гра Сапер»"),wxOK);
    d0->ShowModal();
   • зобразити межі клітин товщиною 2 пікселі світло-сірого кольору — координати (200, 200, 200) у схемі кольорів RGB;

  • інакше вивести повідомлення: "Хибні параметри: розмір поля для гри — ціле число від 6 до 50 по горизонталі і від 6 до 30 по вертикалі, а відсоток має бути додатним і не перевищувати 100".

  Порівняти створене з очікуваним.

 7. Доповнити початок коду minerMain.cpp викликом потрібних бібліотек і простору назв std.

  #include "minerMain.h"
  #include <wx/msgdlg.h>
  #include <string>
  using namespace std;
 8. Перевірити правильність роботи обробника OnButton1Click події натискання кнопки Button1 хоча б щодо створення поля для гри. Для цього на панелі інструментів середовища CodeBlocks натиснути (у вказаному порядку) такі кнопки:

  Save all files (Зберегти всі файли);
  Build (Побудувати);
  Run (Запустити).

  Замість натискання двох останніх кнопок можна натиснути одну:

  Build and run (Побудувати і запустити). 9. Створити обробник OnPanel1LeftDown події натискання лівої кнопки миші на панелі Panel1:

  • на вкладенні Resources (ресурси) виділити панель Panel1, клацнувши на ній лівою кнопкою миші, і перейти до розгляду подій, натиснувши кнопку із зображенням фігурних дужок {};

  • навести вказівник миші на рядок з написом None (Жодного) праворуч від напису EVT_LEFT_DOWN, клацнути лівою кнопкою миші і з випадного меню вибрати Add new handler (Додати новий обробник);

  • у вікні діалогу New handler (Новий обробник) підтвердити створення обробника OnPanel1LeftDown, натиснувши кнопку Гаразд.

 10. Описати функцію OnPanel1LeftDown:

  • створити об'єкт класу wxPaintDC;
  • задати світло-сірий колір контуру (200,200,200);
  • описати кольори для виведення кількостей мін у сусідніх клітинах:
   wxColour c[10];
   c[0].Set(wxT("#eeeeee"));// білий колір
   c[1].Set(wxT("#0000ee"));// синій колір
   c[2].Set(wxT("#008800"));// зелений колір
   c[3].Set(wxT("#daa520"));// золотарний колір goldenrod
   c[4].Set(wxT("#800080"));// фіолетовий колір
   c[5].Set(wxT("#ee0000"));// червоний колір
   c[6].Set(wxT("#808000"));// оливковий колір
   c[7].Set(wxT("#4b0082"));// колір індиго
   c[8].Set(wxT("#8b4513"));// сідельно коричневий колір saddle brown
   c[9].Set(wxT("#808080"));// сірий колір - для невиявленої міни
  • описати масив символів для виведення — цифри і кружок ●;
  • задати властивості шрифту:
    
   wxFont font (20,wxFONTFAMILY_DEFAULT,wxFONTSTYLE_NORMAL,wxFONTWEIGHT_BOLD,false,"Ubuntu Calibri");
   z.SetFont(font);
  • визначити:
   • координати вказівника миші;
   • індекси відповідної клітини поля гри;
  • якщо клітину досі зафарбовано зеленим, робити таке:

   • якщо клітина містить міну:

    • в усіх клітинах на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах або зображення міни, якщо її розташовано у цій клітині;

    • через 2 секунди вивести вікно з повідомленням про програш;

   • інакше — при відсутності міни у клітині:

    • при відсутності мін у сусідніх клітинах:

     • виявити усі клітини, у які є шлях з початкової клітити через клітини, для яких немає мін у сусідніх клітинах;

     • в усіх таких виявлених клітинах на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах;

     • зменшити відповідним чином кількість невідкритих клітин без мін;

    • інакше — при наявності мін у сусідніх клітинах:

     • в обраній клітині на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах;

     • зменшити на 1 кількість невідкритих клітин без мін.

    Якщо кількість невідкритих клітин без мін дорівнює нулю, вікно з повідомленням про перемогу.

  Порівняти з очікуваним.

 11. Перевірити правильність виконання проекту. У разі потреби внести зміни у код програми.

 12. Повідомити вчителя про завершення роботи над проектом.

6. Підбиття підсумків уроку
Обговорення проблем виконання завдання. Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
У разі потреби доробити завдання. Удосконалити проект, передбачивши можливість задання розмірів клітини, обчислення і зміну цих розмірів при зміні розмірів вікна.


Текст упорядкував Олександр Рудик.