Розробка уроку — практичної роботи

Тема: реалізація алгоритму гри «Сапер» з визначенням для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами мовою C#.

Мета:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС, інтегроване середовище програмування Mono­Develop, бібліотек Cairo і Gtk# 3.0.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Для створення програмного втілення гри «Сапер» згадаємо вже знайомі класи і методи (у дужках вказано номер відповідного пункту вказівок щодо створення програми):

3. Вивчення нового матеріалу

Завдання. Створити мовою C# комп'ютерну гру «Сапер» на прямокутному полі, що складається з квадратних клітин однакового розміру.

Правила комп'ютерної гри «Сапер»

Мета гри: знайти всі порожні клітинки, не зачепивши міни.
Рівні складності вказують, обираючи розмір поля.
Початок гри: потрібно клацнути по довільній клітині ігрового поля.
Перебіг гри:

Якщо у відкритій комірці вказано число, воно показує, скільки мін приховано у восьми сусідніх клітинах навколо даної (нуль не вказують). Це число допомагає гравцеві зрозуміти, де розташовано безпечні клітини — див. зображення послідовних станів гри на полі 10×6.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Вказівки щодо створення програми

 1. Створити консольний застосунок у середовищі MonoDevelop з таким налаштуванням підключення пакунків.

  і таким замовленням пакунків на початку коду.

  using System;
  using Cairo;
  using Gdk;
  using Gtk;
 2. Змінити код для створення вікна такого вигляду,

  що містить область малювання бібліотеки Cairo під елеменами керування. Перевірити коректність роботи програми й порівняти з очікуваним.

 3. Описати властивості класу області малювання таким чином.

   public int
    h = 38, // відстань від області малювання до верхньої частини екрану  
    w = 30, // довжина сторони клітини ігрового поля
   w1 = 2, // ширина обмежувальної лінії
   nx = 0, // кількість стовпчиків - клітин по горизонталі
   ny = 10, // кількість   рядків - клітин по вертикалі
   nxy,   // кількість усіх клітин поля гри
   m = 10, // відсоток або кількість мін
   n,    // кількість невідкритих клітин без мін
   j,    // номер рядка
   k,    // номер стовпчика
   j0,   // номер стовпчика клітини з підірваною міною
   k0,   // номер  рядка  клітини з підірваною міною
   l0, l;  // лічильники для відкриття
   public int[] v = new int[1664];// допоміжний масив для:
                   // 1) випадкового розташування мін
                   // 2) черги відкриття клітин без мін
   public int[] u = new int [1664];  // допоміжний масив для черги відкриття клітин без мін
   public int[,] a = new int [32, 52]; // дані про кількість сусідніх клітин з мінами
   public bool[,] b = new bool[32, 52]; // дані про наявність мін
   public bool[,] d = new bool[32, 52]; // справджується для відкритих клітин
   Cairo.Color[] c =
   { new Cairo.Color(1,1,1,1),        // білий колір
    new Cairo.Color(0,0,1,1),        // синій колір
    new Cairo.Color(0,0.5,0,1),       // зелений колір
    new Cairo.Color(0.855, 0.651, 0.125, 1), // золотарний колір
    new Cairo.Color(0.25 , 0  , 0.5,  1), // фіолетовий колір
    new Cairo.Color(1  , 0  , 0  , 1), // червоний колір
    new Cairo.Color(0.5 , 0.5 , 0  , 1), // оливковий колір
    new Cairo.Color(0.293, 0  , 0.508, 1), // колір індиго
    new Cairo.Color(0.545, 0.271, 0.075, 1), // сідельно коричневий колір saddle brown
    new Cairo.Color(0.5 , 0.5 , 0.5 , 1) // сірий колір для міни
   };
   public bool p = false; // чи є потреба перемальовувати?

  Перевірити можливість компіляції й порівняти з очікуваним між коментарями

  // # 3 Властивості класу області малювання
  // # 3 Кінець

  І для усіх наступних порівнянь коду в коментарях буде вказано номер кроку створення програми.

 4. Переозначити метод OnDrawn класу області малювання для відображення поточного стану ігрового поля у довільний момент гри, використавши запроваджені на попередньому кроці властивості класу області малювання. Перевірити можливість компіляції й порівняти з очікуваним.

 5. Створити метод btClicked класу області малювання для породження початкової позиції гри. Назва вказує на те, що його буде викликано обробником події натискання кнопки з написом: "Почати". У методі описати виконання таких дій:

  • надати властивості p результату встановлення істинності такого виразу:

   (9 < nx) && (nx < 51) && (5 < ny) && (ny < 31) && (0 < m) && (m < 100);

  • при справдженні властивості p робити таке:
   • надати значення:

    nxy = nx*ny;
    m  = m *nxy/100; // кількість мін
    n  = nxy - m;  // кількість невідкритих клітин без мін
   • оголосити усі клітини без мін і закритими, надавши значення false усім елементам масивів b і d;
   • випадково заповнити ігрове поле мінами, надавши значення 9 відповідним елементам масиву а;
   • обчислити для кожної незамінованої клітини кількість мін у сусідніх клітинах;
   • вивести у консоль елементи масиву а поля для полегшення перевірки роботи програми.

  Для спрощення алгоритму підрахунку кількості мін у сусідніх клітинах зручно вважати, що ігрове поле оточено допоміжними порожніми клітинами, які не відображають і не відкривають. Індекси відповідних елементів 2-вимірних масивів можна вказати як:

  • для першого індекса, що описує розташування по горизонталі, 0 і nx+1;
  • для другого індекса, що описує розташування по вертикалі, 0 i ny+1.

  Перевірити можливість компіляції й порівняти з очікуваним.

 6. У коді класу вікна застосунку створити обробник події натискання кнопки вікні вказівкою:

  bt.Clicked += delegate{};
  одразу після вказівок розташування елементів вікна. В обробнику (між фігурними дужками) описати таке:

  • зчитування з текстових полів значень властивостей nx, ny, m області малювання;
  • виклик щойно створеного методу btClicked області малювання;
  • при справдженні властивості р області малювання:
   • методом Resize зміна розміру вікна застосунку для відображення всього ігрового поля;
   • методом QueueDraw виклик перемалювання області малювання.
  Перевірити можливість компіляції й порівняти з очікуваним.

 7. Для класу області малювання створити метод

  public void OnButtonPress(double x, double y) {}
  Назва вказує на те, що цей метод буде викликано обробником події натискання кнопки миші. Метод отримує значення екранних координат вказівника миші відносно вікна застосунку. У методі (між фігурними дужками) описати такі дії:

  • визначити номер рядка і стовпчика клітини, у межах якої натиснуто кнопку миші;
  • властивості p надати значення істинності висловлювання: "клацнуто на закритій клітині";
  • при справдженні p робити таке:
   • якщо клітина містить міну:
    • в усіх клітинах на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах або зображення міни, якщо її розташовано у цій клітині;
   • інакше — при відсутності міни у клітині:
    • при відсутності мін у сусідніх клітинах:
     • виявити усі клітини, у які є шлях з початкової клітити через клітини, для яких немає мін у сусідніх клітинах;
     • в усіх таких виявлених клітинах на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах;
     • зменшити відповідним чином кількість невідкритих клітин без мін;
    • інакше — при наявності мін у сусідніх клітинах:
     • в обраній клітині на білому тлі вивести кількість мін у сусідніх клітинах;
     • зменшити на 1 кількість невідкритих клітин без мін.

  Перевірити можливість компіляції й порівняти з очікуваним.

 8. Для класу вікна застосунку переозначити обробник події натискання кнопки миші On­Button­Press­Event. Описати виконання таких дій:

  • виклик щойно описаного методу OnButtonPress класу області малювання;
  • при справдженні властивості р області малювання:
   • викликати метод QueueDraw, що спричинить перемалювання вікна;
   • якщо всі вільні від мін клітини відкрито, вивести вікно з повідомленням: "Ви виграли!";
   • якщо клацнули на клітині з міною, вивести вікно з повідомленням: "Ви програли!";

  Перевірити можливість компіляції й порівняти з очікуваним.

 9. Перевірити правильність роботи програми. При потребі змінити код.
 10. Зберегти проєкт у вказану вчителем теку.
 11. Повідомити вчителя про завершення роботи над проектом.

6. Підбиття підсумків уроку
Обговорення проблем виконання завдання. Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
У разі потреби доробити завдання. Удосконалити проект, передбачивши можливість задання розмірів клітини, обчислення і зміну цих розмірів при зміні розмірів вікна.


Текст упорядкував Олександр Рудик.