Розробка уроку — практичної роботи

Тема: створення комп’ютерної гри з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера мовою програмування Java.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо технологій імітації руху та моделювання гри.

Учень повинен пояснювати: призначення та спосіб дії програмного таймера.

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС, JDK (Java Developer Kit, комплект розроб­ника Java) та середовищем програмування мовою Java. Наприклад, Eclipse чи Netbeans, для яких подано опис створення програми.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Інструктаж з ТБ.
 4. Вироблення практичних умінь і навичок.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності й готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Яким чином створюють графічні примітиви у програмі мовою Java? Відповідь порівняти з раніше розглянутим прикладом.

 2. Прокоментувати дію вказівок і зміст аргументів Step.

   boolean b=true;
   Timer timer;
  …
    timer = new Timer();
    timer.schedule(
    new Step(),
         0,
        100);
  …
    class Step extends TimerTask
    { @Override
     public void run()
     { if (b) { … }
      else  { timer.cancel();}
     }
    }
 3. Яким чином створюють здійснюють анімацію без мерехтіння екрану у програмі мовою Java? Відповідь порівняти з раніше розглянутим прикладом.

3. Інструктаж з ТБ
4. Вироблення практичних умінь і навичок


Для створення програмного втілення гри Пінг-Понг візьмемо за основу:

Завдання.

 1. Описати порядок створення складових гри Пінг-Понг з відбиванням м'яча від бокових меж ігрового поля і двох ракеток, керування однією з яких здійснює людина, а керування іншою здійснює комп’ютерна програма.

 2. Cтворити й налагодити програму для такої гри.

 3. Код програми записати у файл Ваше_прізвище у теку, вказану вчителем.

Порядок створення складових гри Пінг-Понг
(бажано отримати як результат конкурсу ідей)

 1. Запозичити код.
 2. Вилучити з коду все зайве.
 3. Задати значення змінних головного класу.
 4. У коді перевизначення методу paint відобразити поточний стан гри.
 5. Створити обробники подій, використавши наданий зразок.
 6. У завданні для таймера описати зміну стану гри за 1 крок.

Вказівки щодо створення програми

 1. Створити проєкт graphtest, у якому файл Graphtest.java містить код раніше розглянутого прикладу. Скористатися описом алгоритму створення проєкту для середовища Eclipse чи Netbeans (з точністю до назв пакунку і класу).

 2. Вилучити з коду зайве: вилучити вказівки, що стосуються відображення вмісту файлів background.jpg (лісовий пейзаж) і plane.png (літак). Перевірити правильність роботи коду:

  • або натиснути кнопку Run Project (Запустити Проєкт);
  • або натиснути клавішу F6

  і після появи вікна спостерігати рух червоного круга на темнозеленому тлі.

 3. Задати значення змінних головного класу.

   public int
    i=0,  // стан гри
    il=0, // кількість очок на рахунку програми
    ir=0, // кількість очок на рахунку гравця
    w=780, // ширина вікна програми та ігрового поля
    h=500, // висота ігрового поля
    c=24, // висота рядка заголовку вікна програми   
    a=10, // ширини прямокутника — зображення ракетки
    b=100, // висота прямокутника — зображення ракетки,
    d=20, // діаметр круга — зображення м'яча,
    d_=8, // приріст ординати ракетки на одне оновлення екрану (3),
    dx=0, // приріст поточної величини приросту абсциси круга за 1 такт оновлення екрану
    dy=0, // приріст поточної величини приросту ординати круга за 1 такт оновлення екрану
    dx_=9, // верхня межа приросту абсциси круга за 1 такт оновлення екрану
    dy_=4, // верхня межа приросту ординати круга за 1 такт оновлення екрану
    x =(w-d)/2,  // поточна абсциса ЛВК квадрата, що містить зображення м'яча
    y =(h-a)/2+c, // поточна ордината ЛВК квадрата, що містить зображення м'яча   
    yl=(h-b)/2+c, // ордината верхнього краю прямокутника-ракетки ліворуч, керованого програмою
    yr=(h-b)/2+c; // ордината верхнього краю прямокутника-ракетки праворуч, керованого людиною
   public boolean
    up  = false, // потрібно рухати жовтий прямокутник догори
    down = false; // потрібно рухати червоний прямокутник догори   
    Font f = new Font("Serif",Font.BOLD, 24); // шрифт для виведення рагунку
    Timer timer;
  і змінити у коді конструктора:
  • вказівку задання розмірів вікна на таку: setSize(w, h+c);
  • проміжок часу між послідовними викликами таймера:

   timer.schedule(new Step(), 0, 50);
 4. Відобразити поточний стан гри у коді перевизначення методу paint:

  • ігрове поле темно зеленого кольору "#008000";
  • лінії розмітки і зображення м'яча білого кольору;
  • прямокутники (зображення ракеток):
   • ліворуч — червоного кольору — керований програмою;
   • праворуч — жовтого кольору — керований користувачем;
  • написів для ведення рахунку з нижнім лівим кутом:
   • по горизонталі — на 9 пікселів лівіше від середини половини поля;
   • по вертикалі — на 30 пікселів нижче верхньої межі поля.
 5. Створити обробники подій, породжених клавіатурою, вставивши наприкінці коду класа Graphtest такі вказівки переозначення обробників подій:

   
  @Override public void keyPressed (KeyEvent e)
  { if (e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_UP)  {up=true; down=false;}
   if (e.getKeyCode()==KeyEvent.VK_DOWN) {up=false; down=true; }
  }
  @Override public void keyTyped  (KeyEvent e){}
  @Override public void keyReleased(KeyEvent e){up=false; down=false; }

  Для успішної компіляції потрібно ще: вставити у довільне місце коду конструктора класу Graphtest встановлення прослуховування подій, породжених клавіатурою:

  this.addKeyListener((KeyListener) this);

  і оголосити його використання у класі Graphtest, розширивши його заголовок до такого:

  public class Graphtest extends JFrame implements KeyListener

  Після здійснених змін перевірити коректність компіляції коду і у разі потреби внести зміни у код.

 6. У завданні для таймера описати зміну стану гри за 1 крок.

  • Якщо номер стану гри 0 (вкидання м'яча у напрямку ліворуч), розташу­вати білий круг у центрі поля, надати йому сталої горизонтальної швидкості ліворуч, випадкової вертикальної швидкості і перейти до стану гри з номером 1.

  • Якщо номер стану гри 1 (рух м'яча):

   • надати координатам ЛВК круга приростів;

   • врахувати можливість відбивання від горизонтальних меж поля:

    • складова швидкості по вертикалі змінює напрям на протилежний;

    • відрізок з кінцями у центрах кругів при русі з відбиванням і без нього перпендикулярний до межі і поділяється нею навпіл;

   • якщо найближча до лівого (правого) краю екрану точка білого круга перетнула білу обмежувальну лінію поза розташуванням прямокутника червоного (жовтого) прямокутника зображення ракетки програми (користувача), збільшити рахунок суперника на 1 у перейти до стану гри з номером 0 (2).

  • Якщо номер стану гри 2 (вкидання м'яча у напрямку праворуч), розташу­вати білий круг у центрі поля, надати йому сталої горизонтальної швидкості праворуч, випадкової вертикальної швидкості і перейти до стану гри з номером 1.

 7. Перевірити правильність роботи програми. У разі потреби змінити код.

5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Порівняти створену програму з демонстраційним розв'язанням. Змінити наявну програму, додавши випадковість у вибір величини перемі­щення ракетки, керованої програмою. Інакше кажучи, надати можливість користувачу виграти.


Матеріал упорядковано Олександром Рудиком.