Розробка уроку

Тема: способи реалізації структур даних. Формальні та фактичні параметри, хеш-таблиця (словник), масив, список, стек, черга мовою Java.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо способів реалізації структур даних мовою Java.

Учень повинен пояснювати:

Учень повинен вміти:

Обладнання: комп’ютери з встановленими ОС та браузером. У разі нестійкого сполучення з Інтернетом — з встановленим середовищем програмування мовою Java.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Дати означення таких понять: масив, елемент масиву, індекс масиву.
 2. Перелічити властивості масиву.
 3. Описати форми оголошення масиву.
Порівняти з очікуваним за навчальним матеріалом наявної розробки — див. розділ 4.

3. Вивчення нового матеріалу

Опис структури даних є важливою складовою розробки програмного забезпечення. Розглянемо спочатку безвідносно до мови програмування найпоширеніші структури, а потім — вбудовані засоби мови Java, за допомогою яких ці структури (і не лише їх) можна втілити у тексті програми.

Зв'язний списоклінійно упорядкована структура (послідовність) даних, елементи якої — вузли — містить два види даних:

Використовують також двічі зв'язні списки, в яких кожен вузол має вказіваник і на наступний, і на попередній елемент списку.

Основні дії зі зв'язним списком:

Стеклінійно упорядкована структура (послідовність) даних, у яку можна вставити елемент або з якої можна вилучити елемент лише з одного кінця.

Стек нагадує стос аркушів паперу у вузькій шухляді: щоб узяти певний аркуш, потрібно спочатку прибрати всі аркущі над ним. Кажуть, що для стеку діє принцип: «Останній зайшов, перший вийшов» (англій­ською LIFO: Last In First Out).

Основні операції зі стеком:

Чергалінійно упорядкована структура (послідовність) даних, у яку можна вставити елемент з одного кінця або з якої можна вилучити елемент з іншого кінця.

Прообразом цієї структури є чергу людей у магазині: того, що став першим, буде обслужено першим. Якщо розглядати чергу щодо доступу до даних, то вона реалізує принцип: «Першим зайшов, перший вийшов» (англій­ською First In First Out, FIFO). Інакше кажучи, після додавання нового елементу всі елементи, які було додано до цього, потрібно вилучити до того, як новий елемент буде вилучено.

Основні операції з чергою:

Примітка. Якщо наперед відома найбільша кількість елементів стеку чи черги, то ці структури даних можна реалізувати як масиви з цілими індексами-вказівники на кінець і початок стеку чи черги (при досягненні чергою кінця масиву потрібно переходити на початок масиву). При суворих обмеженнях на час виконання програми (наприклад, на олімпіаді з інформатики) такий спосіб може виявитися доцільнішим, бо опрацювання масиву буде швидшим, ніж ті самі дії з вектором.

Хеш-таблиця (hash table) — це структура даних для зберігання пар ключ-значення.

Словник (асоціативний масив, карта, відображення) — це вбудована структура даних для збереження даних у форматі ключ-значення.

Цю структура даних легко уявити як шафу з підписаними шухлядами. Усі дані зберігають у шухлядах. За назвою можна легко знайти шухляду і взяти з неї те значення, яке там розташовано.

На відміну від звичайних шаф, в асоціативний масив будь-коли можна додати нові «шухляди» або вилучити вже наявні.

Коллізіявипадок збігу виведення при різних аргументах хеш-функції.

Примітка. Для виконання практичних завдань уроку достатньо переходити за посиланням для ознайомлення з таким:

На розсуд учителя: обмежитися лише переліченим вище чи вивчати додаткові питання. В останньому випадку обов'язково ознайомитися з інтерфейсами Iterator і Comparator.

Вбудовані структури даних мови Java

Java до версії 2 надавала спеціальні класи (Dictionary, Vector, Stack, Properties) для зберігання та керування групами об'єктів. Але їм не вистачало єдиного спрямування. Тому використання Vector відрізняється від використання Properties.

Колекції Java були створені для задоволення таких вимог:

З цією метою використано набір стандартних інтерфейсів. Стандартні втілення типу LinkedList, HashSet, і TreeSet з цих інтерфейсів можна використовувати "як є". Також є можливість втілити свою власну колекцію.

Склад колекцій:

Відображення (Map) не є колекціями у звичайному розумінні, але вони повністю інтегровані з колекціями.

Класи та інтерфейси структури колекцій містить java.util.

Інтерфейси колекцій

Стандартні класи колекцій Java
(гіперпосилання подано на опис неабстрактних класів)

Перші 5 з перелічених класів з назвою Abstract* лише зменшують зусилля, необхідні для втілення інтерфейсів колекцій.

Cтатичні сталі Collection: EMPTY_SET, EMPTY_LIST та EMPTY_MAP.

Алгоритми колекцій визначено як статичні методи у класі Collections.

Інтерфейс Iterator забезпечує пересування колекцією й перебір її елементів..

Інтерфейс Comparator (порівнювач) визначає методи порівняння, які використовують при упорядкуванні структур даних.

4. Інструктаж з ТБ
5. Вироблення практичних навичок


Створити програми для розв'язання таких задач
(при роботі з файлами: введення з файлу input.txt, виведення у файл output.txt):

 1. Зчитати з файлу кількість цілих чисел й самі цілі числа. Всі вхідні дані у межах діапазону значень типу int. Розмістити парні числа на початку списку, непарні — в кінці і записати елементи списку у файл.

 2. Заповнити випадковими числами різного знаку масив з 10 елементів. Вивести на консоль значення елементів масиву і список з додатних елементів масиву з непарними індексами.

 3. Заповнити випадковими невід'ємними цілими числами від 0 до 5 включно масив з 10 елементів. Внести у список лише елементи масиву, що належать зовні проміжку [2, 4].

 4. Заповнити випадковими цілими числами від −15 до 15 включно список з 10 елементів. Знайти суму абсолютних величин (модулів) елементів списку, розташованих після першого від’ємного.

 5. Заповнити випадковими цілими числами від 0 до 19 включно список з 5 елементів. Обчислити суму всіх цифр елементів списку.

 6. Створити словник з 10 пар такого вигляду:

  прізвище (на власний вибір) : оцінка (у початковий момент 0).

  Надати оцінкам випадкових значень від 1 до 12 включно. Вивести значення середнього арифметичного оцінок і прізвища тих, у кого середній бал вищій, ніж середній бал по групі.

 7. Створити словник, зв'язавши його зі змінною s, і наповнити даними, які б відображали кількість учнів в різних класах початкової школи: 1а, 1б, 2а, 2б, … , 4б. Вивести словник. В усіх класах змінити кількість учнів на 1, 2, 3 чи 4 і знову вивести словник. Обчислити загальну кількість учнів у школі й вивести її значення.

 8. Використавши поняття стека і функцію s.indexOf(c), що повертає індекс позиції першого входження аргумента-рядка або аргумента-символа с у рядок s, перевірити, чи правильно розставлені дужки у заданому виразі. Програму перевірити, опрацювавши такі рядки:
  "[{([[[<>]]])(<>)(){}}]"
  "]()(){<>}[[()]]"
  "[(sjd),'2'],{2:3} [<>]"
  "{[[[[((()))]]<]>]}"

  і отримати таке: true false true false.

 9. Використавши множину, змоделювати відповідь на повідомлення прізвища:
  • при зверненні уперше: «Спасибі, що вибрали саме нас!»
  • при повторному зверненні: «Раді знову вас бачити!»
 10. За квитками на прем'єру нового мюзиклу вишикувалася черга з N глядачів, кожний з яких хоче купити один квиток. На всю чергу працює лише одна каса, тому продаж квитків йшов дуже повільно, приводячи глядачів у відчай. Найкмітливіші швидко помітили, що, як правило, декілька квитків в одні руки касир продає швидше, ніж коли ці самі квитки продають по одному. Тому вони запропонували декільком людям, що стоять підряд, віддавати гроші першому з них, щоб він купив квитки на всіх. Але для боротьби із спекулянтами касир продавала не більше 3-х квитків в одні руки. Тому домовитися таким чином між собою могли лише двоє або троє глядачів. Відомо, що на продажу j-ій людині з черги одного квитка касир витрачає Aj секунд, на продаж двох квитків — Bj секунд, трьох квитків — Cj секунд. Написати програму, яка підрахує мінімальний час, за який можна обслужити усіх глядачів. Звернути увагу, що квитки на групу людей, що об'єдналися, завжди купує перший з них. Також ніхто в цілях прискорення не купує зайвих квитків.

  Формат файлу вхідних даних: Спочатку вводять число N — кількість глядачів у черзі (3 ≤ N ≤ 5000). Далі йде N трійок натуральних чисел Aj, Bj, Cj. Кожне з цих чисел не перевищує 999 999 999. Людей у черзі нумерують, починаючи з 0, від каси.

  Формат файлу вихідних даних. Вивести одне число — мінімальний час у секундах, за який можна обслужити N глядачів.

  Вказівка до виконання. Ефективні алгоритми комбінаторики як правило пов'язані з рекурентними співвідношеннями. Немає необхідності запам'ято­вувати всі вхідні дані.

Порівняти отримані розв'язання з демонстраційними: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

6. Підведення підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання
Вивчити навчальний матеріал уроку. Доробити при потребі розв'язання задач. Створити роз'язання задачі 8 з використанням структури класу Stack замість LinkedList.


Текс упорядкував Олександр Рудик з використанням матеріалів сторінки http://proglang.su/java/data-structures.