Розробка уроку

Тема: опрацювання рядків мовою PHP.

Мета: сформувати визначення поняття рядків у мові програмування, ознайомити учнів з їх функціями та методами, навчити створювати програми мовою PHP опрацюванням рядків.

Обладнання: ПК з встановленими ОС і середовищем програмування PHP або зі стійким доступом до інтернету для використання сервісів PHP-online.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з ТБ.
 5. Закріплення вивченого матеріалу.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом, перевірка присутності учнів. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

Рядоклінійно упорядкована послідовність символів, яку викорис­товують для зберігання і подання текстової інформації.

Значення рядка записують в лапках або в апосторофах залежно від тексту: якщо всередені тексту є апостроф, то його бажано взяти в лапки. І навпаки: якщо всередені рядка є лапки, то текст записують між апострофами.


Наприклад:

$s = "об'єктно орієнтована";
$t = 'мова програмування "PHP"';

Службові символи (екрановані послідовності)

\\   // символ \
\'   // символ'
\"   // символ "
\0   // символ Null (не є ознакою кінця рядка)
\f   // ознака кінця сторінки
\n   // ознака кінця рядка
\t   // горизонтальна табуляція
\v   // вертикальна табуляція

Описати дію коду і порівняти з очікуваним:

3. Вивчення нового матеріалу

Базові дії з рядками

echo 'spam'.'eggs'; // 'spameggs' - конкатенація (додавання)
echo strlen('spam'); // 4     - довжина рядка
$S = 'spam'; 
echo $S[0];     // 's' - доступ за індексом
echo $S[2];     // 'a'

Приклади використання функцій і методів рядків

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу


При виконанні кожного завдання:

Завдання 1. Скласти програму для підрахунку кількості слів у рядку. Словом вважати довільну (навіть порожню) послідовність символів, відокремлену символами пропуску.

Завдання 2. Скласти програму для підрахунку кількості входжень літери латиниці a у рядку.

Завдання 3. Порівняти складені програми з демонстра­ційними розв'я­зан­нями:

 1. HTML + PHP;
 2. HTML + PHP.

Примітка. Для перевірки правильності коду php достатньо ввести код у довільне середовище програмування online мовою php, замінивши trim($_REQUEST['s']) на рядок, який потрібно опрацювати.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

Завдання 4. Перевірити, чи розташовано у алфавітному порядку слова, записані латиницею у рядку тексту. Порівняти складені програми з демонстра­ційним розв'я­зан­ням: HTML + PHP. Протестувати програму для рядка з використанням кирилиці, у тому числі українських літер, яких немає у російській абетці. Поміркувати, як потрібно змінити програму, щоб отримувати правильну відповідь і в цьому випадку.

Завдання 5. Перекласти мовою PHP програму мовою Pascal для отримання нормальної диз'юнктивної форми булевої фукції. За бажанням зчитування даних можна зробити з клавіатури, а виведення на екран.


Текст упорядкувала Вікторія Олегівна Вовченко, вчитель Українського колежу імені В.О.Сухомлинського (СШ № 272) Дніпровського району м.Києва під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 10.12.2018 по 14.12.2018 р.


В роботі було використано матеріали розробки Людмили Анатоліївни Кашперенко.