Розробка уроку

Тема: сучасні мови програмування.

Мета:

По завершенню вивчення учень:

Обладнання: комп’ютери зі встановленими ОС.

Структура уроку

  1. Організаційний момент
  2. Актуалізація опорних знань
  3. Вивчення нового матеріалу
  4. Закріплення вивченого матеріалу
  5. Підведення підсумків уроку
  6. Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент
Привітання з учнями. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання. Оголошення теми й мети уроку.

2. Актуалізація опорних знань

Дати означення (описати) поняття, виділені жирним шрифтом. Порівняти з очікуваним.

Алгоритм — це запис скінченої послідовності вказівок, виконання яких призводить до розв'язання певної задачі.

Вказівка (алгоритму) — це спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

Виконавець (алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно з алгоритмом.

Система вказівок виконавця — це множина (сукупність) всіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

Середовище виконання алгоритму — об'єкти, з якими працює виконавець у процесі виконання алгоритму.

3. Вивчення нового матеріалу

Мова програмуванняце система позначень для опису алгоритмів та структур даних.

Деякі історичні факти

Мову програмування визначає набір лексичних, синтаксичних і семантичних правил, що задають зовнішній вигляд програми і дії, які виконує виконавець (комп'ютер) під її керуванням.

Перші мови програмування було створено задовго до появи перших комп'ютерів. Ще в 19-му столітті існували «програмовані» ткацькі верстати та піаніно-програвачі. На початку 20-го століття починають викорис­товувати перфокарти й механічне опрацювання даних.

Першою широковживаною компільованою мовою став розроблений групою Джона Бекуса Фортран (Fortran від formula translator — перекладач формул), анонсований у 1954 році і випущений у 1957 для IBM 704.

У 1958 році у Масачусетському Технологічному Інституті розробили LISP — мову, яка понад чверть століття домінувала у програмуванні задач штучного інтелекту.

У 1964 році було створено спрощену мову BASIC — Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code — для навчання програмуванню студентів, які переважно спеціалізувалися у вільних мистецтвах, а не технічних науках.

У 1965 році було розроблено мову PL/I, яка поєднувала можливості мов Фортран, ALGOL і COBOL, і виявилась заскладною, хоча і була у широкому вжитку у 1970-их у наукових і бізнес задачах.

У 1971 році Вірт опублікував опис мови Pascal, яка у 70-их стала загальновживаною для навчання студентів.

У 1972 році Деніс Річі розробив у Bell Labs мову C. Тоді ж у Марселі створено інтерпретатор мови Пролог — першої і найвідомішої мови логічного програмування.

У 1984 році з метою об'єднання різних діалектів мови LISP створено Common LISP. Випущено MATLAB.

У 1985 році Б'ярн Страуструп опублікував реалізацію мови C++.

У 1986 році Borland і Apple незалежно створили об'єктно-орієнтоване розширення мови Pascal — Object Pascal.

У 1991 році створено Visual Basic і опубліковано Python.

У 1995 році Sun Microsystems випустила Java, Netscape, JavaScript, тоді ж створено PHP і Ruby.

У 2001 році створено C#.


Критерії класифікації мов програмування:

Мови програмування низького рівня (машинно-орієнтовані)це мови, у яких принципи керування і структура даних безпосередньо відображають архітектуру ЕОМ. Такі мови орієнтовані на конкретний тип процесора і враховують його особливості.

Мови програмування високого рівняце мови, у яких засоби керування і роботи з даними відображають потреби програміста, а не можливості апаратних засобів. Програма, написана такою мовою, є послідовністю операторів, структурованою відповідно до правил мови. Такі мови оперують сутностями, ближчими і зрозумілішими людині — змінними, функціями тощо. Особливості конкретних комп'ютерних архітектур в них не враховано. Тому розроблені на цих мовах програми можна виконувати на інших комп'ютерах тієї самої платформи.

Розробляти програми мовами високо рівня за допомогою зрозумілих команд значно простіше, а помилок при їх розробці допускають набагато менше. При цьому програмісти отримали можливість не розписувати в деталях обчислювальний процес на рівні машинних вказівок, а зосередитися на основних особливостях алгоритму. Такі мови ще називають алгоритмічними. Приклади саме таких мов ми розглянемо детальніше далі.

Паради́гма програмува́нняце система ідей і понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм, а також спосіб мислення програміста.

Основні парадигми програмування

Поширені мови програмування високого рівня та середовища:

4. Закріплення вивченого матеріалу
Перелічити відомі мови (середовища) програмування та їхні характеристики. Переглянути розробки уроків щодо використання незнайомих для учнів мов програмування.

5. Домашнє завдання
Доповнити опис 2 актуальними в індустрії ІТ технологій мовами програмування.


Текст упорядкувала Кисельова Анжела Володимирівна, учитель спеціалізованої школи № 40 з поглибленим вивченням німецькрї мови Святошинського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 29.10.2018 по 2.11.2018.