Компіляція і виконання програми мовою C++
вказівками терміналу

Усі наступні дії проведено при ОС Linux Mint 19 Matе з компілятора g++ (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0.

Склад компілятора g++:

Розглянемо покроково компіляцію і запуск на виконання програми demo.cpp:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ cout <<"Програму С++ запущено з терміналу!"<<endl;
  return 0;
}

з використанням таких вказівок терміналу:

Перелік вказівок без коментарів має такий вигляд:

g++ -E demo.cpp -o demo.ii
g++ -S demo.ii -o demo.s
as demo.s -o demo.o
g++ demo.o -o demo
chmod u+x demo
./demo

Текст упорядкував Олександр Рудик.