Алгоритм створення програми мовою С++
у середовищі CodeBlocks


 1. Використати вказівку меню File / New / Progect…

 2. У вікні діалогу New from template вибрати Empty project і натиснути кнопку Go.

 3. У вікні діалогу Empty project натиснути кнопку Next.

 4. У вікні діалогу Empty project вказати:

  • у полі Project title назву проекта;
  • у полі Folder to create project in: теку проекта;
  • у полі Project filename назву файла програми

  і знову натиснути кнопку Next.

 5. У вікні діалогу Empty project: у разі потреби змінити налаштування компілятора (наразі це непотрібно робити), натиснути кнопку Finish

  і отримати вікно з назвою проекту.

 6. Долучити до проекту файл:

  • використати вказівку меню File / New / File…;

  • у вікні діалогу New from template вибрати C/C++ source і натиснути кнопку Go;

  • у вікні діалогу C/C++ source вибрати C++ і натиснути кнопку Next;

  • у вікні діалогу C/C++ source, натиснувши кнопку …, вказати у полі Filename with full path: шлях до файлу і натиснути кнопку Finish.

 7. Ввести код програми.

 8. Використавши наявні на панелі Compiler кнопки:
  Build — Побудувати;
  Run — Запустити;
  Build and run — Побудувати і запустити,
  запустити програму на виконання і протестувати її.

Примітка. Ніщо не завадить записати код у текстовому файлі у середовищі примітивного текстового редактора, після чого відкрити цей файл в інтегрованому середовищі програмування CodeBlocks.

Приклад програми, що виводить кирилицю.

#include <iostream>
#include <clocale>
using namespace std;
int main()
{
 setlocale(LC_CTYPE,"rus");
 cout << "Перша проба пера\n";
 return 0;
}
при, наприклад, таких налаштуваннях компілятора.

Щоб пересвідчитися у цьому, потрібно: