Розробки уроків з інформатики,
які мають передувати вивченню мов програмування
  Початкова школа
 1. Програмування танцю
 2. Програмування в онлайн-середовищі CodeMonkey
 3. Програмування руху робота у середовищі robozzle
 4. Використання online-сервісу Code.org:
 5. Основи подійно та об'єктно орієнтованого програмування у середовищі Kodu Game Lab

 6. Scratch
 7. Лінійні алгоритми, розгалуження, алгоритми з повтореннями, цикли з умовою та цикли з лічильником
 8. Поняття події, види подій, опрацювання події
 9. Відтворення руху комп’ютерного об’єкта на площині, у тому числі з оминанням перешкод
 10. Креслення геометричних фігур із повторюваними елементами
 11. Відтворення взаємопов’язаного функціонування кількох комп’ютерних об’єктів (роз'їзд машин на перехресті зі світлофором без пішоходів)
 12. Cтворення нескладної комп’ютерної гри, у якій об’єкти «реагують» на події
 13. Створення програм із розгалуженням і повторенням з використанням змінних
 14. Створення інформаційних моделей та їх застосування до розв’язування задач
 15. Cтворення програм розрахунку числового значення за заданою формулою, знаходження кореня рівняння
 16. Cтворення моделей рівномірного прямолінійного руху об’єкта, руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху