Базові задачі на побудову
за допомогою циркуля й лінійки
 1. Поділ даного відрізка:
  1. навпіл;
  2. на задану кількість рівних частин;
  3. на частини, пропорційні до даних величин;
 2. Побудова перпендикуляра до даної прямої через дану точку.
 3. Побудова прямої, що паралельна до даної прямої і проходить через дану точку;
 4. Побудова четвертого пропорційного відрізка;
 5. Побудова при даній вершині променя кута, що дорівнює:
  • даному куту;
  • 30°, 45°, 60°, 90°, 120° або 135°;
 6. Поділ даного кута навпіл;
 7. Побудова кола даного радіуса, що містить дані дві точки;
 8. Побудова кола, що містить три дані точки, що не лежать на одній прямій;
 9. Знаходження центра даного кола;
 10. Поділ даної дуги кола навпіл;
 11. Побудова дотичної до даного кола, що містить дану точку;
 12. Побудова спільної зовнішньої дотичної до даних двох кіл;
 13. Побудова спільної внутрішньої дотичної до даних двох кіл;
 14. Побудува трикутника за трьома сторонами;
 15. Побудова ГМТ, з яких даний відрізок видно під даним кутом.