Зміст, передмова,
предметний покажчик
і перелік позначень посібника
«Початки алгебри, аналізу, аналітичної геометрії і теорії ймовірностей»

(Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005, 416 с.)