Питання для тестування
 1. Інформація: 1, 2, 3.
 2. Апаратне забезпечення: 1, 2, 3.
 3. Операційна система: 1, 2, 3.
 4. Комп'ютерні мережі: 1, 2, 3.
 5. Текстовий редактор: 1, 2, 3.
 6. Електронні презентації: 1, 2, 3.
 7. Електронні таблиці: 1, 2, 3.
 8. Бази даних: 1, 2, 3
 9. Растрова графіка: 1, 2, 3.
 10. Векторна графіка: 1, 2, 3.
 11. Основи Інтернету: 1, 2, 3.
 12. Мова розмітки гіпертексту HTML: 1, 2, 3.
 13. Основи JavaScript: 1, 2, 3.

      У поданих прикладах відповідей перший варіант відповіді (перші варіанти, якщо потрібно вказати кілька варіантів) правильні. Це зроблено для того, щоб породжувати за допомогою програми випадковим чином вибірку тестових завдань у вигляді html-коду, записаного у файл task.html. Ключі правильних відповідей програма записує у файл answer.txt з таким форматом кожного рядка: № питання + послідовність номерів варіантів у тому порядку, у якому їх подано у початковому переліку. У разі некорекності умов запуску програми (відсутність певного файлу, перевищення замовленої кількості питань над наявною) програма припиняє роботу, записавши у файл ReadMe.txt відповідне повідомлення.

      Для використання бази питань здійсніть таке:

 1. Завантажте архів i розпакуйте вміст.
 2. У файлі list.txt вкажіть, скільки питань потрібно вибрати з окремого файлу. Кожний рядок вказаного файлу має такий формат: кількість питань + назва файлу;
 3. У першому рядку файлу task.html змініть при потребі назву заголовку (замість слів "Приклад стохастичного упрорядковання завдань");
 4. Запустіть на виконання zno.exe;
 5. Ознайомтеся з результатом, переглянувши task.html i answer.txt.

      Змінюючи вміст task.html чи файлів бази завдань або створюючи нові, суворо дотримуйтеся таких правил:

 1. У першому рядку, що має такий вигляд:
   <HTML><HEAD><TITLE>…</TITLE></HEAD><BODY bgcolor="#FFEBCD">…
  на першій позиції — пропуск. Заміні підлягають лише:
  • назва сторінки і текст на ній до початку нумерованого списку;
  • гарнітура (наприклад, на times для завдань з математичними формулами);
  • колір тла. Відсутність замовлення кольору, як у task.html, означає: колір вибирають згідно із замовчуванням користувача. Зазвичай, це білий колір.
 2. На формулювання одного завдання у форматі:
  <LI><B>...</B><OL TYPE=A>
  відведено лише один рядок. На першій позиції цього рядка — символ <.
 3. На формулювання одного варіанту відповіді у форматі:
   <LI>...</LI>
  відведено лише один рядок. На першій позиції — пропуск.
 4. Перелік варіантів відповіді на одне й те саме питання завершують таким рядком:
  </OL></LI><BR>.
  На першій позиції цього рядка має стояти символ <.
 5. Файл завершують рядком:
  </OL></FONT></BODY></HTML>
  .
  На першій позиції — символ <.
Інакше кажучи, змінюючи вмiст, не чіпайте розбиття на рядки й заповнення перших позицій кожного рядка.