Розробка уроку — практичної роботи

Тема: Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів.

Мета: навчитися працювати з різними освітніми інтернет-ресурсами при вивченні навчальних предметів, забезпечити готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Після виконання практичної роботи учень уміє:

Обладнання й матеріали: комп'ютери, під'єднані до Інтернету, зі встановленими ОС і програмою перегляду ресурсів глобальної мережі, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Інструктаж з технiки безпеки.
 5. Вироблення практичних навичок.
 6. Підбиття підсумків уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. В чому полягає призначення Інтернету?
 2. Які правила адресації ресурсів в Інтернеті?
 3. Яке призначення основних протоколів Інтернету?
 4. Які основні функції інтернет-провайдера?
 5. Які є види мережних пристроїв та їх призначення?
 6. Для чого призначенні геосервіси?
 7. Який алгоритм організації пошуку інформації в Інтернеті?

3. Вивчення нового матеріалу

Ресурсикількісна міра можливості виконання будь-якої діяльності; умови, що дозволяють за допомогою певних перетворень отримати бажаний результат.

Освітні інтернет-ресурсице ресурси освітнього характеру, розташовані у веб-просторі мережі Інтернет. До них належать не лише ресурси, підготовлені з використанням спеціальної веб-технології (веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал), а й інші електронні ресурси, які зберігають на веб-серверах у різних форматах (текстових, графічних, архівів, аудіо, відео тощо).

4. Інструктаж з ТБ
5. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Переглянути запропоновані ресурси на підтримку навчання шкільних предметів (по два з усіх предметів), створити й заповнити у текстовому процесорі таблицю корисних посилань з такими назвами стовпчинів: назва, URL-адреса, пропозиції щодо застосування:

 2. Ознайомитися з правилами користування системою дистанційної підтримки навчання у школі, проглянути доступні матеріали та визначитися щодо можливості їх використання:

  • відкрити сайт дистанційного навчання http://dl.kpi.kharkov.ua;

  • переглянути, з яких предметів можна пройти тестування для контролю власних знань;

  • відкрити курс Сучасна українська література для старшокласників (тьютор Михайлова Н. В.);

  • відкрити вкладинку Про курс та переглянути умови навчання та програму курсу: оцінити її перспективність щодо покращення власних знань з української літератури та розширення світогляду;

  • за бажанням зареєструватися на одному з курсів, що вас зацікавив.

6. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання

 1. Опрацювати конспект уроку.

 2. Переглянути умови навчання сервісів Веб 2.0. Перейдіть за посиланням Веб 2.0,перегляньте відомості про карти знань. Визначте способи застосування карт знань для поглиблення чи систематизації знань з навчальних предметів та скласти свою Карту знань для вивчення одного з навчальних предметів.


Текст упорядкувала Дармограй Вероніка Анатоліївна, учитель інформатики Ліцею № 157 Оболонського району, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 06.10.2014 по 24.10.2014.