Розробка уроку

Тема: форматування тексту.

Мета: сформувати предметні компетенції щодо технологій опрацювання тексту.

Учень

описує:

уміє:

Обладнання: комп’ютери IBM PC з встановленими ОС та LibrOffice Writer, (дана) інструкція.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.
 5. Підбиття підсумків уроку.
 6. Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Перевірка виконання домашнього завдання.

2. Актуалізація опорних знань

 1. Яке призначення текстового процесора?
 2. Назвіть елементи програмного вікна текстового процесора.
 3. Як відкрити текстовий документ?
 4. Як зберегти текстовий документ?
 5. Опишіть поняття: текст, символ, слово, речення, абзац, рядок.
 6. Як виділити: слово, рядок, абзац, увесь текст?
 7. Назвіть дії з фрагментом тексту.
 8. Як перемістити фрагмент? Як скопіювати?
 9. Як розпочати перевірку правопису?
 10. Як здійснити пошук послідовності символів у тексті?
 11. Як здійснити пошук і заміну?
 12. Що таке контекстне меню і як його викликати?

3. Вивчення нового матеріалу

Форматуванняце процес оформлення зовнішнього вигляду тексту документа.

Властивості символів:

Властивості абзаців:

Розглянемо, як здійснюється форматування символів та абзаців у текстовому процесорі LibrOffice Writer.

Основні властивості символів та вирівнювання абзаців можна встановлювати обрав відповідні кнопки на панелі інструментів Форматування. Для отримання підказки щодо їхнього призначення достатньо навести на них вказівник миші.

Всі можливі властивості встановлюють за допомогою вікна діалогу Символ або Абзац. Для виклику цього вікна потрібно здійcнити відповідний вибір серед вказівок меню у категорії Формат

або серед вказівок контекстного меню.

Наприклад, вибрати вигляд шрифту можна

Вікно діалогу Символ має такі закладки:

Вікно діалогу Абзац має такі закладки:

Відступи абзацу можна встановити за допомогою лінійки:

Виконати форматування можна одним із двох способів:

Під час створення текстового документу іноді виникає необхідність вставити зображення, що ілюструє зміст (малюнок, фотографію, схему, діаграму тощо). У текстовий документ можна вставити як векторні, так і растрові зображення. Їх можна знайти в колекції LibreOffice Writer, у різноманітних колекціях графічних зображень на зовнішніх носіях, в Інтернеті, у власних цифрових фотоальбомах. Також це можуть бути об'єкти, створені засобами LibreOffice.

Примітка. Більше про форматування тексту й структуру документа буде сказано далі в розробках уроків для 8 класу.

Вставлення графічного зображення з файлу

 1. Встановити вказівник у тому місці документа, куди потрібно зображення.
 2. Використати вказівку меню Вставка / Зображення / З файла....

 3. У вікні діалогу Вставити зображення вказати потрібний файл. Зображення з файлу вставляють або подвійним клацанням на ескізі, або натисканням кнопки Відкрити (Открыть російською) у нижній частині вікна. Зображення буде вставлено над (перед) абзацом, на якому ви натиснули.

Примітка. Вікно діалогу — складова операційної системи. У таких випадках його назва і мова інтерфейсу — така сама, як в операційної системи (для поданої ілюстрації — російська), незалежно від мови інтерфейсу LibreOffice Writer.

Вставлення зображень з Галереї

 1. Натиснути кнопку Галерея на панелі інструментів Стандарт або використати вказівку меню Засоби / Галерея.

 2. Після появи меню Галереї з набором тем

  перетягнути вибраний об'єкт з галереї у текстовий документ. Або в контекстному меню обраного об'єкта вибрати вказівку Вставити / Копіювати.

Так виглядає результат перетягування зображення стосу книжок.

Створення власних зображень
Для створення власного малюнку використовують панель інструментів Графіка.

Якщо її не відкрито, потрібно використати вказівку меню Перегляд / Панелі інструментів / Графіка.

Малюнки, створені таким чином, є векторною графікою. Їх можна вільно масштабувати без втрати якості, редагувати і змінювати.

Наприклад, щоб створити прямокутник, потрібно:

Якщо цей прямокутник (у майбутньому) вибирати, можна змінити його властивості за допомогою контекстного меню.

Властивості зображення у текстовому документі змінюють за допомогою контекстного меню, що має такий вигляд.

Організаційна діаграмаце схема взаємопов'язаних об'єктів, яка наочно зображує структуру певної системи.

Наприклад, організацію школи, генеалогічне дерево сім'ї тощо. Наразі в LibreOffice Writer відсутні засоби автоматизованого створення організаційних діаграм. Але їх можна створити засобами векторної графіки, як і будь-яке інше зображення.

Нумерування сторінок
У LibreOffice Writer передбачено наявність поля, яке містить номер сторінки і яке можна вставити у поточну позицію вказівника. Щоб це зробити, потрібно використати вказівку меню Вставка / Поля / Номер сторінки. При додаванні або видаленні тексту позиція такого поля може змінитися. Тому зазвичай таке поле номера сторінки вставляють у колонтитул.

Колонти́тул (від французького colonne — стовпець і латинського titulus — напис, заголовок) — дані (автор, назва твору, частини, розділу, параграфа, номер сторінки, дата публікації тощо), розташовані над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної (можливо, за виключенням титульної) сторінки документа.

В енциклопедичних виданнях і словниках, у науковій і навчальній літературі зі складною будовою тексту колонтитули (назви першої й останньої статей на кожній сторінці або їхні початкові літери) заміняють зміст і полегшують пошук потрібного матеріалу. У журналах у колонтитулах звичайно поміщають прізвища авторів і назви статей, у газетах — заголовок, дату випуску й порядковий номер газети.

Попередній перегляд, друк
Для того, щоб побачити сторінки документа так, як вони будуть виглядати на папері після друкування, потрібно:

Отримаємо такий вигляд вікна, в якому можна обрати кількість сторінок попереднього перегляду, масштаб перегляду, вивести перегляд на весь екран, дати вказівку Друкувати документ або закрити вікно попереднього перегляду.

Натискання клавіш Сtrl + P або вказівка меню Файл / Друк…

призводить до відкриття вікна діалогу Друк, в якому можна обрати принтер, встановити область друку, кількість копій та інші параметри друку.

Натискання кнопки Друк панелі інструментів Стандарт призведе до друкування лише однієї копії всього документа або лише виділеної частини. Вибір потрібно буде здійснити у такому вікні діалогу.

Довідкова система текстового процесора
Як і більшість популярних програм, LibreOffice Writer містить розвинену довідкову систему.

Ви швидко можете отримати інформацію за за допомогою підказок, які показують назви кнопок панелі інструментів. Для відображення підказки потрібно лише навести вказівник миші на кнопку панелі інструментів і дочекайтеся появи підказки.

За допомогою інструмента Що це таке? можна отримати короткий опис призначення вибраного об'єкту.Є можливість використовувати он-лайн довідку або встановити локальну версію довідкової системи, якою можна користуватися і як підручником. Що б відкрити вікно довідкової системи, потрібно або використати вказівку меню Довідка / Довідка з LibreOffice,

або на панелі інструментів Стандарт натиснути кнопку Довідка з LibrOffice, або натиснути на клавішу F1.

Вікно довідкової системи надає доступ до база даних з можливостями пошуку інформації за назвою теми або за ключовим словом (словами).

Ключові словаце такі слова або словосполучення, наявність яких є критерієм відбору матеріалів (пошуковою системою).

Натискання кнопки Знайти на цій сторінці призводить до появи однойменного вікна діалогу, за допомогою якого можна швидко знайти місце, що містить певне слово (слова).

4. Закріплення вивченого матеріалу

Усне опитування у формі турніру

Запитання першої команди

 1. Що таке форматування?
 2. Щоб форматувати фрагмент, потрібно його …
 3. Які властивості символу можна встановити на панелі інструментів Форматування?
 4. До якої категорії належать вказівки форматування абзацу?
 5. Як вставити зображення з відкритої галереї в текстовий документ?
 6. Як називають панелі інструментів з інструментами для створення малюнку?
 7. Як вставити номер сторінки?
 8. Чи можна роздрукувати лише фрагмент документа?
 9. Як отримати короткий опис призначення вибраного об'єкту?
 10. Що таке ключові слова?
Запитання другої команди

 1. Яка назва панелі інструментів для встановлення основних властивостей символів і абзацу?
 2. Яка назва одиниця вимірювання розміру символа?
 3. Які властивості абзацу можна встановити за допомогою лінійки?
 4. За допомогою якого пункту контекстного меню можна форматувати символи?
 5. До якої категорії належить вказівка Зображення?
 6. Як називають схему, яка наочно подає структуру?
 7. Що відбудеться, якщо натиснути кнопку Друк?
 8. До якої категорії належить вказівка Попередній перегляд сторінки?
 9. Яку клавішу клавіатури потрібно натиснути для виклику довідки?
 10. Які можливості пошуку інформації надає вікно довідкової системи?
5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.

6. Домашнє завдання
Вивчити навчальний матеріал уроку. Підготуватися до практичної роботи. Прочитати підказки до всіх кнопок панелей інструментів Стандарт, Форматування, Графіка.


Текст упорядкувала Інна Анатоліївна Руденко, вчитель гімназії № 34 «Либідь» Подільського району міста Києва, під час виконання випускної роботи на курсах підвищення кваліфікації з 09.09.2013 по 27.09.2013.